Provided by: libkf5service-bin_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    kbuildsycoca5 - Bygger om systemets inställningscache för KService skrivbordsfiler.

ÖVERSIKT

    kbuildsycoca5 [VÄLJARE...]

BESKRIVNING

    kbuildsycoca5 skapar en binär cache av data lagrad i .desktop- och Mime-typ .xml-filer som
    KService ramverk använder för att hitta insticksprogram, program och andra tjänster.

    KService-biblioteket använder databasen för att tillhandahålla informationen som begärs av
    det på ett effektivt sätt.

    Användare behöver normalt inte köra programmet direkt: KService körs vid behov, så fort
    någon av filerna vars data är lagrad ändras.

VÄLJARE

    --global
      Ignorerar eventuella användarangivna filer (i XDG_DATA_HOME). Det stöds för närvarande
      bara på Unix-system.

    --noincremental
      Starta med en tom cache istället för att använda den befintliga cachen och bara
      uppdatera informationen som har ändrats eller lagts till. Ignoreras om --global anges.

    --nosignal
      Normalt skickar kbuildsyscoca5 en signal till alla program som använder KService via
      D-Bus när cachen väl har uppdaterats, så att de alltid arbetar med den senaste
      informationen. Väljaren förhindrar detta beteende.

    --menutest
      Prova generering av databasen för programmenyn. Skapar i själva verket inte cachen.

    --testmode
      Använder 'provläge' i QStandardPaths för att undvika att påverka användardata. Det är
      avsett att användas med enhetsutprovning.

    --track meny-id
      Spåra en menyidentifikation i felsökningssyfte.

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --license
      Visa licensinformation.

    -h, --help
      Visa en kortfattad hjälptext.

    -v , --version
      Visa versionsinformation.

FILER

    cache-katalog/ksycoca5_[språk]_[sha1 av kataloger]
      KService-cachen som genereras av kbuildsycoca5. På Unix-system, är cache-katalog
      typiskt XDG_CONFIG_HOME

SE OCKSÅ

    kded5(8), kdeinit5(8)

FEL

    Använd KDE:s felspårningssystem[1] för att rapportera fel.

AUTHORS

    Darian Lanx <content@openprojects.net>
      Skrev originaldokumentationen.

    Alex Merry <alexmerry@kde.org>
      Uppdaterade dokumentationen för KDE Ramverk 5.

NOTER

    1. KDE:s felspårningssystem
      http://bugs.kde.org