Provided by: kde-l10n-sv_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kcookiejar4 - KDE:s HTTP-kakdemon

ÖVERSIKT

    kcookiejar4 [--help] [Generella väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [--shutdown]
          [--remove domän] [--remove-all] [--reload-config]

BESKRIVNING

    kcookiejar4 hanterar HTTP-kakor och tillhandahåller en D-Bus tjänst för att lagra, hämta
    och rensa kakor.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjälp om väljare.

    --help-all
      Visa alla väljare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika väljare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v--version
      Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    --shutdown
      Stäng av kakburken och D-Bus tjänsten.

    --remove domän
      Tar bort kakor för domän från kakburken.

    --remove-all
      Tar bort alla kakor från kakburken.

    --reaload-config
      Laddar om inställningsfilen.

ANVäNDNING

    KDE:s webbläsare konqueror använder kcookiejar4 för att lagra och hantera kakor med
    användning av D-Bus tjänsten som kcookiejar4 tillhandahåller.

    När kcookiejar4 startas utan väljare tillhandahåller det en D-Bus tjänst för att hantera
    HTTP-kakor.

    När kcookiejar4 startas med några väljare utför det ytterligare åtgärder med kakburken det
    tillhandahåller, som att ta bort kakorna från en domän.

SE OCKSå

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Dawit Alemayehu <adawit@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org