Provided by: kde-l10n-sv_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kded4 - KDE demon - utlöser uppdateringar av Sycoca-databasen vid behov.

ÖVERSIKT

    kded4 [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [--check]

BESKRIVNING

    kded4 är ansvarig för att skapa sycoca-filen, dvs. den binära cache av tjänsttyper,
    Mime-typer och tjänster för en viss användare.

    Den övervakar katalogerna som innehåller .desktop-filer. När en fil läggs till eller tas
    bort, väntar den 5 sekunder (i händelse av en serie uppdateringar), och startar därefter
    kbuildsycoca4 för att uppdatera systemkonfigurationscachen.

    Den kontrollerar nyligen installerade uppdateringsfiler, dvs. filerna *.upd som används
    för att uppdatera användarnas inställningsfiler när filernas format ändras. kconf_update
    startas för att utföra uppdateringarna.

    När värddatornamnet ändras, gör den nödvändiga ändringar i KDE:s miljö och i X-servern för
    att tillåta fortsatt riktig funktion, genom att starta kdontchangethehostname för att
    utföra ändringarna.

    Dessa aktiviteter utförs också alltid när kded4 startar för att försäkra att användarens
    inställningar är aktuella.

    Den är också ansvarig för att starta kded4-moduler på begäran och initiera aktiverade
    kded4-moduler som:

    Ladda Konqueror webbläsare i förväg
      Minskar Konquerors starttid.

    Katalogövervakare
      Övervakar katalogändringar.

    Hårdvarudetektering
      Tillhandahåller ett användargränssnitt för hårdvaruhändelser.

    SSL-certifikatpolicy
      Tillhandahåller the user configured SSL-certifikatpolicyn till program.

    Inställning av nätverksproxy
      Automatisk proxyinställning.

    Lösenordslagring
      Tillfällig lagring av lösenord, till exempel så att en webbsida med HTTP
      behörighetskontroll inte frågar efter lösenordet för varje länk och varje bild på
      sidan. Lösenorden glöms bort när KDE avslutas (till skillnad från plånboken KWallet).

    Ljudpolicy
      Tillhandahåller systemets ljudpolicy till program.

    Favoritikoner
      Lagrar webbplatsikoner.

    Skärmhantering
      Hanterar skärmar och videoutgångar.

    Kakburk
      Lagrar nätverkskakor.

    Nätverksövervakare
      Håller reda på nätverket och uppdaterar kataloglistningar för I/O-slaven network:/.

    Subversion-modul
      Tillhandahåller diverse åtgärder i Subversion för filhanteraren och annan programvara.

    Nätverksstatus
      Följer status hos nätverksgränssnitt och tillhandahåller underrättelser till program
      som använder nätverket.

    Skrivdemon
      Titta efter meddelanden från lokala användare som skickas med write(1) eller wall(1).

    Bevakning av underrättelseområde
      Håller reda på program som vill använda det D-Bus baserade underrättelseområdet.

    Kmixd
      Kmixd mixertjänst

    Systembricka-demon
      Håller reda på program som vill använda den D-Bus baserade systembrickan.

    Tangentbordsdemon
      Håller reda på tangentbordsändringar (nytt tangentbord, ändrad layout).

    Underrättelse om ändring av fjärrwebbadresser
      Tillhandahåller ändringsunderrättelser för nätverkskataloger

    Aktivitetshanterare
      Nepomuk-aktivitetshanterarens gränssnitt

    Skärmhantering bildskärmsbyte
      Underrättar om hur bildskärmen har roterats (om tillgängligt)

    Information om ledigt utrymme
      Varnar när utrymmet i hemkatalogen håller på att ta slut.

    Automatisk montering av flyttbara enheter
      Monterar automatiskt enheter efter behov.

    Nepomuk-sökmodul
      Hjälpmodul för I/O-slavar för att försäkra att automatisk uppdatering görs av Nepomuks
      söklistor.

    Strömsparhantering
      Hantering och underrättelser om batteriets, skärmens och processorns strömförbrukning.

    K-fjärrkontrolldemon
      Hanterar mottagna fjärrkontrollkommandon

    Hantering av statusunderrättelser
      Hanterar tjänster som tillhandahåller användargränssnitt för statusunderrättelser.

    Övervakning av DNS-SD tjänstupptäckt
      Övervakar nätverket för att hitta DNS-SD tjänster.

    Utmatning av enheter
      Avmonterar och frisläpper automatiskt enheter vid tryck på deras utmatningsknapp.

    Tidszon
      Tillhandahåller systemets tidszoner till program.

    Inmatningsåtgärder
      Tjänst för inmatningsåtgärder som utför inställda åtgärder vid tangentnedtryckning.

    Initieringsmodulerna kan aktiveras eller inaktiveras genom att använda systemsettings, med
    Systemadministration -> Start och avstängning -> Tjänsthanterare.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjälp om väljare.

    --help-all
      Visa alla väljare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika väljare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v --version
      Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    --check
      Kontrollera bara Sycoca-databasen en gång.

ANVäNDNING

    Om kded4 anropas utan väljare och redan kör, visar den meddelandet:

      KDE-demonen (kded) kör redan.

    Om kded4 anropas med kded4 --check, uppdaterar den KDE:s sycoca genom att använda
    kbuildsycoca4.

SE OCKSå

    kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org