Provided by: kde-l10n-sv_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    meinproc4 - KDE:s översättare av XML

ÖVERSIKT

    meinproc4 [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [--cache fil] [--check]
         [--htdig] [--srcdir] [--param nyckel=värde] [[[-o] | [--output]] fil] [--stdout]
         [--stylesheet xsl] docbook_file

BESKRIVNING

    meinproc4 konverterar DocBook-filer till HTML.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjälp om väljare.

    --help-all
      Visa alla väljare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika väljare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v--version
      Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    --cache fil
      Skapa en cachefil för dokumentet

    --check
      Kontrollera att dokumentet är giltigt

        Utmatningen kan vara något skrämmande, eftersom ett litet misstag kan orsaka en kaskad av fel.
        Knepet är att titta på det första felet, rätta det, spara filen och köra meinproc4 igen.

    --htdig
      Skapa ett index som fungerar med ht://dig

    -o, --output fil
      Skriv ut hela dokumentet i fil.

    --stdout
      Skriv ut hela dokumentet på standardutmatningen.

    --stylesheet xsl
      Stilmall att använda

    --srcdir kat
      Ställ in rotkatalogen för att leta efter kdelibs

    --param nyckel=värde
      Ställ in parametrar att skicka till stilmallen.

ANVäNDNING

    Det vanligaste sättet att köra meinproc4 är helt enkelt som

      meinproc4 docbook-fil

    där docbook-fil oftast är index.docbook. Kommandot skapar HTML-sidor från DocBook-filen.
    Observera att sidorna bara går att titta på i KDE-baserade webbläsare (som Konqueror).

    Om du behöver visa HTML-utmatningen i en annan webbläsare (om du till exempel gör den
    direkt tillgänglig på nätet), använd

      meinproc4 --stylesheet stilmallsnamn docbook-fil

    där stilmallsnamn är den fullständiga sökvägen till en av XSL-stilmallarna i
    $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. För att skapa utmatning lämplig för webben,
    kan du använda kde-web.xsl eller kde-chunk-online.xsl. Se filen README i den katalogen för
    mer detaljerad information.

SE OCKSå

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org