Provided by: kde-l10n-sv_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    nepomukservicestub - Omgivande program omkring Nepomuk-tjänstinsticksprogram i KDE.

ÖVERSIKT

    nepomukservicestub [--help] [Allmänna väljare] [Qt(TM)-väljare] [KDE-väljare] {tjänstnamn}

BESKRIVNING

    nepomukservicestub kör ett insticksprogram för en Nepomuk-tjänst i sin egen process.

    Det används av nepomukserver för att köra alla inställda Nepomuk-tjänster.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjälp om väljare.

    --help-all
      Visa alla väljare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
      Visa Qt(TM)-specifika väljare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v --version
      Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    tjänstnamn
      Namnet på tjänstinsticksprogrammet att köra

SE OCKSå

    nepomukserver(8)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org