Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre-server - calibre-server

     calibre-server [параметри] [шлях до теки бібліотеки...]

    Запустити сервер обробки даних calibre. Сервер обробки даних calibre надаватиме змогу
    працювати із бібліотеками calibre з інтернету. Ви можете передати шлях до тек бібліотеки у
    аргументах команди calibre-server. Якщо вами не буде вказано шляхів, буде використано усі
    бібліотеки, про які відомо основній програмі calibre.

    Якщо ви передаєте аргументи calibre-server, які містять пробіли, додайте навколо таких
    аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

[ПАРАМЕТРИ]

    --access-log
       Шлях до файла журналу доступу. У цьому журналі містяться дані щодо клієнтів, які
       встановлювали з’єднання із сервером, та виконаних запитів. Типово, запис до цього
       журналу не виконується.

    --ajax-timeout
       Час очікування на відповідь сервера у секундах.

    --auth-mode
       Виберіть тип розпізнавання.     Встановити режим розпізнавання HTTP, який
       використовуватиметься на сервері. Встановіть значення «basic»,  якщо  сервер
       перебуває за проксі з SSL. Якщо це не так, лишіть значення «auto», за якого
       використовуватиметься «basic», якщо налаштовано SSL, і «digest», якщо його не
       налаштовано.

    --auto-reload
       Автоматично перезавантажувати сервер, якщо змінюється початковий код. Корисно для
       розробників. Вам також слід вказати невеличке значення для часу очікування на
       завершення роботи перед перезавантаженням.

    --ban-after
       Кількість невдалих спроб для блокування.  Кількість невдалих спроб увійти, після
       виконання яких IP-адресу буде заблоковано

    --ban-for
       Заблокувати IP-адреси, за якими не вдається увійти.     Тимчасово заблокувати
       доступ для IP-адрес, за якими не вдається повторно увійти протягом вказаної
       кількості хвилин. Корисно для запобігання спробам  підібрати  пароль.  Якщо
       встановлено значення 0, блокування не виконуватиметься.

    --book-list-mode
       Виберіть типовий режим списку книг.     Встановіть типовий режим списку книг,
       який буде використано для нових  користувачів.  Окремі  користувачі  можуть
       перевизначати цей типовий режим у власних параметрах роботи програми. Типовим є
       режим таблиці обкладинок.

    --compress-min-size
       Мінімальний розмір для використання стискання даних у відповідях (у байтах).

    --custom-list-template
       Шлях до файла JSON, у якому містяться дані шаблона для режиму нетипового списку
       книг. Найпростішим способом створення такого файла шаблона є використання пункту
       «Налаштування -> Обмін мережею -> Шаблон списку книг» у calibre, створення шаблону
       та його експортування.

    --daemonize
       Запустити процес у тлі як фонову службу (лише Linux).

    --displayed-fields
       Обмежити  перелік  показаних полів, які визначено користувачем.    Список
       відокремлених комами визначених користувачем полів метаданих, які буде показано
       сервером вмісту у переглядах /opds та /mobile. Якщо ви вкажете цей параметр, усі
       поля поза цим списком не буде показано. Приклад: my_rating,my_tags

    --enable-allow-socket-preallocation, --disable-allow-socket-preallocation
       Попереднє резервування сокетів, наприклад для активації сокетів у systemd. Типово,
       цей параметр увімкнено.

    --enable-auth, --disable-auth
       Розпізнавання за допомогою пароля для доступу до сервера.  Зазвичай, доступ до
       сервера не обмежено: отримати його може будь-хто. За допомогою цього параметра ви
       можете обмежити доступ переліком попередньо визначних користувачів. Типово, цей
       параметр вимкнено.

    --enable-fallback-to-detected-interface, --disable-fallback-to-detected-interface
       Повернення на автовизначений інтерфейс.   Якщо з якоїсь причини сервер не зможе
       прив’язатися до інтерфейсу, вказаного за допомогою параметра listen_on, він спробує
       визначити інтерфейс, за допомогою  якого  комп’ютер  з’єднується  з  іншими
       комп’ютерами, і прив’язатися до нього. Типово, цей параметр увімкнено.

    --enable-local-write, --disable-local-write
       Дозволити локальні з’єднання для внесення змін без розпізнавання.  Зазвичай, якщо
       розпізнавання не увімкнено, сервер працюватиму у режимі лише читання, так, щоб
       забороняти анонімним користувачам вносити зміни до ваших бібліотек calibre. За
       допомогою цього пункту можна дозволити вносити зміни будь-кому, хто встановлює
       з’єднання з того комп’ютера, на якому працює сервер. Це корисно, якщо ви хочете,
       щоб сервер працював без розпізнавання, але не хочете втрачати можливості вносити
       зміни до ваших бібліотек calibre за допомогою calibredb. Зауважте, що вмикання
       цього параметра означає, що будь-яка програму, запущена на відповідному комп’ютері,
       зможе вносити зміни до ваших бібліотек calibre. Типово, цей параметр вимкнено.

    --enable-log-not-found, --disable-log-not-found
       Записувати до журналу запити з HTTP 404 (Не знайдено).   Зазвичай, до журналу
       сервера записуються усі запити HTTP для ресурсів, які не було знайдено. Це може
       призвести до значного розростання журналу, якщо ваш сервер атакуватимуть боти. За
       допомогою цього параметра можна вимкнути запис до журналу відповідних повідомлень.
       Типово, цей параметр увімкнено.

    --enable-use-bonjour, --disable-use-bonjour
       Оголошувати подачі OPDS за допомогою BonJour.    Оголошувати про подачі OPDS за
       допомогою служби BonJour, щоб засновані на OPDS програми для читання могли виявляти
       сервер і автоматично з ним з’єднуватися. Типово, цей параметр увімкнено.

    --enable-use-sendfile, --disable-use-sendfile
       Нульові передавання файлів при копіюванні для підвищення швидкодії.     За
       допомогою цього можна скористатися передаваннями нульового копіювання у ядрі під
       час надсилання файлів мережею і підвищити швидкодію. Втім, використання цього
       способу може призвести до пошкодження файлів у деяких файлових системах із
       помилками. Якщо у вас виникають проблеми із пошкодженням файлів, вимкніть цю
       можливість. Типово, цей параметр увімкнено.

    --help, -h
       показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

    --ignored-fields
       Ігноровані визначені користувачем поля метаданих.  Список полів  метаданих,
       визначених користувачем, які не буде показано сервером вмісту у переглядах /opds та
       /mobile. Приклад: my_rating,my_tags

    --listen-on
       Інтерфейс, на якому слід очікувати на з’єднання.   Типово, програма очікує на
       з’єднання на усіх інтерфейсах. Ви можете змінити цю поведінку: наприклад, визначити
       адресу «127.0.0.1», щоб програма очікувала на з’єднання лише на комп’ютері, на
       якому запущено сервер, або вказати «:::», щоб сервер очікував на всі вхідні
       з’єднання IPv6 і IPv4.

    --log Шлях до файла журналу сервера. У цьому журналі зберігаються дані і помилки сервера,
       а не повідомлення щодо доступу до сервера. Типово, дані журналу записуються до
       stdout.

    --manage-users
       Керувати базою даних користувачів, які можуть встановлювати з’єднання із цим
       сервером. Див. також параметр --userdb.

    --max-header-line-size
       Макс. розмір одного заголовка HTTP (у кБ).

    --max-job-time
       Максимальна тривалість процесів обробки.  Максимальна тривалість процесів обробки
       (у хвилинах). Встановіть нульове значення, якщо тривалість не слід обмежувати.

    --max-jobs
       Максимальна кількість процесів обробки.   Процеси обробника запускаються за
       потреби і використовуються для виконання складних завдань, зокрема приготування
       книги до перегляду, перетворення даних у інший формат. Зазвичай, максимальна
       кількість процесів таких обробників визначається за кількістю ядер процесора
       комп’ютера. Ви можете змінити типове значення.

    --max-log-size
       Макс. розмір файла журналу (у МБ).  Максимальний розмір файлів журналу, які
       створюватимуться сервером. Щойно розмір файла журналу перевищить вказане значення,
       відбудеться автоматична ротація системи файлів журналу.  Встановіть  нульове
       значення, щоб вимкнути ротацію журналу.

    --max-opds-items
       Максимальна кількість книг у подачах OPDS. Максимальна кількість книг, дані яких
       сервер повертатиме у одній подачі OPDS.

    --max-opds-ungrouped-items
       Максимальна кількість незгрупованих записів у подачах OPDS.     Групувати
       записи у категоріях, зокрема іменами авторів та мітками, за першими літерами, якщо
       літері відповідає кількість записів, більша за вказану. Встановіть  нульове
       значення, щоб вимкнути.

    --max-request-body-size
       Макс. дозволений розмір файлів для вивантаження на сервер (у МБ).

    --num-per-page
       Кількість книг, які може бути показано на одній сторінці.  Кількість книг, які
       може бути показано на одній сторінці у засобі навігації.

    --pidfile
       Записати ідентифікатор процесу до вказаного файла

    --port Порт, на якому слід очікувати на з’єднання.

    --search-the-net-urls
       Шлях до файла JSON, у якому містяться адреси для функціональної можливості «Шукати
       у інтернеті». Найпростішим способом створення такого файла є перехід на сторінку
       «Налаштування -> Обмін мережею -> Шукати у інтернеті» у головному вікні calibre,
       створення адрес і їх експортування.

    --shutdown-timeout
       Загальний час очікування на коректне завершення у секундах.

    --ssl-certfile
       Шлях до файла сертифіката SSL.

    --ssl-keyfile
       Шлях до файла закритого ключа SSL.

    --timeout
       Максимальний час (у секундах) підтримання бездіяльного з’єднання перед розірванням.

    --url-prefix
       Префікс для усіх адрес.   Корисно, якщо ви хочете користуватися цим сервером за
       реверсивним проксі. Наприклад, можна скористатися префіксом адреси «/calibre».

    --userdb
       Шлях до бази даних користувачів, якою слід скористатися для розпізнавання. Дані у
       базі зберігаються у файлі SQLite. Для його створення скористайтеся --manage-users.
       Докладніше        про        керування        користувачами:
       https://manual.calibre-ebook.com/uk/server.html#managing-user-accounts-from-the-command-line-only

    --version
       показати дані щодо версії програми і завершити роботу

    --worker-count
       Кількість потоків обробника під час обробки запитів.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal