Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

     fetch-ebook-metadata [параметри]

    Отримати метадані книги із джерел у інтернеті. Вам слід вказати назву, авторів або ISBN.

    Якщо ви передаєте аргументи fetch-ebook-metadata, які містять пробіли, додайте навколо
    таких аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

[ПАРАМЕТРИ]

    --allowed-plugin, -p
       Вказати назву додатка отримання метаданих. Типово, використовуються усі додатки
       метаданих. Можна вказувати декілька разів, щоб визначити декілька додатків. Назви
       усіх додатків: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open  Library,
       Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

    --authors, -a
       Автори книги

    --cover, -c
       Вказати назву файла. Зображення обкладинки, якщо таке буде виявлено, буде збережено
       до файла із вказаною назвою. Якщо параметр не вказано, програма не робитиме спроб
       отримати обкладинку.

    --help, -h
       показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

    --identifier, -I
       Ідентифікатори, зокрема ідентифікатори ASIN/goodreads. Можна вказувати декілька
       разів, якщо ідентифікаторів декілька. Приклад: --identifier asin:B0082BAJA0

    --isbn, -i
       ISBN книги

    --opf, -o
       Вивести метадані у форматі OPF, а не у текстовому форматі, зручному для читання.

    --timeout, -d
       Час очікування у секундах. Типовим є значення 30.

    --title, -t
       Назва книги

    --verbose, -v
       Вивести повідомлення журналу до консолі (stderr).

    --version
       показати дані щодо версії програми і завершити роботу

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal