Provided by: libguestfs0_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    guestfs-building -- як зібрати libguestfs з початкових кодів

ОПИС

    На цій сторінці підручника наведено настанови щодо того, як зібрати libguestfs з
    початкових кодів.

    Основні кроки:

    ·  Встановити вимоги.

    ·  Збирання, з коду зі сховища git або з архіву з кодом.

    ·  Виконати тестування.

    ·  Запуск засобів з каталогу з початковим кодом або встановлення.

ВИМОГИ

  Настанови для користувачів Fedora або Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
    У Fedora для встановлення усіх потрібних пакунків слід користуватися dnf(8):

    dnf builddep libguestfs
    dnf install autoconf automake libtool gettext-devel

    У системах, де все ще використовується yum(8), можна скористатися ним:

    yum-builddep libguestfs
    yum install autoconf automake libtool gettext-devel

  Настанови для користувачів Debian або Ubuntu
    Скористайтеся APT для встановлення усіх потрібних пакунків:

    apt-get build-dep libguestfs
    apt-get install autoconf automake libtool-bin gettext

    Якщо ця команда не працює, зверніть увагу на пакунок із початковим кодом Debian
    http://packages.debian.org/source/libguestfs, на список "build-depends" і
    "build-depends-indep", і встановіть усі пакунки зі списку.

  Повний список вимог
    appliance/packagelist.in
      Встановити якомога більше пакунків із назвами з цього файла. (Без строгої вимоги
      встановити геть усі з цих пакунків.)

      Зауваження: якщо ви збираєте libguestfs із наступним встановленням пакунків базової
      системи, під час збирання ці пакунки не буде вибрано автоматично, навіть якщо вами
      було віддано команду "make clean". Вам доведеться віддати ще й цю команду, щоб
      очистити стару базову систему supermin і примусово приготувати нову:

      make -C appliance clean-supermin-appliance

    qemu ≥ 1.3.0
      Обов’язкове.

    qemu-img ≥ 1.3.0
      Обов'язкове. Для роботи virt-p2v та virt-v2v потрібна qemu-img ≥ 2.2.0.

    ядро ≥ 2.6.34
      Обов'язкове. Має бути увімкнено такі можливості: "virtio-pci", "virtio-serial",
      "virtio-block", "virtio-net".

    supermin ≥ 5.1.0
      Обов'язковий. Зі списком альтернативних варіантів можна ознайомитися у розділі
      "ВИКОРИСТАННЯ ПОПЕРЕДНЬО ЗІБРАНОЇ БІНАРНОЇ ОСНОВНОЇ СИСТЕМИ" нижче.

    glibc
      Обов'язковий. Ми використовуємо розширення для нетипових засобів форматування printf
      для glibc (див. "НЕТИПОВІ ЗАСОБИ ФОРМАТУВАННЯ PRINTF У ФОНОВІЙ СЛУЖБІ" in
      guestfs-hacking(1)).

    XDR (tirpc, glibc або інша)
      Обов'язковий. Ми використовуємо реалізацію XDR з "<rpc/xdr.h>", яка може походити з
      glibc, tirpc або іншої бібліотеки.

      Програма "rpcgen" є необов'язковою. Вона знадобиться, лише якщо ви хочете зібрати
      програми з git і/або накласти на libguestfs латку із новим програмним інтерфейсом.

    Gcc або Clang
      Обов'язковий. Ми використовуємо "__attribute__((cleanup))", розширення GCC, підтримку
      якого передбачено і у Clang.

    Perl
      Обов'язковий. Різноманітні засоби збирання та тестування написано мовою Perl. Perl не
      потрібен для роботи із самою бібліотекою, хіба що вам потрібен один із небагатьох
      інструментів віртуалізації, які усе ще написано мовою програмування Perl.

    Perl "Pod::Man"
    Perl "Pod::Simple"
      Обов’язкове. Частина ядра Perl.

    OCaml ≥ 4.01
    OCaml findlib
      Обов’язкове.

    autoconf
    automake
    gettext
      Обов'язкове, якщо збирається версія з git. Необов'язкове, якщо збирання відбувається з
      архіву tar.

    cpio
      Обов’язкове.

    gperf
      Обов’язкове.

    flex
    bison
      Обов’язкове.

    Бібліотека для роботи із сумісними з Perl формальними виразами (PCRE)
      Обов’язкове.

    genisoimage
      Обов’язкове.

    libxml2
      Обов’язкове.

    ncurses
      Обов’язкове.

    augeas ≥ 1.0.0
      Обов’язкове.

    xz Обов’язкове.

    Jansson ≥ 2.7
      Обов’язкове.

    po4a
      Обов'язкове, якщо збирається версія з git. Необов'язкове, якщо збирання відбувається з
      архіву tar.

    hivex ≥ 1.2.7
    ocaml-hivex
      Обов'язковий. ocaml-hivex є прив'язкою OCaml для hivex, яка потрібна для збирання
      фонової служби.

    libmagic
      Обов'язковий. Це бібліотека, яка використовується програмою file(1).

    libvirt ≥ 0.10.2
      Необов'язкове. Завжди використовуйте найсвіжішу версію libvirt.

    xmllint
      Необов’язкове. Використовується лише для тестування.

    libconfig
      Необов'язкове. Використовується для обробки у libguestfs власних файлів налаштувань,
      наприклад /etc/libguestfs-tools.conf.

    libselinux
      Необов'язковий. Використовується модулем libvirt для безпечного ізолювання базової
      системи (sVirt).

    Засоби Berkeley DB (db_dump, db_load тощо)
      Необов'язкові. Зазвичай, можна знайти у пакунках із назвами "db-utils", "db4-utils",
      "db4.X-utils" тощо.

    systemtap
      Не обов'язкове. Для зондування простору користувача.

    readline
      Необов'язкове. Для красивішого редагування рядків у guestfish(1).

    acl Необов'язкове. Бібліотека і програми для обробки списків керування доступом (ACL)
      POSIX.

    libcap
      Необов'язкове. Бібліотека і програми для обробки можливостей Linux.

    libldm
      Необов'язкове. Бібліотека та ldmtool(1) для обробки динамічних дисків Windows.

    sd-journal
      Необов'язкове. Бібліотека для доступу до журналів systemd.

    gdisk
      Необов'язкове. Підтримка дисків GPT.

    netpbm
      Необов'язкове. Обробка піктограм з гостьових систем.

    icoutils
      Необов'язкове. Обробка піктограм із гостьових систем Windows.

    Perl "Expect"
      Необов'язкове. Модуль Perl, який використовується для тестування virt-rescue(1).

    FUSE
      Необов'язковий. fusermount(1), libfuse та модуль ядра потрібні, якщо вам потрібна
      guestmount(1) і/або підтримка mount-local.

    статичний glibc
      Необов'язковий. Використовується лише для тестування.

    qemu-nbd
    nbdkit
      Необов'язкове. qemu-nbd використовується для тестування.

      virt-p2v(1) потребує qemu-nbd або nbdkit, але ці програми мають бути лише на образі
      ISO virt-p2v, вони не потрібні на час компіляції.

    uml_mkcow
      Необов'язковий. Призначено для модуля UML.

    curl
      Необов'язкове. Використовується virt-builder для отримання даних.

    GNU Privacy Guard (GnuPG, gpg) версії 1 або 2
      Необов'язкове. Використовується virt-builder для перевіряння цифрових підписів.

    liblzma
      Необов'язковий. Якщо доступний, virt-builder скористається цією бібліотекою для
      швидкого паралельного розпаковування шаблонів.

    Gtk ≥ 2.24 або 3
      Необов'язкове.

      Використовується графічним інтерфейсом virt-p2v.

      Може бути використано Gtk 2 або Gtk 3. Якщо ви хочете вибрати певну версію Gtk,
      скористайтеся командою "./configure --with-gtk=2" або "./configure --with-gtk=3".

    D-Bus
      Необов'язкове.

      Якщо є доступним низькорівневий програмний інтерфейс D-Bus мовою C, virt-p2v зможе
      надсилати повідомлення D-Bus до logind для запобігання переходу у режим заощадження
      енергії (присипляння або призупинення роботи) під час перетворень P2V.

      Якщо цей програмний інтерфейс виявиться недоступним на момент збирання, дуже довгі
      перетворення може бути перервано переходом фізичної машини у стан присипляння.

    zip
    unzip
      Необов'язкове. Використовується virt-v2v для обробки файлів OVA.

    python-evtx
      Необов'язкове. Використовується virt-log(1) для обробки файлів журналу подій Windows.

    OCaml gettext
      Необов'язкове. Для локалізації засобів віртуалізації OCaml.

    ocaml-ounit ≥ 2.0.0
      Необов'язкове. Для тестування загальних модулів OCaml.

    ocaml-libvirt ≥ 0.6.1.5
      Необов'язковий. Для збирання необов'язкового комплексу для тестування virt-v2v.

    Perl "Module::Build" ≥ 0.19
    Perl "Test::More"
      Необов'язкове. Використовується для збирання і тестування прив'язок Perl.

    Python ≥ 2.2
      Необов'язковий. Використовується для збирання прив'язок до Python. Опис збирання
      прив'язок для Python 2 або Python 3 наведено у розділі "ЗБИРАННЯ ПРИВ'ЯЗОК ДО PYTHON 2
      І PYTHON 3" нижче.

    Python "unittest"
      Необов'язкове. Використовується для запуску комплексу тестування Python.

    Ruby
    rake
    rubygem-minitest
    rubygem-rdoc
      Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до Ruby.

    Java ≥ 1.6
      Необов'язковий. Для збирання прив'язок до Java потрібні пакунки Java, JNI та jpackage-
      utils.

    GHC Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до Haskell.

    PHP
    phpize
      Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до PHP.

    glib2
    gobject-introspection
    gjs Необов'язкове. Використовується для збирання і тестування прив'язок GObject.

    LUA Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до LUA.

    Erlang
    erl_interface
      Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до Erlang.

    golang ≥ 1.1.1
      Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до Go.

    valgrind
      Необов’язкове. Використовується для діагностування проблем із пам’яттю.

    Perl "Sys::Virt"
      Необов'язкове.

    libvirt-python
      Обов'язковий. Для тестування взаємодії libvirt/libguestfs з Python.

    Perl "Win::Hivex"
      Необов'язкове. Використовується програмою virt-win-reg(1).

    Perl "Pod::Usage"
      Необов'язкове. Використовується деякими інструментами віртуалізації Perl.

    Perl "libintl"
      Необов'язкове.

    bash-completion
      Необов'язкове. Для доповнення команд у відповідь на натискання Tab у bash.

    libtsk
      Необов'язкове. Бібліотека для докладного аналізу файлових систем.

    yara
      Необов'язкове. Для категоризації файлів на основі вмісту.

ЗБИРАННЯ ІЗ GIT

    Для збирання з git вам знадобляться додаткові залежності — "autoconf", "automake",
    "gettext", findlib з OCaml та po4a.

    git clone https://github.com/libguestfs/libguestfs
    cd libguestfs
    ./autogen.sh
    make

ЗБИРАННЯ ІЗ АРХІВІВ TAR

    Архіви tar отримуються з http://download.libguestfs.org/. Stable tarballs are signed with
    the GnuPG key for "rich@annexia.org", see
    https://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=vindex&search=0x91738F73E1B768A0. Відбиток — "F777 4FB1
    AD07 4A7E 8C87 67EA 9173 8F73 E1B7 68A0".

    Отримайте і розпакуйте архів.

    cd libguestfs-1.xx.yy
    ./configure
    make

ТЕСТУВАННЯ

    НЕ ВИКОНУЙТЕ тестування від імені користувача root! Libguestfs можна зібрати і перевірити
    без використання адміністративного облікового запису (root). Запуск тестів від імені
    користувача root може бути небезпечним, не робіть цього.

    Для перевірки, чи працюватиме збирання, віддайте таку команду:

    make quickcheck

    Щоб запустити основні тести, віддайте таку команду:

    make check

    Існує доволі багато інших тестів, які ви можете запустити. Опис цих тестів наведено у
    підручнику з guestfs-hacking(1).

ВСТАНОВЛЕННЯ

    НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ командою "make install"! Її використання призведе до конфлікту
    встановлених версій libguestfs, а це ускладнить роботу користувачів. Замість використання
    цієї команди, ознайомтеся із описом використання ./run, наведеним у наступному розділі.

    Пакувальники дистрибутивів можуть скористатися ось цим:

    make INSTALLDIRS=vendor DESTDIR=[temp-build-dir] install

СКРИПТ ./run

    Ви можете запускати guestfish(1), guestmount(1) та інші інструменти віртуалізації без
    їхнього встановлення за допомогою скрипту ./run у кореневому каталозі розпакованого коду.
    Цей скрипт працює, встановлюючи декілька змінних середовища.

    Приклад:

    ./run guestfish [звичайні аргументи guestfish ...]

    ./run virt-inspector [звичайні аргументи virt-inspector ...]

    Скрипт ./run додає усі виконувані файли libguestfs до $PATH, отже у наведених вище
    прикладах guestfish і virt-inspector запускаються із каталогу збирання (не із загального
    каталогу встановленого guestfish, якщо такий існує).

    Ви можете скористатися скриптом з будь-якого каталогу. Якщо вам потрібно запустити вашу
    програму, яка використовує libguestfs, має спрацювати така команда:

    /шлях/до/libguestfs/run ./ваша_програма [...]

    Також можна запускати програми C під керуванням valgrind ось так:

    ./run valgrind [параметри valgrind...] virt-cat [параметри virt-cat...]

    або у gdb:

    ./run gdb --аргументи virt-cat [параметри virt-cat...]

    Це також працює із sudo (наприклад, якщо вам потрібен адміністративний доступ для libvirt
    або для доступу до блокового пристрою):

    sudo ./run virt-cat -d LinuxGuest /etc/passwd

    Для встановлення значення змінних середовища ви можете скористатися або цим:

    LIBGUESTFS_HV=/my/qemu ./run guestfish

    або:

    ./run env LIBGUESTFS_HV=/my/qemu guestfish

ФАЙЛИ local*
    Файли у кореневому каталозі коду, назви яких починаються з префікса local*, буде
    проігноровано git. Ці файли можуть містити локальні налаштування або скрипти, які потрібні
    для збирання libguestfs.

    Можна створити файл із назвою localconfigure, який буде простою обгорткою autogen.sh, яка
    міститиме локальні зміни у налаштуваннях. Його вміст виглядатиме так:

    . localenv
    ./autogen.sh \
      -C \
      --enable-werror \
      "$@"

    Далі, ви зможете скористатися цим файлом для збирання libguestfs:

    ./localconfigure && make

    Якщо у кореневому каталозі збирання буде файл із назвою localenv, "make" обробить його
    вміст. У цьому файлі можуть міститися усі потрібні змінні середовища, наприклад змінні для
    пропускання тестів:

    # Використовувати інший інтерпретатор python.
    export PYTHON=python3
    # Пропустити цю перевірку, вона не працює.
    export SKIP_TEST_BTRFS_FSCK=1

    Зауважте, що localenv включається до Makefile верхнього рівня (стає частиною Makefile).
    Але, якщо цей файл обробляється також вашим скриптом localconfigure, його буде використано
    як скрипт оболонки.

ВИБРАНІ ПАРАМЕТРИ ./configure

    Для скрипту "./configure" передбачено багато параметрів. Зокрема, команда

    ./configure --help

    показує список усіх цих параметрів. У цьому розділі наведено лише найважливіші з них.

    --disable-appliance --disable-daemon
      Див. "ВИКОРИСТАННЯ ПОПЕРЕДНЬО ЗІБРАНОЇ БІНАРНОЇ ОСНОВНОЇ СИСТЕМИ" нижче.

    --disable-erlang
    --disable-gobject
    --disable-golang
    --disable-haskell
    --disable-lua
    --disable-ocaml
    --disable-perl
    --disable-php
    --disable-python
    --disable-ruby
      Вимкнути вказані прив'язки до мов, навіть якщо "./configure" знайде усі потрібні
      бібліотеки і ці прив'язки можна буде зібрати.

      Зауважте, що вимикання OCaml (прив'язок) або Perl призведе до того, що буде вимкнено
      частину комплексу засобів тестування та деякі інструменти.

      Для збирання libguestfs необхідний OCaml. Цю залежність не можна вилучити.
      Використання прапорця --disable-ocaml вимикає лише збирання прив'язок та інструментів
      мовою OCaml.

    --disable-fuse
      Вимкнути підтримку FUSE у програмному інтерфейсі і програмі guestmount(1).

    --disable-gnulib-tests
      На деяких платформах працездатність комплексу тестування GNUlib перебуває під
      сумнівом. За допомогою цього прапорця можна вимкнути комплекс тестування, оскільки
      помилки, на які вказує GNUlib, часто є несуттєвими.

    --disable-static
      Не збирати версії бібліотеки libguestfs зі статичною прив'язкою.

    --enable-install-daemon
      Зазвичай, guestfsd(8) не встановлюється "make install", оскільки ця фонова служба у
      основній системі непотрібна (вона корисна, лише коли її «встановлено» у базовій
      системі supermin). Втім, якщо пакувальники збирають «портативну версію libguestfs», їм
      слід скористатися цим параметром.

    --enable-werror
      За допомогою цього параметра можна перетворити попередження на помилки (тобто додати
      "-Werror"). Скористайтеся цим параметром для розробки, особливо, якщо надсилатимете
      латки. Загалом, цей параметр не слід використовувати для робочих або дистрибутивних
      збірок.

    --with-default-backend=libvirt
      Визначає типовий спосіб, у який libguestfs запускає qemu (див. "МОДУЛЬ" in
      guestfs(3)). Якщо не вказано, типовим модулем буде "direct", що означає, що libguestfs
      запускатиме qemu безпосередньо.

      У Fedora і Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ≥ 7 цим прапорцем можна скористатися для
      зміни типового модуля обробки на "libvirt", оскільки (особливо у RHEL) правила безпеки
      забороняють запуск qemu, інакше як за допомогою libvirt.

      Зауважте, що незважаючи на цей параметр, у libguestfs збираються усі модулі обробки, і
      ви можете перевизначити модуль обробки під час запуску програм встановленням змінної
      середовища $LIBGUESTFS_BACKEND (або за допомогою програмних інтерфейсів).

    --with-distro=REDHAT|DEBIAN|...
      Libguestfs потребує відомостей, який дистрибутив Linux використовується, щоб
      бібліотека могла вибрати назви пакунків базової системи належним чином (див.,
      наприклад, appliance/packagelist.in). Зазвичай, це завдання виконується автоматично.

      Втім, якщо ви збираєте і пакуєте libguestfs у новому дистрибутиві, ви можете
      скористатися --with-distro, щоб вказати, що дистрибутив є подібним до наявного
      (наприклад, --with-distro=REDHAT, якщо дистрибутив є новою похідною від Red Hat або
      CentOS).

      Зауважте, що якщо ваш дистрибутив є повністю новим, він може потребувати внесення змін
      до основної гілки коду бібліотеки.

    --with-extra="назва_дистрибутива=версія,libvirt,..."
    --with-extra="local"
      Цей параметр визначає вміст поля «extra», яке повертає "guestfs_version" in
      guestfs(3), а також виводиться параметром --version засобів віртуалізації. Вміст цього
      поля є довільним, втім, слід записати до нього список відокремлених комами фактів,
      зокрема щодо назви і версії бібліотеки, те, чи libvirt є типовим модулем обробки, і
      взагалі усе, що може допомогти користувачам із діагностичними проблемами.

      Для нетипових і/або локальних збірок можете встановити для цього параметра значення
      "local", щоб позначити, що це не дистрибутивна збірка.

    --without-libvirt
      Зібрати libguestfs без підтримки libvirt, навіть якщо буде виявлено встановлені
      бібліотеки для розробки libvirt.

    --with-gtk=2
      Цей параметр примусово визначає для virt-p2v збирання із Gtk 2, у конфігурації, яка у
      поточній версії є найкраще перевіреною.

    --with-qemu="виконуваний файл1 виконуваний файл2 ..."
      Визначає альтернативний виконуваний файл qemu (або список виконуваних файлів). Назву
      виконуваного файла можна змінити встановленням значення змінної середовища
      "LIBGUESTFS_HV".

    --with-supermin-packager-config=yum.conf
      Передає параметр --packager-config до supermin(1).

      Найпоширенішим випадком використання цього параметра є збирання базової системи за
      допомогою альтернативного сховища пакунків (замість використання встановлених
      налаштувань yum, dnf, apt тощо для пошуку і отримання пакунків). Можливо, вам
      захочеться скористатися цим, якщо ви захочете зібрати libguestfs без використання
      з'єднання із мережею. Приклади використання цього параметра можна знайти у файлі
      "libguestfs.spec" для Fedora (див. "ЗБИРАННЯ ПАКУНКА ДЛЯ FEDORA" нижче, щоб дізнатися
      більше).

    --with-supermin-extra-options="--парам1 --парам2 ..."
      Передати додаткові параметри supermin(1). Див. appliance/make.sh.in, щоб зрозуміти, як
      саме це слід робити.

    PYTHON
      Цією змінною середовища можна скористатися для того, щоб вказати виконуваний файл
      python (наприклад, "python3"). Під час запуску "./configure" програма виконує
      визначення версії цього виконуваного файла Python, розташування бібліотек Python тощо.
      Див. "ЗБИРАННЯ ПРИВ'ЯЗОК ДО PYTHON 2 І PYTHON 3" нижче.

    SUPERMIN
      Цією змінною середовища можна скористатися для вибору альтернативного виконуваного
      файла supermin(1). Вона може пригодитися, якщо ви хочете скористатися новішою версією
      supermin, ніж та, яка є частиною пакунків вашого дистрибутива, або якщо у вашому
      дистрибутиві взагалі немає пакунка supermin. У RHEL 7 вам слід встановити
      "SUPERMIN=/usr/bin/supermin5" під час збирання libguestfs.

НОТАТКИ ЩОДО QEMU І KVM

    Типовою проблемою є помилкові або несумісні випуски qemu.

    У різних версіях qemu можуть із різних причин виникати проблеми із завантаженням базової
    системи. Проблеми залежать від версії qemu та дистрибутивів Linux, які можуть накладати на
    код пакунка різні латки.

    Якщо вами буде виявлено проблему, ви можете спробувати скористатися власним зібраним із
    початкових кодів виконуваним файлом qemu (qemu дуже просто зібрати із початкових кодів) за
    допомогою «обгортки qemu». Див. "ОБГОРТКИ QEMU" in guestfs(3).

    Типово, скрипт налаштовування шукатиме qemu-kvm (підтримку KVM). KVM є набагато швидшим за
    звичайний qemu.

    Крім того, може виникнути потреба у вмиканні підтримки KVM для користувачів, відмінних від
    root. Слід скористатися цими настановами:
    http://www.linux-kvm.org/page/FAQ#How_can_I_use_kvm_with_a_non-privileged_user.3F

    У деяких системах таке теж спрацює:

    chmod 0666 /dev/kvm

    У деяких системах, де зміна режиму доступу не переживає перезавантаження системи, вам
    доведеться внести зміни до налаштувань udev.

ВИКОРИСТАННЯ CLANG (LLVM) ЗАМІСТЬ GCC

    export CC=clang
    ./configure
    make

ВИКОРИСТАННЯ ПОПЕРЕДНЬО ЗІБРАНОЇ БІНАРНОЇ ОСНОВНОЇ СИСТЕМИ

    Щоб зрозуміти, що таке базова система libguestfs, див. guestfs-internals(1).

    Якщо ви користуєтеся операційною системою, відмінною від Linux, або дистрибутивом Linux, у
    якому немає пакунка supermin(1), або просто не хочете збирати власну базову систему
    libguestfs, ви можете скористатися попередньо зібраними двійковими базовими системами, які
    ми постачаємо: http://libguestfs.org/download/binaries/appliance

    Зберіть libguestfs ось таким чином:

    ./configure --disable-appliance --disable-daemon
    make

    Встановіть для змінної $LIBGUESTFS_PATH значення шляху, до якого ви розпакували архів tar
    із базовою системою, ось так:

    export LIBGUESTFS_PATH=/usr/local/lib/guestfs/appliance

    і запускайте програми libguestfs та засоби віртуалізації у звичайний спосіб, наприклад, за
    допомогою скрипту ./run (див. вище).

ЗБИРАННЯ ПРИВ’ЯЗОК ДО PYTHON 2 І PYTHON 3

    Скрипт ./configure визначає поточну встановлену версію Python на основі даних будь-якої
    програми, яка називається "python" і зберігається у одному з каталогів, описаних у змінній
    $PATH. Libguestfs збиратиме, відповідно, прив'язки до Python 2 або до Python 3.

    Ви можете перевизначити цю поведінку, якщо вкажете альтернативний виконуваний файл Python.
    Приклад:

    PYTHON=/usr/bin/python3 ./configure

    Щоб зібрати одночасно прив'язки до Python 2 і Python 3, вам доведеться збирати libguestfs
    двічі. Під час другого збирання ви можете вимкнути усі інші прив'язки та інструменти і
    зібрати лише прив'язки до Python. Із повним прикладом того, як це зробити, можна
    ознайомитися за допомогою файла spec з Fedora (див. нижче).

ЗБИРАННЯ ПАКУНКА ДЛЯ FEDORA

    Файл spec для Fedora зберігається тут:
    http://pkgs.fedoraproject.org/cgit/rpms/libguestfs.git/

    Libguestfs зібрано у Fedora за допомогою типової системи збирання Fedora (Koji).

ЗБИРАННЯ ПАКУНКА ДЛЯ RED HAT ENTERPRISE LINUX

    Збірки libguestfs для Red Hat Enterprise Linux (RHEL) містять дуже багато латок. Загалом,
    ці латки можна поділити на два типи:

    ·  Вимикання багатьох можливостей, підтримку яких ми не хочемо здійснювати для
      користувачів RHEL. Наприклад, ми вимикаємо підтримку можливості «libguestfs live».

    ·  Ми виконуємо зворотне портування можливостей основної версії.

    Латки, які ми застосовуємо для випусків RHEL загально доступні у нашому основному сховищі
    коду git, гілка називається "rhel-x.y"

    Наприклад, із латками для RHEL 7.3 можна ознайомитися тут:
    https://github.com/libguestfs/libguestfs/commits/rhel-7.3

    Початкові коди і файли spec для версії libguestfs для RHEL можна знайти на сторінці
    https://git.centos.org/project/rpms. Також варто ознайомитися із вмістом сторінки
    https://wiki.centos.org/Sources.

ЗБИРАННЯ VIRT-P2V ДЛЯ 32-БІТОВОЇ АРХІТЕКТУРИ i686

    (Цей розділ стосується лише архітектури x86-64.)

    Збирання 32-бітової версії виконуваного файла virt-p2v (i686) покращує сумісність із
    застарілим обладнанням. Докладніший опис наведено у підручнику з virt-p2v-make-disk(1).
    Хоча virt-p2v є простою програмою на основі Gtk, зібрати 32-бітову версію програми
    virt-p2v на 64-бітовій основній системі доволі непросто. Зазвичай, найпростішим способом є
    використання 32-бітової пісочниці chroot або навіть 32-бітової віртуальної машини для
    збирання libguestfs.

    У Fedora ви можете скористатися інструментом mock(1). Приклад:

    fedpkg mockbuild --root fedora-23-i386

    У результаті буде створено файл virt-v2v-*.i686.rpm, який можна розпакувати для
    видобування 32-бітового виконуваного файла virt-p2v.

    Виконуваний файл може бути стиснуто у p2v/virt-p2v.i686.xz,
    $libdir/virt-p2v/virt-p2v.i686.xz або $VIRT_P2V_DATA_DIR/virt-p2v.i686.xz. Це вмикає
    параметр --arch virt-p2v-make-disk(1).

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfs-examples(3), guestfs-hacking(1), guestfs-internals(1),
    guestfs-performance(1), guestfs-release-notes(1), guestfs-testing(1),
    libguestfs-test-tool(1), libguestfs-make-fixed-appliance(1), http://libguestfs.org/.

АВТОРИ

    Richard W.M. Jones ("rjones at redhat dot com")

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    Copyright (C) 2009-2019 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.