Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    libguestfs-test-tool — діагностика libguestfs

КОРОТКИЙ ОПИС

    libguestfs-test-tool [--параметри]

ОПИС

    libguestfs-test-tool — програма для тестування, яка постачається разом із libguestfs для
    уможливлення перевірки того, чи працюють базові можливості libguestfs. Ця програма
    потрібна, оскільки функціональність libguestfs може бути порушено з неконтрольованих
    розробниками причин: зазвичай, через зміни у базових пакунках qemu або ядра чи зміни у
    середовищі основної системи.

    Якщо ви вважаєте, що проблема полягає у libguestfs, просто віддайте таку команду:

    libguestfs-test-tool

    У відповідь буде виведено діагностичні повідомлення.

    Якщо дії буде виконано успішно до кінця, ви побачите наприкінці списку повідомлень таке:

    ===== TEST FINISHED OK =====

    і засіб тестування завершить роботу із кодом виходу 0.

    Якщо виконання програми завершиться помилкою (і/або виходом із ненульовим кодом
    завершення), будь ласка, додайте повні, нередаговані виведені засобом тестування дані до
    звіту щодо вади у програмі. Докладніші дані щодо звітування про вади наведено на сайті
    http://libguestfs.org/.

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку з користування і завершити роботу.

    --qemu qemu_binary
      Якщо вами було отримано інший виконуваний файл qemu, вкажіть за допомогою цього
      параметра повний шлях до цього виконуваного файла, щоб програма перевірила його.

    --qemudir qemu_source_dir
      Якщо вами було зібрано qemu з початкових кодів, вкажіть за допомогою цього параметра
      шлях до каталогу з кодом, щоб програма перевірила його.

    -t N
    --timeout N
      Встановити час очікування на запуск у значення "N" секунд. Типовим є значення у 600
      секунд (10 хвилин). Зазвичай, це значення не потребує коригування.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії libguestfs і завершити роботу.

ТЕСТУВАННЯ ІНШОЇ ВЕРСІЇ QEMU

    Якщо вами було зібрано якусь іншу версію qemu з початкових кодів і ви хочете виконати її
    тестування, ви можете скористатися параметром --qemudir, щоб вказати каталог з початковими
    кодами qemu.

    Якщо вами звідкись було отримано інший виконуваний файл qemu, скористайтеся параметром
    --qemu, щоб вказати цей виконуваний файл.

    Зауважте, що користуючись цими параметрами, ви можете не перейматися написанням
    скриптів-обгорток qemu ("ОБГОРТКИ QEMU" in guestfs(3)), оскільки libguestfs-test-tool
    автоматично створює такий скрипт-обгортку, якщо він потрібен.

ТЕСТУВАННЯ ІНШОГО ЯДРА

    Ви можете наказати supermin спробувати скористатися іншим ядром. Зробити це можна за
    допомогою змінних середовища "SUPERMIN_KERNEL", "SUPERMIN_KERNEL_VERSION" і/або
    "SUPERMIN_MODULES".

    Щоб дізнатися більше про це, зверніться до розділу "ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА" in supermin(1).

ТЕСТУВАННЯ ІНШОЇ ВЕРСІЇ LIBVIRT

    Щоб дізнатися, який із модулів обробки є типовим у вашому пакунку libguestfs,
    скористайтеся такою командою:

    unset LIBGUESTFS_BACKEND
    guestfish get-backend

    Якщо ви користуєтеся модулем libvirt, ви можете спробувати іншу (наприклад створену
    розробниками) версію libvirt, віддавши такі команди (не від імені root):

    killall libvirtd lt-libvirtd
    ~/шлях/до/libvirt/run libguestfs-test-tool

    Перша команда припиняє роботу усіх процесів "libvirtd" сеансу, які могло бути запущено у
    системі. Друга команда використовує скрипт "run" libvirt (зберігається у кореневому
    каталозі збирання libvirt) для встановлення деяких змінних середовища так, щоб для запуску
    програми використовувалася альтернативна версія libvirt.

ТЕСТУВАННЯ З І БЕЗ LIBVIRT

    Щоб дізнатися, який із модулів обробки є типовим у вашому пакунку libguestfs,
    скористайтеся такою командою:

    unset LIBGUESTFS_BACKEND
    guestfish get-backend

    Якщо ви користуєтеся модулем libvirt, ви можете спробувати попрацювати без нього (тобто
    наказати libguestfs напряму запускати qemu), ось так:

    export LIBGUESTFS_BACKEND=direct

    Або, якщо ви використовуєте типовий модуль обробки (direct), ви можете перейти на модуль
    libvirt:

    export LIBGUESTFS_BACKEND=libvirt

    або libvirt і специфічну адресу libvirt:

    export LIBGUESTFS_BACKEND=libvirt:qemu:///сеанс

ТЕСТУВАННЯ ІНШИХ ПАРАМЕТРІВ SELINUX

    Щоб дізнатися, який із модулів обробки є типовим у вашому пакунку libguestfs,
    скористайтеся такою командою:

    unset LIBGUESTFS_BACKEND
    guestfish get-backend

    Щоб перевірити, чи використовується SELinux, віддайте таку команду:

    getenforce

    Якщо ви користуєтеся libvirt, SELinux та sVirt, ви можете перевірити, чи змінить роботу
    системи встановлення у SELinux режиму «permissive». Скористайтеся для цього такою командою
    від імені користувача root:

    setenforce Permissive

    Якщо виникнуть проблеми, пошукайте у журналі аудиту повідомлення про нещодавні помилки
    («AVC»):

    ausearch -m avc -ts recent

    Ви можете перетворити AVC у пропоновані правила SELinux за допомогою програм, подібних до
    audit2allow(1).  Щоб дізнатися більше, ознайомтеся із документом «Security Enhanced Linux
    User Guide».

    Щоб знову увімкнути SELinux і sVirt, зробіть так:

    setenforce Enforcing

САМОДІАГНОСТИКА

    Зверніться до розділу "ПРОЦЕС ЗАВАНТАЖЕННЯ БАЗОВОЇ СИСТЕМИ" in guestfs(3), щоб зрозуміти
    повідомлення, які виводяться libguestfs-test-tool і/або можливі причини помилок.

СТАН ВИХОДУ

    libguestfs-test-tool повертає 0, якщо команди виконано без помилок, або 1, якщо сталася
    помилка.

ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА

    Повний список змінних середовища, які можуть вплинути на роботу libguestfs, можна знайти
    на сторінці підручника guestfs(3).

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), http://libguestfs.org/, http://qemu.org/.

АВТОРИ

    Richard W.M. Jones ("rjones at redhat dot com")

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    Copyright (C) 2009-2019 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.