Provided by: mkvtoolnix_37.0.0-1build1_amd64 bug

НАЗВА

    mkvextract - витягнення доріжок з файлів Matroska до інших файлів

КОРОТКИЙ ОПИС

    mkvextract {source-filename} {mode1} [options] [extraction-spec1] [mode2] [options]
         [extraction-spec2] [...]

ОПИС

    This program extracts specific parts from a Matroska file to other useful formats. The
    first argument is the name of the source file which must be a Matroska file.

    All other arguments either switch to a certain extraction mode, change options for the
    currently active mode or specify what to extract into which file. Multiple modes can be
    used in the same invocation of mkvextract allowing the extraction of multiple things in a
    single pass. Most options can only be used in certain modes with a few options applying to
    all modes.

    Currently supported is the extraction of tracks, tags, attachments, chapters, CUE sheets,
    timestamps and cues.

  Загальні опції
    Нижчевказані опції доступні у всіх режимах і тому лише раз описуються в данному розділі.

    -f, --parse-fully
      Встановлює режим аналізу як 'full'. За допомогою типового режиму не аналізується увесь
      файл, а використовуються елементи метапошуку для виявлення необхідних елементів
      вхідного файла. В 99% випадків цього достатньо. Але для аналізу файлів, що не містять
      елементів метапошуку або є пошкодженими треба використовувати цей режим. Повне
      сканування файлу може тривати кілька хвилин, в той час як швидке - кілька секунд.

    --command-line-charset character-set
      Встановлює набір символів заданого в командному рядку для конвертації. Типово
      використовується набір символів згідно поточної локалі системи.

    --output-charset character-set
      Встановлює вихідний набір символів заданого в командному рядку для конвертації. Типово
      використовується набір символів згідно поточної локалі системи.

    -r, --redirect-output file-name
      Всі повідомлення записуються до файлу file-name замість консолі. Хоча це можна зробити
      через перенаправлення виводу, є деякі випадки, коли необхідно застосовувати саме дану
      опцію: коли термінал інтерпретує в інший спосіб вивід перед записом до файлу. Набір
      символів, заданий через --output-charset враховується.

    --flush-on-close
      Tells the program to flush all data cached in memory to storage when closing files
      opened for writing. This can be used to prevent data loss on power outages or to
      circumvent certain problems in the operating system or drivers. The downside is that
      multiplexing will take longer as mkvmerge will wait until all data has been written to
      the storage before exiting. See issues #2469 and #2480 on the MKVToolNix bug tracker
      for in-depth discussions on the pros and cons.

    --ui-language code
      Forces the translations for the language code to be used (e.g. 'de_DE' for the German
      translations). Entering 'list' as the code will cause the program to output a list of
      available translations.

    --abort-on-warnings
      Tells the program to abort after the first warning is emitted. The program's exit code
      will be 1.

    --debug topic
      Turn on debugging for a specific feature. This option is only useful for developers.

    --engage feature
      Turn on experimental features. A list of available features can be requested with
      mkvextract --engage list. These features are not meant to be used in normal
      situations.

    --gui-mode
      Turns on GUI mode. In this mode specially-formatted lines may be output that can tell
      a controlling GUI what's happening. These messages follow the format '#GUI#message'.
      The message may be followed by key/value pairs as in
      '#GUI#message#key1=value1#key2=value2...'. Neither the messages nor the keys are ever
      translated and always output in English.

    -v, --verbose
      Задає відображення розширеної інформації про важливі елементи Matroska.

    -h, --help
      Відображається інформація про використання додатку і відбувається завершення роботи
      додатку.

    -V, --version
      Відображається інформація про версію додатку і відбувається завершення роботи додатку.

    @options-file.json
      Reads additional command line arguments from the file options-file. For a full
      explanation on the supported formats for such files see the section called "Option
      files" in the mkvmerge(1) man page.

  Режим витягнення доріжок
    Syntax: mkvextract source-filename tracks [options] TID1:dest-filename1
    [TID2:dest-filename2 ...]

    Наступні опції командного рядка доступні для кожної доріжки в режимі витягнення 'tracks'.
    Вони мають бути присутні після вказання доріжки (див. нижче), до якої будуть
    застосовуватись.

    -c character-set
      Задається набір символів, який має містити наступна доріжка субтитрів після
      конвертації. Застосовується лише тоді, коли ID наступної доріжки вказує на доріжку
      субтитрів. Типовим набором символів є UTF-8.

    --blockadd level
      Залишати лише BlockAdditions до цього рівня. Типово враховуються усі рівні. Дана опція
      може нашкодити лише деяким кодекам, як то WAVPACK4.

    --cuesheet
      Відбувається витягнення mkvextract(1) списків CUE з інформацією про розділи і дані
      тегів даної доріжки до файлу з назвою, що відповідає такій для вихідної назви доріжки
      з розширенням '.cue'.

    --raw
      Відбувається витягнення "сирих" даних до файлу без контейнера. На відміну від прапорця
      --fullraw даний параметр не призводить до запису складових елементу CodecPrivate до
      файлу. Даний режим може працювати з усіма CodecIDs, навіть з тими, які mkvextract(1)
      не підтримує, але це може призвести до створення пошкодженого файлу.

    --fullraw
      Відбувається витягнення "сирих" даних до файлу без контейнера. Складові елементу
      CodecPrivate будуть записуватися до файлу спочатку, якщо доріжка містить такий елемент
      заголовку. Даний режим може працювати з усіма CodecIDs, навіть з тими, які
      mkvextract(1) не підтримує, але це може призвести до створення пошкодженого файлу.

    TID:outname
      Відбувається витягнення доріжки з ID TID до файлу outname за умови, якщо така доріжка
      міститься у вхідному файлі. Дану опцію можна задавати декілька разів. ID доріжок мають
      бути такі самі як і при виведенні інформації командою mkvmerge(1) з параметром
      --identify.

      Кожна назва вихідного файлу має використовуватися лише раз. Виняток становлять доріжки
      RealAudio і RealVideo. Якщо використовувати однакові назви для різних доріжок, то вони
      будуть збережені до одного й того самого файлу. Наприклад:

        $ mkvextract input.mkv tracks 0:video.h264 2:output-two-vobsub-tracks.idx 3:output-two-vobsub-tracks.idx

  Режим витягнення вкладень
    Syntax: mkvextract source-filename attachments [options] AID1:outname1 [AID2:outname2 ...]

    AID:outname
      Відбувається витягнення вкладення з ID AID до файлу outname за умови, якщо таке
      вкладення міститься у вхідному файлі. Якщо ж залишити outname пустим, то буде
      використовуватися назва вкладення з вхідного файла Matroska. Дану опцію можна задавати
      декілька разів. ID вкладень мають бути такі самі як і при виведенні інформації
      командою mkvmerge(1) з параметром --identify.

  Режим витягнення розділів
    Syntax: mkvextract source-filename chapters [options] output-filename.xml

    -s, --simple
      Витягується інформація про розділи у простому форматі, що використовується в
      інструментарії для роботи з OGM (CHAPTER01=..., CHAPTER01NAME=...). В цьому режимі
      деяка інформація пропускається. Типово, розділи витягуються у форматі XML.

    --simple-language language
      If the simple format is enabled then mkvextract(1) will only output a single entry for
      each chapter atom encountered even if a chapter atom contains more than one chapter
      name. By default mkvextract(1) will use the first chapter name found for each atom
      regardless of its language.

      Using this option allows the user to determine which chapter names are output if atoms
      contain more than one chapter name. The language parameter must be an ISO 639-1 or ISO
      639-2 code.

    The chapters are written to specified output file. By default the XML format understood by
    mkvmerge(1) is used. If no chapters are found in the file, the output file is not created.

  Режим витягнення тегів
    Syntax: mkvextract source-filename tags [options] output-filename.xml

    The tags are written to specified output file in the XML format understood by mkvmerge(1).
    If no tags are found in the file, the output file is not created.

  Режим витягнення списків Cue
    Syntax: mkvextract source-filename cuesheet [options] output-filename.cue

    The cue sheet is written to specified output file. If no chapters or tags are found in the
    file, the output file is not created.

  Режим витягнення тайм-кодів
    Syntax: mkvextract source-filename timestamps_v2 [options] TID1:dest-filename1
    [TID2:dest-filename2 ...]

    TID:outname
      Відбувається витягнення тайм-кодів доріжок з ID TID до файлу outname за умови, якщо
      така доріжка міститься у вхідному файлі. Дану опцію можна задавати декілька разів. ID
      доріжок мають бути такі самі як і при виведенні інформації командою mkvmerge(1) з
      параметром --identify.

      Наприклад:

        $ mkvextract input.mkv timestamps_v2 1:ts-track1.txt 2:ts-track2.txt

  Cues extraction mode
    Syntax: mkvextract source-filename cues [options] TID1:dest-filename1 [TID2:dest-filename2
    ...]

    TID:dest-filename
      Causes extraction of the cues for the track with the ID TID into the file outname if
      such a track exists in the source file. This option can be given multiple times. The
      track IDs are the same as the ones output by mkvmerge(1)'s --identify option and not
      the numbers contained in the CueTrack element.

    The format output is a simple text format: one line per CuePoint element with key=value
    pairs. If an optional element is not present in a CuePoint (e.g. CueDuration) then a dash
    will be output as the value.

    Наприклад:

      timestamp=00:00:13.305000000 duration=- cluster_position=757741 relative_position=11

    The possible keys are:

    timestamp
      The cue point's timestamp with nanosecond precision. The format is HH:MM:SS.nnnnnnnnn.
      This element is always set.

    duration
      The cue point's duration with nanosecond precision. The format is HH:MM:SS.nnnnnnnnn.

    cluster_position
      The absolute position in bytes inside the Matroska file where the cluster containing
      the referenced element starts.

        Примітка
        Inside the Matroska file the CueClusterPosition is relative to the segment's data
        start offset. The value output by mkvextract(1)'s cue extraction mode, however,
        contains that offset already and is an absolute offset from the beginning of the
        file.

    relative_position
      The relative position in bytes inside the cluster where the BlockGroup or SimpleBlock
      element the cue point refers to starts.

        Примітка
        Inside the Matroska file the CueRelativePosition is relative to the cluster's data
        start offset. The value output by mkvextract(1)'s cue extraction mode, however, is
        relative to the cluster's ID. The absolute position inside the file can be
        calculated by adding cluster_position and relative_position.

    Наприклад:

      $ mkvextract input.mkv cues 1:cues-track1.txt 2:cues-track2.txt

Examples

    Extracting both chapters and tags in their respective XML formats at the same time:

      $ mkvextract movie.mkv chapters movie-chapters.xml tags movie-tags.xml

    Extracting a couple of tracks and their respective timestamps at the same time:

      $ mkvextract "Another Movie.mkv" tracks 0:video.h265 "1:main audio.aac" "2:director's comments.aac" timestamps_v2 "0:timestamps video.txt" "1:timestamps main audio.txt" "2:timestamps director's comments.txt"

    Extracting chapters in the Ogg/OGM format and re-encoding a text subtitle track to another
    character set:

      $ mkvextract "My Movie.mkv" chapters --simple "My Chapters.txt" tracks -c MS-ANSI "2:My Subtitles.srt"

Text files and character set conversions

    For an in-depth discussion about how all tools in the MKVToolNix suite handle character
    set conversions, input/output encoding, command line encoding and console encoding please
    see the identically-named section in the mkvmerge(1) man page.

ФОРМАТИ ФАЙЛІВ НА ВИХОДІ

    Рішення щодо формату файлу на виході обирається, базуючись на типі доріжки, а не на типі
    файлу, що буде записаний. У даний час підтримуються наступні типи доріжок:

    A_AAC/MPEG2/*, A_AAC/MPEG4/*, A_AAC
      Усі файли AAC будуть записані до файлів AAC з заголовками ADTS перед кожним пакетом.
      Заголовки ADTS не будуть містити застарілого поля особливого призначення.

    A_AC3, A_EAC3
      These will be extracted to raw AC-3 files.

    A_ALAC
      Доріжки ALAC записуються до файлів CAF.

    A_DTS
      These will be extracted to raw DTS files.

    A_FLAC
      Доріжки FLAC записуються до необроблених файлів FLAC.

    A_MPEG/L2
      Потоки MPEG-1 Audio Layer II будуть витягнуті до необроблених файлів MP2.

    A_MPEG/L3
      These will be extracted to raw MP3 files.

    A_OPUS
      Доріжки Opus записуються до файлів OggOpus.

    A_PCM/INT/LIT, A_PCM/INT/BIG
      Raw PCM data will be written to a WAV file. Big-endian integer data will be converted
      to little-endian data in the process.

    A_REAL/*
      Доріжки RealAudio записуються до файлів RealMedia.

    A_TRUEHD, A_MLP
      These will be extracted to raw TrueHD/MLP files.

    A_TTA1
      ДоріжкиTrueAudio записуються до файлів TTA. Майте на увазі, що через обмежену точність
      тайм-кодів Matroska, витягнуті заголовки файлів будуть різними, що зазначено у двох
      полях: data_length (сумарна кількість семплів у файлі) і CRC.

    A_VORBIS
      Файли аудіо Vorbis будуть записані до файлу OggVorbis.

    A_WAVPACK4
      Доріжки WavPack записуються до файлів WV.

    S_HDMV/PGS
      PGS субтитри будуть записані до файлів SUP.

    S_HDMV/TEXTST
      TextST subtitles will be written as a special file format invented for mkvmerge(1) and
      mkvextract(1).

    S_KATE
      Потоки Kate будуть записані до контейнеру Ogg.

    S_TEXT/SSA, S_TEXT/ASS, S_SSA, S_ASS
      Текстові субтитри SSA і ASS будуть записані до файлів SSA/ASS відповідно.

    S_TEXT/UTF8, S_TEXT/ASCII
      Прості текстові субтитри будуть записані до файлів SRT.

    S_VOBSUB
      VobSub subtitles will be written as SUB files along with the respective index files,
      as IDX files.

    S_TEXT/USF
      USF текстові субтитри будуть записані до файлів USF.

    S_TEXT/WEBVTT
      WebVTT text subtitles will be written as WebVTT files.

    V_MPEG1, V_MPEG2
      MPEG-1 and MPEG-2 video tracks will be written as MPEG elementary streams.

    V_MPEG4/ISO/AVC
      H.264 / AVC доріжки відео записуються до H.264 елементарних потоків, які можуть надалі
      бути оброблені за допомогою, наприклад, MP4Box зі збірки GPAC.

    V_MPEG4/ISO/HEVC
      H.265 / HEVC video tracks are written to H.265 elementary streams which can be
      processed further with e.g. MP4Box from the GPAC package.

    V_MS/VFW/FOURCC
      Доріжки відео з виправленим FPS з таким CodecID записуються до файлів AVI.

    V_REAL/*
      Доріжки RealVideo записуються до файлів RealMedia.

    V_THEORA
      Потоки Theora будуть записані до контейнеру Ogg.

    V_VP8, V_VP9
      Доріжки VP8 / VP9 записуються до файлів IVF.

    Теги
      Теги конвертуються до формату XML. Цей формат є тим самим, який mkvmerge(1) підтримує
      для читання тегів.

    Вкладення
      Вкладення записуються як є до файлу на виході. Ніяких перетворень не виконується.

    Розділи
      Розділи конвертуються до формату XML. Цей формат є тим самим, який mkvmerge(1)
      підтримує для читання розділів. Як альтернатива, можна витягувати розділи до
      спрощеного стильового формату OGM.

    Тайм-коди
      Тайм-коди спочатку сортуються і потім виводяться у сумісному файловому форматі
      тайм-кодів v2 для використання mkvmerge(1). Витягнення до інших форматів (v1, v3 і v4)
      не підтримується.

КОДИ ЗАВЕРШЕННЯ

    mkvextract(1) завершує роботу одним з трьох кодів завершення:

    ·  0 -- Цей код означає, що витягнення пройшло успішно.

    ·  1 -- В цьому випадку mkvextract(1) було видано хоча б одне попередження, проте
      витягнення продовжувалось. Попередженню передує текст 'Warning:'. В залежності від
      помилок, що сталися, результуючі файли можуть бути або цілими, або пошкодженими.
      Користувачу рекомендується як звернути увагу на саме попередження, так і перевірити
      результуючі файли.

    ·  2 -- Цей код завершення використовується у випадку помилки. mkvextract(1) припиняє
      роботу одразу після виведення повідомлення про помилку. Помилки виникають через
      невірні параметри командного рядка, помилки читання/запису або через з самого початку
      пошкоджені файли.

Environment variables

    mkvextract(1) uses the default variables that determine the system's locale (e.g. LANG
    and the LC_* family). Additional variables:

    MKVEXTRACT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG and its short form MTX_DEBUG
      The content is treated as if it had been passed via the --debug option.

    MKVEXTRACT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE and its short form MTX_ENGAGE
      The content is treated as if it had been passed via the --engage option.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

    Остання версія завжди може бути знайдена на веб-сторінці the MKVToolNix homepage[1].

АВТОР

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Розробник

ПРИМІТКИ

    1. the MKVToolNix homepage
      https://mkvtoolnix.download/