Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-cat — показ файлів у віртуальній машині

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-cat [--параметри] -d назва_домену файл [файл...]

    virt-cat [--параметри] -a диск.img [-a диск.img ...] файл [файл...]

    Застарілий стиль:

    virt-cat назва_домену файл

    virt-cat диск.img файл

ОПИС

    "virt-cat" — інструмент командного рядка для показу вмісту "файла", який зберігається у
    вказаній віртуальній машині (або образі диска).

    Ви можете вказати декілька назв файлів. Вміст таких файлів буде об’єднано. Назви файлів
    слід вказувати повністю (разом зі шляхом), починаючи з кореневого каталогу (тобто назва
    має починатися з «/»).

    "virt-cat" можна скористатися для пришвидшення перегляду файла. Для редагування даних слід
    користуватися "virt-edit". Для виконання складніших дій можна скористатися програмою
    guestfish(1) (див. "ВИКОРИСТАННЯ GUESTFISH" нижче).

ПРИКЛАДИ

    Показати вміст файл /etc/fstab у віртуальній машині libvirt з назвою "mydomain":

    virt-cat -d mydomain /etc/fstab

    Пошук нещодавно встановлених пакунків:

    virt-cat -d mydomain /var/log/yum.log | tail

    Визначення користувачів, які працюють у віртуальній машині:

    virt-cat -d mydomain /var/run/utmp > /tmp/utmp
    who /tmp/utmp

    або тих, які у ній працювали:

    virt-cat -d mydomain /var/log/wtmp > /tmp/wtmp
    last -f /tmp/wtmp

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    -a файл
    --add файл
      Додати файл, який має бути образом диска з віртуальної машини. Якщо у віртуальній
      машині декілька блокових пристроїв, вам слід вказати їх усі за допомогою окремих
      записів параметра -a.

      Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово
      використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

    -a адреса
    --add адреса
      Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).

    -c адреса
    --connect адреса
      Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено,
      з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

      Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде
      використовуватися взагалі.

    -d гість
    --domain гість
      Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна
      використовувати замість назв.

    --echo-keys
      Типово, якщо virt-cat попросить вас ввести ключ або пароль, програма не відтворюватиме
      введені символи на екрані. Якщо ви не боїтеся TEMPEST-нападів, або у вашій кімнаті
      нікого, окрім вас, немає, ви можете скористатися цим прапорцем, щоб бачити, які саме
      символи ви вводите.

    --format=raw|qcow2|..
    --format
      Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска.
      Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у
      наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу перемикає
      програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a.

      Приклад:

      virt-cat --format=raw -a disk.img file

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для
      disk.img.

      virt-cat --format=raw -a disk.img --format -a another.img file

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg
      і повернення до автоматичного визначення для another.img.

      Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі,
      вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна
      уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем
      (CVE-2010-3851).

    --key SELECTOR
      Specify a key for LUKS, to automatically open a LUKS device when using the inspection.
      "SELECTOR" can be in one of the following formats:

      --key "DEVICE":key:KEY_STRING
        Use the specified "KEY_STRING" as passphrase.

      --key "DEVICE":file:FILENAME
        Read the passphrase from FILENAME.

    --keys-from-stdin
      Прочитати параметри ключа або пароля із джерела стандартного введення. Типово програма
      намагається читати паролі від користувача відкриттям /dev/tty.

    -m пристрій[:точка_монтування[:параметри[:тип_файлової_системи]]]
    --mount пристрій[:точка_монтування[:параметри[:тип_файлової_системи]]]
      Змонтувати названий розділ або логічний том до вказаної точки монтування.

      Якщо точку монтування не вказано, типовим значенням є /.

      Визначення точки монтування вимикає інспектування гостьової системи і призводить до
      монтування її кореневої системи та усіх її точок монтування. Тому вам слід забезпечити
      монтування усіх точок монтування, потрібних для роботи із файлами, назви яких вказано
      як аргументи.

      Якщо ви не знаєте, які саме файлові системи містяться у образі диска, ви можете або
      запустити guestfish без цього параметра і ознайомитися зі списком доступних розділів,
      файлових систем та логічних томів (див. команди "list-partitions", "list-filesystems"
      і "lvs"), або скористатися програмою virt-filesystems(1).

      Третьою (і нечасто використовуваною) частиною параметра монтування є список параметрів
      монтування, які використовуються для того, щоб змонтувати підлеглу файлову систему.
      Якщо такий список не буде задано, параметрами монтування вважатиметься або порожній
      рядок, або "ro" (другий варіант використовується, якщо використано прапорець --ro).
      Заданням параметрів монтування ви перевизначаєте типовий варіант. Ймовірно, єдиним
      випадком, коли вам може знадобитися це, є випадок вмикання списків керування доступом
      (ACL) і/або розширених атрибутів, якщо у файловій системі передбачено їхню підтримку:

      -m /dev/sda1:/:acl,user_xattr

      Використання цього прапорця є еквівалентним до використання команди "mount-options".

      Четвертою частиною параметра є назва драйвера файлової системи, якою слід
      скористатися, зокрема "ext3" або "ntfs". У визначенні цієї частини параметра рідко
      виникає потреба, але вона може бути корисною, якщо для файлової системи можна
      скористатися декількома драйверами (приклад: "ext2" і "ext3"), або libguestfs визначає
      файлову систему помилково.

    -v
    --verbose
      Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    -x Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

ПАРАМЕТРИ КОМАНДНОГО РЯДКА У ФОРМАТІ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ

    У попередніх версіях virt-cat можна було використовувати або

    virt-cat диск.img [диск.img ...] файл

    або

    virt-cat назва_гостьової_системи файл

    тоді як у цій версії вам слід скористатися -a або -d, відповідно, щоб уникнути помилок у
    випадках, коли назва образу диска може збігатися із назвою гостьової системи.

    З міркувань зворотної сумісності передбачено підтримку запису параметрів у застарілому
    форматі.

ФАЙЛИ ЖУРНАЛІВ

    Щоб отримати список файлів журналів у гостьових системах, скористайтеся відповідним
    інструментом — virt-log(1). Ця програма може обробляти журнали у двійкових форматах,
    зокрема журнал systemd.

    Для стеження за вмістом (хвостом) файлів журналу скористайтеся virt-tail(1).

ШЛЯХИ У WINDOWS

    У "virt-cat" передбачено обмежені можливості щодо обробки літерних дисків та шляхів у
    Windows (наприклад E:\foo\bar.txt).

    Тоді і лише тоді, коли у гостьовій системі працює Windows:

    ·  Літери дисків, наприклад "C:", замінюються на адреси відповідних файлових систем на
      основі даних з регістру Windows.

    ·  Усі символи зворотної похилої риски ("\") у шляху замінюються символами звичайної
      похилої риски так, щоб libguestfs змогла обробити адресу.

    ·  Шлях до файла, вміст якого має бути показано, визначається без врахування регістру
      символів у його записі.

    Відомі певні недоліки програми:

    ·  Перехід за деякими символічними посиланнями NTFS може здійснюватися з помилками.

    ·  Точки з'єднання NTFS, які виходять за межі однією файлової системи використовувати не
      можна.

ВИКОРИСТАННЯ GUESTFISH

    guestfish(1) є потужнішим інструментом нижчого рівня, яким можна скористатися, якщо
    "virt-cat" не працює.

    Використання "virt-cat" є приблизним еквівалентом такого:

    guestfish --ro -i -d назва_домену download файл -

    де "назва_домену" — назва гостьової системи libvirt, а "файл" — шлях до файла повністю.
    Зауважте, що кінцеве "-" означає «вивести дані до стандартного виведення».

    У вказаній вище команді використано можливість інспектування гостьових систем засобами
    libguestfs, отже, вона не працюватиме у гостьових системах, які libguestfs не може
    інспектувати, або у довільних образах дисків, які не містять гостьових систем. Щоб
    отримати дані файла безпосередньо з образу диска, скористайтеся такою командою:

    guestfish --ro -a диск.img -m /dev/sda1 download файл -

    де диск.img — образ диска, /dev/sda1 — файлова система у образі диска, а "файл" — шлях до
    файла повністю.

СТАН ВИХОДУ

    Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо
    сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfish(1), virt-copy-out(1), virt-edit(1), virt-log(1), virt-tail(1),
    virt-tar-out(1), http://libguestfs.org/.

АВТОР

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    © Red Hat Inc., 2010–2012

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.