Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-customize — налаштовування віртуальної машини

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-customize
      [ -a диск.img [ -a диск.img ... ] | -d назва домену ]
      [--attach файл ISO] [--attach-format ФОРМАТ]
      [ -c АДРЕСА | --connect АДРЕСА ] [ -n | --dry-run ]
      [ --format ФОРМАТ] [ -m МБ | --memsize МБ ]
      [ --network | --no-network ]
      [ -q | --quiet ] [--smp N] [ -v | --verbose ] [-x]

    virt-customize [ -V | --version ]

ОПИС

    За допомогою virt-customize можна налаштувати віртуальну машину (образ диска)
    встановленням пакунків, редагуванням файлів налаштувань тощо.

    Virt-customize вносить зміни до гостьової системи або образу диска на місці. Гостьова
    система має бути вимкненою. Якщо ви хочете зберегти наявний вміст гостьової системи, вам
    слід спочатку зробити її знімок, скопіювати або клонувати її диск.

    Вам не потрібно запускати virt-customize від імені користувача root. Фактично, запуск у
    такому режимі є нерекомендованим.

    Пов'язані інструменти: virt-sysprep(1) і virt-builder(1).

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    -a файл
    --add файл
      Додати файл, який має бути образом диска з віртуальної машини.

      Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово
      використати певний формат, скористайтеся параметром --format.

    -a адреса
    --add адреса
      Додати віддалений диск. Формат адреси є сумісним із guestfish. Див. "ДОДАВАННЯ
      ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).

    --attach ФАЙЛ_ISO
      Вказаний диск долучається до базової системи libguestfs. Цей диск використовується для
      отримання даних додаткових сховищ програмного забезпечення або інших даних для
      створення нетипової системи.

      Ймовірно, вам варто додати мітки для долучених дисків (або скористатися назвою тому
      ISO), щоб надалі монтувати диски за міткою у ваших скриптах запуску:

      mkdir /tmp/mount
      mount LABEL=EXTRA /tmp/mount

      Параметр --attach можна вказати декілька разів, а форматом може бути будь-який формат
      образу (не лише ISO).

    --attach-format ФОРМАТ
      Вказати формат диска для наступного параметра --attach. Значенням аргументу "ФОРМАТ"
      зазвичай є "raw" або "qcow2". Для образів ISO скористайтеся варіантом "raw".

    --colors
    --colours
      Використовувати послідовності символів ANSI для розфарбовування повідомлень. Ці
      послідовності типово використовуються, якщо дані виводяться на термінал tty. Якщо
      дані, виведені програмою, спрямовуються до файла, послідовності визначення кольорів
      ANSI буде вимкнено, якщо ви не додасте до команди цей параметр.

    -c адреса
    --connect адреса
      Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено,
      з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

      Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде
      використовуватися взагалі.

    -d гість
    --domain гість
      Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна
      використовувати замість назв.

    -n
    --dry-run
      Виконати тестову обробку гостьової системи у режимі «лише читання». Буде виконано дію
      sysprep, але наприкінці усі зміни до диска буде відкинуто.

    --echo-keys
      Типово, якщо virt-customize попросить вас ввести ключ або пароль, програма не
      відтворюватиме введені символи на екрані. Якщо ви не боїтеся TEMPEST-нападів, або у
      вашій кімнаті нікого, окрім вас, немає, ви можете скористатися цим прапорцем, щоб
      бачити, які саме символи ви вводите.

    --format raw|qcow2|..
    --format auto
      Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска.
      Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у
      наступному рядку команди. Використання параметра --format auto перемикає програму у
      режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a.

      Приклад:

      virt-customize --format raw -a диск.img

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для
      disk.img.

      virt-customize --format raw -a диск.img --format auto -a іще_диск.img

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg
      і повернення до автоматичного визначення для another.img.

      Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі,
      вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна
      уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем
      (CVE-2010-3851).

    --key SELECTOR
      Specify a key for LUKS, to automatically open a LUKS device when using the inspection.
      "SELECTOR" can be in one of the following formats:

      --key "DEVICE":key:KEY_STRING
        Use the specified "KEY_STRING" as passphrase.

      --key "DEVICE":file:FILENAME
        Read the passphrase from FILENAME.

    --keys-from-stdin
      Прочитати параметри ключа або пароля із джерела стандартного введення. Типово програма
      намагається читати паролі від користувача відкриттям /dev/tty.

    -m МБ
    --memsize МБ
      Зміна обсягу пам'яті, наданого скриптам --run. Збільште це значення, якщо виявиться,
      що для використання скриптів --run або параметра --install не вистачає пам'яті.

      Типові значення можна визначити за допомогою такої команди:

      guestfish get-memsize

    --network
    --no-network
      Увімкнути чи вимкнути доступ до мережі для гостьової системи під час встановлення.

      Типово увімкнено. Скористайтеся параметром --no-network, щоб вимкнути доступ.

      У мережі працюватимуть лише вихідні з'єднання, а також буде декілька інших незначних
      обмежень. Див. "МЕРЕЖА" in virt-rescue(1).

      Якщо ви скористаєтеся параметром --no-network, тоді інші параметри, зокрема --install,
      не працюватимуть.

      Це не вплине на доступність мережі для гостьової системи після її завантаження,
      оскільки така доступність керується вашим гіпервізором або хмарним середовищем і не
      має нічого спільного з virt-customize.

      Загалом кажучи, вам не варто використовувати --no-network. Але ось декілька випадків,
      коли у вас може виникнути потреба у використанні цього параметра:

      1. У модулі обробки libguestfs, яким ви користуєтеся, не передбачено підтримки
        мережі. (Див. "МОДУЛЬ" in guestfs(3)).

      2. Усе програмне забезпечення, яке ви маєте намір встановити, походить з долученого
        образу ISO, отже потреби у мережі немає.

      3. Ви не хочете, щоб ненадійний код із гостьової системи намагався отримати доступ до
        мережевого з'єднання вашої основної системи під час роботи virt-customize. Таке,
        зокрема, може трапитися, якщо ви не довіряєте джерелу шаблонів операційних систем.
        (Див. "БЕЗПЕКА" нижче).

      4. Ви не хочете користуватися мережею основної системи (наприклад, через захищеність
        або обмеженість середовища у ній).

    -q
    --quiet
      Не виводити повідомлення до журналу.

      Для вмикання ведення докладного журналу окремих дій з файлами скористайтеся -x.

    --smp N
      Увімкнути N ≥ 2 віртуальних процесорів для використання у скриптах --run.

    -v
    --verbose
      Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    -x Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

  Параметри налаштовування
    --append-line ФАЙЛ:РЯДОК
      Дописати один рядок тексту до файла "ФАЙЛ". Якщо файл ще не завершується порожнім
      рядком, такий рядок буде додано перед дописаним. Крім того, автоматично буде дописано
      символ нового рядка наприкінці рядка "РЯДОК".

      Наприклад, (припускаємо, що у командній оболонці використовуються звичайні лапки) така
      команда:

      --append-line '/etc/hosts:10.0.0.1 foo'

      додасть "10.0.0.1 foo⏎" або "⏎10.0.0.1 foo⏎" до файла; останній запис буде додано,
      лише якщо наявний файл ще не закінчується символом нового рядка.

      "⏎" позначає символ нового рядка, конкретне значення якого визначається за наявним
      вмістом файла, отже, команда обробляє файли однаково правильно для варіантів із
      завершеннями рядка у форматах Unix і Windows. Це працює і для порожніх і ще не
      створених файлів.

      Щоб додати декілька рядків, скористайтеся тим самим параметром декілька разів:

      --append-line '/etc/hosts:10.0.0.1 foo'
      --append-line '/etc/hosts:10.0.0.2 bar'

      Щоб додати порожній рядок перед дописаним рядком, скористайтеся такою конструкцією:

      --append-line '/etc/hosts:'
      --append-line '/etc/hosts:10.0.0.1 foo'

    --chmod ПРАВА_ДОСТУПУ:ФАЙЛ
      Змінити права доступу до файла "ФАЙЛ" на "ПРАВА_ДОСТУПУ".

      Зауваження: типово "ПРАВА_ДОСТУПУ" записуються у десятковому форматі, якщо ви не
      додасте початковий 0 , щоб вказати вісімкове число, тобто скористаєтеся 0700, а не
      700.

    --commands-from-file НАЗВА_ФАЙЛА
      Прочитати команди налаштовування з файла, по одній (разом із аргументами) на рядок.

      Кожен рядок містить команду налаштовування та її аргументи, наприклад:

      delete /якийсь/файл
      install якийсь_пакунок
      password якийсь-користувач:password:його-новий-пароль

      Порожні рядки ігноруються, а рядки, що починаються з "#", є коментарями і також
      ігноруються. Крім того, аргументи можна розділити на декілька рядків додаванням "\"
      (символу продовження) наприкінці рядка. Приклад:

      edit /якийсь/файл:\
       s/^OPT=.*/OPT=ok/

      Команди обробляються у тому самому порядку, у якому їх вказано у файлі, так, наче їх
      вказано як --delete /якийсь/файл у рядку команди.

    --copy ДЖЕРЕЛО:ПРИЗНАЧЕННЯ
      Копіювати файли або каталоги рекурсивно у межах гостьової системи.

      Не можна використовувати символи-замінники.

    --copy-in ЛОКАЛЬНИЙ_ШЛЯХ:ВІДДАЛЕНИЙ_КАТАЛОГ
      Скопіювати локальні файли або каталоги рекурсивно до образу диска, розташувавши його у
      каталозі "ВІДДАЛЕНИЙ_КАТАЛОГ" (який має існувати).

      Не можна використовувати символи-замінники.

    --delete ШЛЯХ
      Вилучити файл з гостьової системи. Або вилучити каталог (і увесь його вміст,
      рекурсивно).

      Ви можете скористатися символами-замінниками у вказаному шляху. Не забудьте екранувати
      символи-замінники у командній оболонці основної системи, якщо це потрібно. Приклад:

      virt-customize --delete '/var/log/*.log'.

      Див. також --upload, --scrub.

    --edit ФАЙЛ:ВИРАЗ
      Редагувати "ФАЙЛ" з використанням виразу Perl "ВИРАЗ".

      Слід подбати про належне розставлення лапок у виразі, щоб запобігти його зміні у
      командній оболонці.

      Зауважте, що цим параметром можна буде скористатися, лише якщо встановлено Perl 5.

      Див. "NON-INTERACTIVE EDITING" in virt-edit(1).

    --firstboot СКРИПТ
      Встановити "СКРИПТ" у гостьовій системі і запустити його під час першого завантаження
      гостьової системи (від імені root, у останній частині процесу завантаження).

      До скрипту, після встановлення до гостьової системи, буде автоматично застосовано
      команду chmod +x.

      Альтернативна версія --firstboot-command є такою самою, але зручно включає команду у
      однорядковому скрипті.

      Можна вказати декілька параметрів --firstboot. Їх буде виконано у тому самому порядку,
      у якому їх вказано у рядку команди.

      Будь ласка, зверніться до розділу "СКРИПТИ ПЕРШОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ" in virt-builder(1),
      щоб ознайомитися із відомостями щодо скриптів першого завантаження і проблемами у їх
      використанні.

      Див. також --run.

    --firstboot-command 'КОМАНДА+ПАРАМЕТРИ'
      Виконати команду (разом із аргументами) у гостьовій системі під час першого
      завантаження гостьової системи (від імені root, у останній частині процесу
      завантаження).

      Можна вказати декілька параметрів --firstboot. Їх буде виконано у тому самому порядку,
      у якому їх вказано у рядку команди.

      Будь ласка, зверніться до розділу "СКРИПТИ ПЕРШОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ" in virt-builder(1),
      щоб ознайомитися із відомостями щодо скриптів першого завантаження і проблемами у їх
      використанні.

      Див. також --run.

    --firstboot-install ПАКУНОК,ПАКУНОК..
      Встановити іменовані пакунки (список значень, відокремлених комами). Ці пакунки буде
      встановлено під час першого завантаження гостьової системи за допомогою програми для
      керування пакунків гостьової системи (наприклад, apt, yum тощо) і з'єднання із мережею
      гостьової системи.

      Огляд різних способів встановлення пакунків наведено у розділі "ВСТАНОВЛЕННЯ ПАКУНКІВ"
      in virt-builder(1).

    --hostname НАЗВА_ВУЗЛА
      Встановити як назву вузла гостьової системи значення "НАЗВА_ВУЗЛА". Якщо потрібно,
      можете скористатися форматом із крапкою, «назва_вузла.назва_домену» (FQDN).

    --install ПАКУНОК,ПАКУНОК..
      Встановити іменовані пакунки (список значень, відокремлених комами). Ці пакунки буде
      встановлено під час збирання образу за допомогою програми для керування пакунків
      гостьової системи (наприклад, apt, yum тощо) і з'єднання із мережею основної системи.

      Огляд різних способів встановлення пакунків наведено у розділі "ВСТАНОВЛЕННЯ ПАКУНКІВ"
      in virt-builder(1).

      Див. також --update, --uninstall.

    --link ПРИЗНАЧЕННЯ:ПОСИЛАННЯ[:ПОСИЛАННЯ..]
      Створити символічне посилання або декілька посилань у гостьовій системі так, щоб вони
      з "ПОСИЛАННЯ" вказували на "ПРИЗНАЧЕННЯ".

    --mkdir КАТАЛОГ
      Створити каталог у гостьовій системі.

      Використовується "mkdir -p", отже буде створено усі проміжні каталоги. Також команда
      працює, якщо каталог вже існує.

    --move ДЖЕРЕЛО:ПРИЗНАЧЕННЯ
      Пересунути файли або каталоги у межах гостьової системи.

      Не можна використовувати символи-замінники.

    --no-logfile
      Витерти "builder.log" (файл журналу із командами збирання) з образу після завершення
      збирання. Якщо ви не хочете явним чином показувати, як було зібрано образ,
      скористайтеся цим параметром.

      Див. також "LOG FILE".

    --password КОРИСТУВАЧ:ВАРІАНТ
      Встановити пароль для користувача "КОРИСТУВАЧ". (Зауважте, що за допомогою цього
      параметра не можна створювати облікові записи користувачів.)

      Формат поля "ВАРІАНТ" та способи налаштовування облікових записів користувачів описано
      у розділі "КОРИСТУВАЧІ І ПАРОЛІ" in virt-builder(1).

    --password-crypto md5|sha256|sha512
      Якщо змінюється чи встановлюється пароль для гостьової системи, за допомогою цього
      параметра можна встановити шифрування для цього пароля у значення "md5", "sha256" або
      "sha512".

      Для використання значень "sha256" та "sha512" має бути встановлено glibc ≥ 2.7
      (перевірте у crypt(3) всередині гостьової системи).

      "md5" працюватиме з відносно давніми гостьовими системами Linux (наприкладRHEL 3), але
      є незахищеним щодо новітніх способів атак.

      Типовим способом шифрування є "sha512". Він використовується, якщо libguestfs вдасться
      виявити у гостьовій системі підтримку SHA-512. Якщо такої підтримки не буде виявлено,
      використовуватиметься "md5". За допомогою цього параметра ви можете перевизначити
      автоматично визначений libguestfs спосіб шифрування.

      Зауважте, що це не змінить типового шифрування, яке використовується гостьовою
      системою, коли ви створюєте у ній нові облікові записи користувачів. Якщо ви хочете
      змінити це шифрування, вам слід скористатися параметром --edit для внесення змін до
      "/etc/sysconfig/authconfig" (Fedora, RHEL) або "/etc/pam.d/common-password" (Debian,
      Ubuntu).

    --root-password ВАРІАНТ
      Встановити пароль користувача root.

      Формат поля "ВАРІАНТ" та способи налаштовування облікових записів користувачів описано
      у розділі "КОРИСТУВАЧІ І ПАРОЛІ" in virt-builder(1).

      Зауваження: якщо у virt-builder ви не встановите --root-password, для гостьової
      системи буде використано випадковий пароль root.

    --run СКРИПТ
      Виконати скрипт оболонки (або будь-яку програму), яка називається "СКРИПТ" у образі
      диска. Скрипт буде запущено у віртуалізованому режимі у малій допоміжній системі, у
      пісочниці гостьової файлової системи.

      Для скрипту буде автоматично використано команду chmod +x.

      Якщо у libguestfs передбачено підтримку цього, буде доступним обмежене мережеве
      з'єднання, але лише для вихідних з'єднань. Ви також можете долучати диски з даними
      (наприклад, файли ISO), як ще один спосіб надання даних (наприклад, пакунків із
      програмним забезпеченням) для скрипту без потреби у з'єднанні із мережею (--attach).
      Також ви можете вивантажувати файли з даними (--upload).

      Можна вказати декілька параметрів --run. Їх буде виконано у тому самому порядку, у
      якому їх вказано у рядку команди.

      Див. також --firstboot, --attach, --upload.

    --run-command 'КОМАНДА+ПАРАМЕТРИ'
      Виконати команду із аргументами у образі диска. Команду буде виконано у
      віртуалізованому режимі у малій допоміжній системі, у пісочниці гостьової файлової
      системи.

      Якщо у libguestfs передбачено підтримку цього, буде доступним обмежене мережеве
      з'єднання, але лише для вихідних з'єднань. Ви також можете долучати диски з даними
      (наприклад, файли ISO), як ще один спосіб надання даних (наприклад, пакунків із
      програмним забезпеченням) для скрипту без потреби у з'єднанні із мережею (--attach).
      Також ви можете вивантажувати файли з даними (--upload).

      Можна вказати декілька параметрів --run-command. Їх буде виконано у тому самому
      порядку, у якому їх вказано у рядку команди.

      Див. також --firstboot, --attach, --upload.

    --scrub ФАЙЛ
      Витерти файл з гостьової системи. Подібне до --delete, окрім того, що:

      ·  Витирає дані так, що їх не можна буде відновити з гостьової системи.

      ·  Не може вилучати каталоги, лише звичайні файли.

    --selinux-relabel
      Повторно встановити мітки для файлів у гостьовій системі так, щоб вони були
      правильними з точки зору SELinux.

      Якщо буде використано цей параметр, програма спробує змінити мітки файлів негайно, але
      якщо цього зробити не вдасться, вона змінить часову мітку файла /.autorelabel на
      образі, щоб дію зі зміни міток було заплановано на наступне завантаження образу.

      Вам слід використовувати цей параметр лише для гостьових систем із підтримкою SELinux.

    --sm-attach ВАРІАНТ
      Долучити систему до буфера передплати за допомогою "subscription-manager".

      Формат поля "ВАРІАНТ" описано у розділі "SUBSCRIPTION-MANAGER" in virt-builder(1).

    --sm-credentials ВАРІАНТ
      Встановити реєстраційні дані для "subscription-manager".

      Формат поля "ВАРІАНТ" описано у розділі "SUBSCRIPTION-MANAGER" in virt-builder(1).

    --sm-register
      Зареєструвати гостьову систему за допомогою "subscription-manager".

      Потребує встановлення реєстраційних даних за допомогою --sm-credentials.

    --sm-remove
      Вилучити усі передплати з гостьової системи за допомогою "subscription-manager".

    --sm-unregister
      Зняти гостьову систему з реєстрації за допомогою "subscription-manager".

    --ssh-inject КОРИСТУВАЧ[:ВАРІАНТ]
      Вставити ключ ssh так, щоб вказаний "КОРИСТУВАЧ" зміг увійти до системи з
      використанням ssh без потреби у визначенні пароля. Запис користувача "КОРИСТУВАЧ" має
      вже існувати у гостьовій системі.

      Формат поля "ВАРІАНТ" описано у розділі "КЛЮЧІ SSH" in virt-builder(1).

      Ви можете додати декілька параметрів --ssh-inject для різних користувачів, а також для
      додавання декількох ключів для кожного з користувачів.

    --timezone ЧАСОВИЙ_ПОЯС
      Встановити типовий часовий пояс гостьової системи у значення "ЧАСОВИЙ_ПОЯС".
      Скористайтеся рядком місця у форматі "Europe/London"

    --touch ФАЙЛ
      Ця команда виконує подібну до touch(1) дію над файлом "ФАЙЛ".

    --truncate ФАЙЛ
      Ця команда обрізає файл "ФАЙЛ" до нульової довжини. Для її успішного виконання файл
      має існувати.

    --truncate-recursive ШЛЯХ
      Ця команда рекурсивно обрізає усі файли у каталозі "ШЛЯХ" до нульової довжини.

    --uninstall ПАКУНОК,ПАКУНОК..
      Вилучити іменовані пакунки (список значень, відокремлених комами). Ці пакунки буде
      вилучено під час збирання образу за допомогою програми для керування пакунків
      гостьової системи (наприклад, apt, yum тощо). З метою виконання запиту також може бути
      вилучено пакунки, залежні від вилучених пакунків.

      Див. також --install, --update.

    --update
      Виконує еквівалент "yum update", "apt-get upgrade" або якоїсь іншої команди, яка
      потрібна для оновлення пакунків, які вже встановлено у шаблоні, до найсвіжіших версій.

      Див. також --install, --uninstall.

    --upload ФАЙЛ:ПРИЗНАЧЕННЯ
      Вивантажити локальний файл "ФАЙЛ" до призначення "ПРИЗНАЧЕННЯ" на образі диска. Буде
      збережено власника і права доступу, отже вам слід вказати такі значення для цих
      параметрів, які мають бути на остаточному образі диска.

      Значенням параметра "ПРИЗНАЧЕННЯ" може бути назва остаточного файла. Цим можна
      скористатися для перейменовування файла під час вивантаження.

      Якщо значенням параметра "ПРИЗНАЧЕННЯ" є назва каталогу (який вже має існувати у
      гостьовій системі), файл буде вивантажено до вказаного каталогу, назву файла з
      локальної файлової системи буде збережено.

      Див. також --mkdir, --delete, --scrub.

    --write ФАЙЛ:ДАНІ
      Записати "ДАНІ" до файла "ФАЙЛ".

SELINUX

    Для гостьових систем, у яких використовується SELinux, може знадобитися спеціальна
    обробка, якщо використовуються дії, які створюють нові файли або вносять зміни до наявних
    файлів.

    Докладніший опис наведено у розділі "SELINUX" in virt-builder(1).

СТАН ВИХОДУ

    Ця програма повертає 0, якщо роботу виконано успішно, і 1, якщо сталися помилки.

ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА

    "VIRT_TOOLS_DATA_DIR"
      Ця змінна визначає каталог, у якому містяться файли даних, які використовуються для
      встановлення Windows з першим завантаженням.

      Зазвичай, потреби у встановленні власного значення немає. Якщо значення не
      встановлено, буде використано вбудоване типове значення (щось схоже на
      /usr/share/virt-tools).

      Цей каталог може містити такі файли:

      rhsrvany.exe
        Це виконуваний файл для Windows RHSrvAny, який використовується для встановлення
        скрипту «firstboot» у гостьові системи Windows. Він знадобиться, якщо ви маєте
        намір використовувати параметри --firstboot і --firstboot-command для гостьових
        операційних систем Windows.

        Див. також "https://github.com/rwmjones/rhsrvany"

      pvvxsvc.exe
        Це виконуваний файл Windows, що постачається разом із VMDP SUSE, використовується
        для встановлення скрипту «firstboot» у гостьові системи Windows. Він знадобиться,
        якщо ви маєте намір використовувати параметри --firstboot і --firstboot-command
        для гостьових операційних систем Windows.

    Опис інших змінних середовища наведено у розділі "ENVIRONMENT VARIABLES" in guestfs(3).

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfish(1), virt-builder(1), virt-clone(1), virt-rescue(1), virt-resize(1),
    virt-sparsify(1), virt-sysprep(1), virsh(1), lvcreate(8), qemu-img(1), scrub(1),
    http://libguestfs.org/, http://libvirt.org/.

АВТОРИ

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    Copyright (C) 2011-2019 Red Hat Inc.

LICENSE

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of
    the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either
    version 2 of the License, or (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
    without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    See the GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program;
    if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
    Boston, MA 02110-1301 USA.

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.