Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-df — програма для показу даних щодо вільного місця на віртуальних файлових системах

КОРОТКИЙ ОПИС

    Всі гостьові системи:

    virt-df [--параметри]

    Окрема гостьова система:

    virt-df [--параметри] -d назва_домену

    virt-df [--параметри] -a диск.img [-a диск.img ...]

    Старий стиль:

    virt-df [--параметри] назва_домену

    virt-df [--параметри] диск.img [диск.img ...]

ОПИС

    "virt-df" — інструмент командного рядка для показу вільного місця у файлових системах
    віртуальної машини. На відміну від інших інструментів, він не показує розмір диску, який
    отримано для віртуальної машини, а може зазирнути всередину образу диска і визначити,
    скільки саме місця насправді використовується.

    Якщо команду віддано без аргументів -a або -d, "virt-df" отримає від libvirt список
    активних і неактивних гостьових систем і виконає дію типу "df" для кожного з них
    послідовно, а потім виведе результати.

    Якщо вказано якийсь із аргументів, -a або -d, "virt-df" виконає дію типу "df" або над
    окремим вказаним за назвою доменом libvirt, або над образами дисків, вказаних у форматі
    списку у командному рядку (усі вони мають належати до однієї віртуальної машини). У цьому
    режимі аргументами), "virt-df" працюватиме для однієї гостьової системи. Якщо ви хочете
    обробити декілька гостьових систем, вам слід викликати "virt-df" декілька разів.

    Скористайтеся параметром --csv, щоб отримати формат у вигляді даних, які може бути просто
    оброблено у інших програмах. Інші параметри подібні до параметрів стандартної команди
    df(1).

ПРИКЛАДИ

    Показати використання диска для окремої гостьової системи libvirt, яка називається
    "F14x64". Зробити виведені дані зручними для читання:

    # virt-df -d F14x64 -h
    Filesystem            Size   Used Available Use%
    F14x64:/dev/sda1         484M   66M    393M  14%
    F14x64:/dev/vg_f13x64/lv_root  7.4G   3.4G    4.0G  46%

    Показати дані щодо використання диска у файлі образу диска з назвою test.img:

    $ virt-df -a test1.img
    Filesystem         1K-blocks   Used Available Use%
    test1.img:/dev/sda1       99099   1551   92432  2%

    Якщо у одній гостьовій системі декілька дисків, скористайтеся параметром -a декілька
    разів. Для кожного з додаткових дисків буде показано символ «плюс» ("+"). Зауваження: не
    робіть цього для непов'язаних дисків гостьових систем.

    $ virt-df -a Win7x32TwoDisks-a -a Win7x32TwoDisks-b
    Файлова система       1K-блоків  Вик.  Доступно %Вик.
    Win7x32TwoDisks-a+:/dev/sda1  102396  24712   77684  25%
    Win7x32TwoDisks-a+:/dev/sda2 12478460 7403416  5075044  60%
    Win7x32TwoDisks-a+:/dev/sdb1  521212  55728   465484  11%

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    -a ФАЙЛ
    --add ФАЙЛ
      Додати ФАЙЛ, який має бути образом диска з віртуальної машини. Якщо у віртуальній
      машині декілька блокових пристроїв, вам слід вказати їх усі за допомогою окремих
      записів параметра -a.

      Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово
      використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

    -a адреса
    --add адреса
      Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).

    -c адреса
    --connect адреса
      Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено,
      з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

      Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде
      використовуватися взагалі.

    --csv
      Вивести результати до формату CSV (записів, відокремлених комами). Дані у цьому
      форматі можна просто імпортувати до баз даних і електронних таблиць. Втім, варто
      ознайомитися із розділом "НОТАТКА ЩОДО ФОРМАТУ CSV", наведеним нижче.

    -d гість
    --domain гість
      Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна
      використовувати замість назв.

    --format=raw|qcow2|..
    --format
      Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска.
      Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у
      наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу перемикає
      програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a.

      Приклад:

      virt-df --format=raw -a disk.img

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для
      disk.img.

      virt-df --format=raw -a disk.img --format -a another.img

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg
      і повернення до автоматичного визначення для another.img.

      Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі,
      вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна
      уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем
      (CVE-2010-3851).

    -h
    --human-readable
      Вивести дані щодо розмірів у зручному для читання форматі.

      Параметри -h і --csv не можна використовувати одночасно.

    -i
    --inodes
      Вивести дані щодо inode замість даних щодо блоків.

    --one-per-guest
      З версії libguestfs 1.22 ця поведінка є типовою. Використання цього параметра не має
      жодних наслідків. Параметр збережено лише з міркувань зворотної сумісності із давніми
      скриптами.

    -P кількість_потоків
      З версії libguestfs 1.22 у virt-df передбачено обробку у декілька потоків і паралельне
      вивчення гостьових систем. Типово кількість потоків виконання, що використовуються,
      вибирається на основі доступного обсягу вільної пам’яті на час запуску virt-df. Ви
      можете примусово наказати virt-df використовувати не більше за "кількість_потоків" за
      допомогою параметра -P.

      Зауважте, що -P 0 означає автоматичне визначення, а -P 1 означає використання одного
      потоку виконання.

    --uuid
      Виводити UUID замість назв. Корисно для слідкування за гостьовою системою, навіть
      після перенесення або перейменування, або якщо дві гостьові системи мають однакові
      назви.

      Зауважте, що UUID матимуть лише ті домени, які ми отримуємо з libvirt. Для образів
      дисків ми виводимо назви образів дисків, навіть якщо вказано цей параметр.

    -v
    --verbose
      Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    -x Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

ЧИСЛОВІ ДАНІ ЩОДО STATVFS

    "virt-df" (і df(1)) отримує інформацію, виконуючи системний виклик statvfs(3). Ви можете
    отримати ті самі дані безпосередньо або від основної системи (за допомогою libguestfs),
    або з самої гостьової системи:

    З основної системи
      Віддайте таку команду:

      guestfish --ro -d НАЗВА_ГОСТЬОВОЇ_СИСТЕМИ -i statvfs /

      (замініть /, щоб переглянути статистику для інших файлових систем).

    З гостьової системи
      Віддайте таку команду:

      python -c 'import os; s = os.statvfs ("/"); print s'

      (замініть /, щоб переглянути статистику для інших файлових систем).

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ФОРМАТУ CSV

    Формат значень, які відокремлено комами (CSV), є оманливо простим. Може здатися, що його
    просто обробляти, але насправді це зовсім не так.

    Міф: достатньо розділити поля за комами. Реальність: поділ комами не працює у надійний
    спосіб. Ось приклад із двома стовпчиками:

    "foo,bar",baz

    Міф: слід читати файл за рядками, один рядок за одну операцію читання. Реальність: читання
    за рядками не працює у надійний спосіб. Ось приклад із одним рядком:

    "foo
    bar",baz

    Для скриптів командної оболонки скористайтеся "csvtool"
    (https://github.com/Chris00/ocaml-csv також є серед пакунків основних дистрибутивів
    Linux).

    Для інших мов програмування використовуйте бібліотеку для обробки даних CSV (наприклад,
    "Text::CSV" для Perl або вбудовану бібліотеку csv Python).

    У більшості електронних таблиць та баз даних передбачено можливості безпосереднього
    імпортування даних CSV.

СТАН ВИХОДУ

    Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо
    сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    df(1), guestfs(3), guestfish(1), virt-filesystems(1), http://libguestfs.org/.

АВТОР

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    Copyright (C) 2009-2019 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.