Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-diff -- показ відмінностей між файлами у двох віртуальних машинах

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-diff [--параметри] -d домен1 -D домен2

    virt-diff [--параметри] -a диск1.img [-a ...] -A диск2.img [-A ...]

ОПИС

    "virt-diff" показує список відмінностей між файлами у двох віртуальних машинах або на двох
    образах дисків. Звичайним випадком застосування є показ змін у віртуальній машині після
    певного проміжку роботи: можна зробити знімок, запустити віртуальну машину, а потім
    скористатися цією програмою для перегляду змін, які відрізняють новий стан віртуальної
    машини і старий її знімок.

    Ця програма виявить відмінності у назвах файлів, розмірах файлів, контрольних сумах,
    розширених атрибутах, вмісті файлів та інших даних з віртуальної машини або образу диска.
    Втім, вона не шукатиме відмінності у завантажувачі, невикористаному місці між розділами
    або всередині файлових систем, «прихованих» секторах тощо. Іншими словами, це не
    інструмент вивчення питань безпеки або ретельного дослідження.

    Щоб вказати дві гостьові системи, вам слід скористатися параметром -a або -d для першої
    гостьової системи і параметром -A або -D для другої. Типовий варіант команди:

    virt-diff -a старий.img -A новий.img

    або з використанням відомих libvirt назв:

    virt-diff -d oldguest -D newguest

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    -a файл
    --add файл
      Додати файл, який має бути образом диска з першої віртуальної машини. Якщо у
      віртуальній машині декілька блокових пристроїв, вам слід вказати їх усі за допомогою
      окремих записів параметра -a.

      Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово
      використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

    -a адреса
    --add адреса
      Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).

    --all
      Те саме, що --extra-stats --times --uids --xattrs.

    --atime
      Типово, зміни у часі доступу до файла ігноруватимуться, оскільки вони, зазвичай, не
      варті уваги. Якщо буде використано цей параметр, програма показуватиме і відмінності у
      значеннях часу доступу.

    -A файл
    -A адреса
      Додати образ диска із іншої віртуальної машини.

    --checksum
    --checksum=crc|md5|sha1|sha224|sha256|sha384|sha512
      Використовувати контрольну суму вмісту файла для визначення випадків зміни вмісту
      файла.

      Без аргументів, типово, буде використано md5. За допомогою аргументу ви можете вказати
      тип контрольної суми, яку буде використано. Якщо прапорець не вказано, для визначення
      того, чи було змінено файл, буде використано часові параметри та розмір файла.

    -c адреса
    --connect адреса
      Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено,
      з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

      Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде
      використовуватися взагалі.

    --csv
      Вивести результати до формату CSV (записів, відокремлених комами). Дані у цьому
      форматі можна просто імпортувати до баз даних і електронних таблиць. Втім, варто
      ознайомитися із розділом "НОТАТКА ЩОДО ФОРМАТУ CSV", наведеним нижче.

    --dir-links
      The default is to ignore changes in the number of links in directory entries, since
      those are unlikely to be interesting. Using this flag shows changes to the nlink
      field of directories.

    --dir-times
      Типово, програма ігнорує зміну часових параметрів для записів каталогів, оскільки така
      зміна навряд чи є цікавою для користувача. За допомогою цього прапорця ви можете
      наказати програмі показувати зміни у полях часових параметрів каталогів.

    -d гість
    --domain гість
      Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt як першої гостьової системи.
      UUID доменів можна використовувати замість назв.

    -D гість
      Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt як другої гостьової системи.
      UUID доменів можна використовувати замість назв.

    --echo-keys
      Типово, якщо virt-diff попросить вас ввести ключ або пароль, програма не
      відтворюватиме введені символи на екрані. Якщо ви не боїтеся TEMPEST-нападів, або у
      вашій кімнаті нікого, окрім вас, немає, ви можете скористатися цим прапорцем, щоб
      бачити, які саме символи ви вводите.

    --extra-stats
      Показати додаткові дані.

    --format=raw|qcow2|..
    --format
      Типовим значенням для параметра -a/-A є автоматичне визначення формату образу диска.
      Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a/-A формату
      диска у наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу
      перемикає програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a/-A.

      Приклад:

      virt-diff --format=raw -a disk.img [...]

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для
      disk.img.

      virt-diff --format=raw -a disk.img --format -a another.img [...]

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg
      і повернення до автоматичного визначення для another.img.

      Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі,
      вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна
      уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем
      (CVE-2010-3851).

    -h
    --human-readable
      Показати розміри файлів у зручному для читання форматі.

    --key SELECTOR
      Specify a key for LUKS, to automatically open a LUKS device when using the inspection.
      "SELECTOR" can be in one of the following formats:

      --key "DEVICE":key:KEY_STRING
        Use the specified "KEY_STRING" as passphrase.

      --key "DEVICE":file:FILENAME
        Read the passphrase from FILENAME.

    --keys-from-stdin
      Прочитати параметри ключа або пароля із джерела стандартного введення. Типово програма
      намагається читати паролі від користувача відкриттям /dev/tty.

    --times
      Показати поля часу.

    --time-days
      Показувати поля часу у форматі днів до поточного (від’ємні значення для днів у
      майбутньому).

      Зауважте, що 0 у виведених даних означає «менше 1 одного дня до поточного моменту» або
      «вік файла — від 0 до 86399 секунд».

    --time-relative
      Показувати поля часу у форматі секунд до поточного моменту (від’ємні значення для часу
      у майбутньому).

    --time-t
      Показувати поля часу у форматі секунд з моменту початку епохи UNIX.

    --uids
      Показати поля UID і GID.

    -v
    --verbose
      Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    -x Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

    --xattrs
      Показати розширені атрибути.

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ФОРМАТУ CSV

    Формат значень, які відокремлено комами (CSV), є оманливо простим. Може здатися, що його
    просто обробляти, але насправді це зовсім не так.

    Міф: достатньо розділити поля за комами. Реальність: поділ комами не працює у надійний
    спосіб. Ось приклад із двома стовпчиками:

    "foo,bar",baz

    Міф: слід читати файл за рядками, один рядок за одну операцію читання. Реальність: читання
    за рядками не працює у надійний спосіб. Ось приклад із одним рядком:

    "foo
    bar",baz

    Для скриптів командної оболонки скористайтеся "csvtool"
    (https://github.com/Chris00/ocaml-csv також є серед пакунків основних дистрибутивів
    Linux).

    Для інших мов програмування використовуйте бібліотеку для обробки даних CSV (наприклад,
    "Text::CSV" для Perl або вбудовану бібліотеку csv Python).

    У більшості електронних таблиць та баз даних передбачено можливості безпосереднього
    імпортування даних CSV.

СТАН ВИХОДУ

    Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо
    сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfish(1), virt-cat(1), virt-copy-out(1), virt-ls(1), virt-tar-out(1),
    http://libguestfs.org/.

АВТОР

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    Copyright (C) 2009-2019 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.