Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-filesystems — програма для показу списку файлових систем, розділів, блокових
    пристроїв, LVM у віртуальних машинах або образах дисків

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-filesystems [--параметри] -d назва_домену

    virt-filesystems [--параметри] -a диск.img [-a диск.img ...]

ОПИС

    За допомогою цієї програми ви зможете виявляти файлові системи, розділи диска, логічні
    томи та визначати їхні розміри у образі диска або у віртуальній машині. Програма є
    замінником virt-list-filesystems(1) та virt-list-partitions(1).

    Одним із варіантів використання цієї програми є додавання її у скрипти для ітеративного
    обходу усіх файлових систем на образі диска:

    for fs in $(virt-filesystems -a disk.img); do
     # ...
    done

    Це одним використанням програми є виведення списку розділів до використання іншого
    інструмента для внесення змін до цих розділів (зокрема програми virt-resize(1)). Якщо вам
    цікавий вміст невідомого образу диска, скористайтеся цим інструментом разом із
    virt-inspector(1).

    Керувати виведенням даних цією програмою можна за допомогою різноманітних параметрів
    командного рядка. Вам слід задати параметр -a або -d, щоб визначити образ диска або
    гостьову систему libvirt. Якщо ви вкажете один з цих параметрів, програма покаже знайдені
    файлові системи, по одній на рядок, ось так:

    $ virt-filesystems -a disk.img
    /dev/sda1
    /dev/vg_guest/lv_root

    Якщо ви додасте -l або --long, у виведених даних буде показано додаткову інформацію:

    $ virt-filesystems -a disk.img -l
    Назва         Тип     ВФС  Мітка Розмір
    /dev/sda1       filesystem  ext4 boot  524288000
    /dev/vg_guest/lv_root filesystem  ext4 root  10212081664

    Якщо ви додасте параметр --extra, буде показано і файлові системи, які непридатні до
    монтування (резервна пам'ять, невідомий формат):

    $ virt-filesystems -a disk.img --extra
    /dev/sda1
    /dev/vg_guest/lv_root
    /dev/vg_guest/lv_swap
    /dev/vg_guest/lv_data

    Якщо ви додасте параметр --partitions, буде показано розділи, а не файлові системи:

    $ virt-filesystems -a disk.img --partitions
    /dev/sda1
    /dev/sda2

    У подібний спосіб, ви можете скористатися параметрами --logical-volumes, --volume-groups,
    --physical-volumes, --block-devices, щоб отримати список цих записів.

    Ви можете також скористатися цими параметрами у поєднанні (якщо вам потрібна комбінація із
    файловими системами, вам слід додати --filesystems). Зауважте, що деякі з пунктів списку
    можуть належати одночасно декільком категоріям (наприклад, /dev/sda1 може бути як
    розділом, так і файловою системою). Такі пункти буде показано відповідну кількість разів.
    Щоб отримати список, який міститиме абсолютно усе, про що знає virt-filesystems,
    скористайтеся параметром --all.

    UUID (оскільки вони є доволі довгими) типово показано не буде. Додайте параметр --uuid,
    щоб ознайомитися із UUID пристроїв і файлових систем у розширених даних.

    --all --long --uuid є корисною комбінацією для показу усіх доступних даних щодо усього.

    $ virt-filesystems -a win.img --all --long --uuid -h
    Назва   Тип    VFS Мітка      Розмір Батьк.  UUID
    /dev/sda1 filesystem ntfs System Reserved 100M -    F81C92571C92112C
    /dev/sda2 filesystem ntfs -        20G -    F2E8996AE8992E3B
    /dev/sda1 partition -  -        100M /dev/sda -
    /dev/sda2 partition -  -        20G /dev/sda -
    /dev/sda device   -  -        20G -    -

    Для отримання зручних для машинної обробки даних скористайтеся параметром --csv. Дані буде
    виведено у форматі значень відокремлених комами.

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    -a файл
    --add файл
      Додати файл, який має бути образом диска з віртуальної машини. Якщо у віртуальній
      машині декілька блокових пристроїв, вам слід вказати їх усі за допомогою окремих
      записів параметра -a.

      Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово
      використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

    -a адреса
    --add адреса
      Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).

    --all
      Вивести усе. У поточній версії це те саме, що вказати такі параметри: --filesystems,
      --extra, --partitions, --block-devices, --logical-volumes, --volume-groups,
      --physical-volumes. (У майбутньому до цього списку може бути додано інші пункти).

      Див. також --long.

    --blkdevs
    --block-devices
      Показати список блокових пристроїв.

    -c адреса
    --connect адреса
      Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено,
      з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

      Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде
      використовуватися взагалі.

    --csv
      Вивести результати до формату CSV (записів, відокремлених комами). Дані у цьому
      форматі можна просто імпортувати до баз даних і електронних таблиць. Втім, варто
      ознайомитися із розділом "НОТАТКА ЩОДО ФОРМАТУ CSV", наведеним нижче.

    -d гість
    --domain гість
      Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна
      використовувати замість назв.

    --echo-keys
      Типово, якщо virt-filesystems попросить вас ввести ключ або пароль, програма не
      відтворюватиме введені символи на екрані. Якщо ви не боїтеся TEMPEST-нападів, або у
      вашій кімнаті нікого, окрім вас, немає, ви можете скористатися цим прапорцем, щоб
      бачити, які саме символи ви вводите.

    --extra
      Це спричинить показ файлових систем, які не є звичайними файловими системами, які
      придатні до монтування. До цієї категорії включено розділи резервної пам'яті та
      файлові системи, які є порожніми або містять невідомі дані.

      Цей параметр автоматично встановлює параметр --filesystems.

    --filesystems
      Показати список придатних до монтування систем. Якщо параметр показу не було
      визначено, цей параметр буде додано до команди.

      Якщо було використано параметр --extra, буде показано і непридатні до монтування
      файлові системи.

    --format=raw|qcow2|..
    --format
      Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска.
      Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у
      наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу перемикає
      програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a.

      Приклад:

      virt-filesystems --format=raw -a диск.img

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для
      disk.img.

      virt-filesystems --format=raw -a диск.img --format -a інший_диск.img

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg
      і повернення до автоматичного визначення для another.img.

      Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі,
      вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна
      уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем
      (CVE-2010-3851).

    -h
    --human-readable
      У режимі --long показувати розміри у зручному для читання форматі.

    --keys-from-stdin
      Прочитати параметри ключа або пароля із джерела стандартного введення. Типово програма
      намагається читати паролі від користувача відкриттям /dev/tty.

    -l
    --long
      Показувати додаткові стовпчики даних («довгий формат»).

      Якщо ви не додасте параметр --no-title, буде додано рядок заголовка.

      Вміст додаткових стовпчиків залежить від вибраного виведення, а упорядкування
      стовпчиків може змінитися у майбутніх версіях. Для того, щоб виведені дані відповідали
      вхідним даним зовнішніх програм, скористайтеся рядком заголовків, виведенням --csv
      і/або csvtool(1).

      Якщо дані має бути виведено у зручному для читання людиною форматі, скористайтеся
      параметром -h. Типово, буде показано розміри у байтах.

      Скористайтеся параметром --uuid, щоб було показано також UUID.

    --lvs
    --logvols
    --logical-volumes
      Показати логічні томи LVM. У цьому режимі томи буде показано незалежно від того, чи
      містяться на логічних томах файлові системи.

    --no-title
      У режимі --long не додавати рядок заголовків.

      Зауважте, що порядок стовпчиків не є фіксованим і може змінитися у майбутніх версіях
      virt-filesystems; отже, використання цього параметра може призвести до не зовсім
      очікуваних наслідків.

    --parts
    --partitions
      Показати розділи. У цьому режимі розділи буде показано незалежно від того, чи
      містяться на розділах файлові системи.

    --pvs
    --physvols
    --physical-volumes
      Показати фізичні томи LVM.

    --uuid
    --uuids
      У режимі --long буде також виведено UUID.

    -v
    --verbose
      Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    --vgs
    --volgroups
    --volume-groups
      Показати групи томів LVM.

    -x Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

СТОВПЧИКИ

    Зауважте, що порядок і перелік стовпчиків у виведених даних у майбутніх версіях може бути
    змінено.

    Назва
      Назва файлової системи, розділу, блокового пристрою або LVM.

      Назви пристроїв та розділів буде показано у форматі канонічних назв libguestfs. Таким
      чином, наприклад, /dev/sda2 означатиме другий розділ на першому пристрої.

      Якщо параметр --long не вказано, у виведених даних буде лише стовпчик назв.

    Тип Тип об'єкта. Наприклад, "filesystem", "lv", "device" тощо.

    VFS Якщо буде виявлено відому програмі файлову систему, у цьому стовпчику буде показано
      дані щодо неї, наприклад "ext4".

    Мітка
      Якщо у об'єкта є мітка (яка використовується для ідентифікації та монтування файлових
      систем), у цьому стовпчику міститься мітка.

    MBR Байт типу розділу, буде показано у форматі двоцифрового шістнадцяткового числа.
      Довідковий список типів розділів наведено тут:
      http://www.win.tue.nl/~aeb/partitions/partition_types-1.html

      Це стосується лише розділів DOS (MBR).

    Розмір
      Розмір об'єкта у байтах. Якщо використано параметр --human, розмір буде вказано у
      зручному для читання форматі.

    Основа
      У стовпчику батьківських об'єктів показано відношення батьківських і дочірніх
      об'єктів.

      Наприклад, якщо об'єкт є розділом, у цьому стовпчику міститиметься назва пристрою, на
      якому цей розділ розташовано. Якщо об'єкт є логічним томом, у цьому стовпчику буде
      наведено назву групи томів.

      Якщо батьківських об'єктів декілька, вмістом стовпчика буде список значень
      відокремлених комами, наприклад "/dev/sda,/dev/sdb".

    UUID
      Якщо у об'єкта є UUID (який використовується для ідентифікації та монтування файлових
      систем та блокових пристроїв), у цьому стовпчику міститься UUID у форматі рядка.

      UUID буде показано, лише якщо вказано параметр --uuid.

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ФОРМАТУ CSV

    Формат значень, які відокремлено комами (CSV), є оманливо простим. Може здатися, що його
    просто обробляти, але насправді це зовсім не так.

    Міф: достатньо розділити поля за комами. Реальність: поділ комами не працює у надійний
    спосіб. Ось приклад із двома стовпчиками:

    "foo,bar",baz

    Міф: слід читати файл за рядками, один рядок за одну операцію читання. Реальність: читання
    за рядками не працює у надійний спосіб. Ось приклад із одним рядком:

    "foo
    bar",baz

    Для скриптів командної оболонки скористайтеся "csvtool"
    (https://github.com/Chris00/ocaml-csv також є серед пакунків основних дистрибутивів
    Linux).

    Для інших мов програмування використовуйте бібліотеку для обробки даних CSV (наприклад,
    "Text::CSV" для Perl або вбудовану бібліотеку csv Python).

    У більшості електронних таблиць та баз даних передбачено можливості безпосереднього
    імпортування даних CSV.

СТАН ВИХОДУ

    Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо
    сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfish(1), virt-cat(1), virt-df(1), virt-list-filesystems(1),
    virt-list-partitions(1), csvtool(1), http://libguestfs.org/.

АВТОР

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    © Red Hat Inc., 2010–2012

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.