Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-format — витирання і створення порожнього диска

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-format [--параметри] -a диск.img [-a диск.img ...]

ОПИС

    Virt-format отримує назву наявного файла на диску (або розділу, логічного тому основної
    системи), витирає з нього усі дані і форматує його як порожній диск. Якщо потрібно,
    програма може створити таблиці розділів, порожні файлові системи, логічні томи тощо.

    Для створення диска, що містить дані, краще скористатися virt-make-fs(1). Якщо ви
    створюєте порожній диск для використання у guestfish(1), вам слід скористатися для цього
    параметром -N guestfish.

    Зазвичай, програмою слід користуватися десь так:

    virt-format -a диск.qcow

    або так:

    virt-format -a /dev/VG/LV

    disk.qcow або /dev/VG/LV має вже існувати. У результаті виконання команд усі дані на
    вказаних дисках буде витерто. Ці команди створять єдиний порожній розділ, який займатиме
    увесь диск, без файлових систем на ньому.

    Додатковими параметрами команди можна скористатися для керування створенням розділів,
    файлових систем тощо. Найрозповсюдженішим є використання таких параметрів:

    --filesystem=[ext3|ntfs|vfat|...]
      Створити на розділі порожню файлову систему ("ext3", "ntfs" тощо).

    --lvm[=/dev/VG/LV]
      Створити логічний том Linux LVM2 на диску. Якщо використовується разом із
      --filesystem, на логічному томі створюється файлова система.

    Щоб дізнатися більше про ці та інші параметри, ознайомтеся із розділом "ПАРАМЕТРИ" нижче.

    Зазвичай, формат диска визначається автоматично, але ви також можете вказати його за
    допомогою параметра --format. У випадках, коли ви вважаєте ненадійним наявний вміст диска,
    радимо скористатися цим параметром для знищення можливого коду зловмисників.

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    -a файл
    --add файл
      Додати файл, який має бути образом диска, розділом основної системи, логічним томом,
      зовнішнім диском USB тощо.

      Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово
      використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

      Всі поточні дані на диску буде витерто.

    -a адреса
    --add адреса
      Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).

    --filesystem=ext3|ntfs|vfat|...
      Створити порожню файлову систему вказаного типу. У libguestfs передбачено підтримку
      багатьох файлових систем.

    --filesystem=none
      Не створювати файлової системи. Типова поведінка.

    --format=raw|qcow2|..
    --format
      Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска.
      Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у
      наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу перемикає
      програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a.

      Приклад:

      virt-format --format=raw -a диск.img

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для
      disk.img.

      virt-format --format=raw -a диск.img --format -a ще_один_диск.img

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg
      і повернення до автоматичного визначення для another.img.

      Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі,
      вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна
      уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем
      (CVE-2010-3851).

    --label=МІТКА
      Встановити мітку файлової системи.

    --lvm=/dev/VG/LV
      Створити логічний том LVM2 Linux із назвою /dev/VG/LV. Ви можете змінити назву групи
      томів і логічного тому.

    --lvm
      Створити логічний том Linux LVM2 на із типовою назвою (/dev/VG/LV).

    --lvm=none
      Не створювати логічного тому. Типове поведінка.

    --partition
      Створити розділ MBR або GPT для усього диска. MBR буде вибрано, якщо розмір диска < 2
      ТБ, GPT — якщо ≥ 2 ТБ.

      Типове значення.

    --partition=gpt
      Створити розділ GPT.

    --partition=mbr
      Створити розділ MBR.

    --partition=none
      Не створювати таблиці розділів. Зауважте, що такі диски можуть бути невидимими для
      Windows.

    -v
    --verbose
      Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    --wipe
      У поточній версії virt-format не витирає дані з диска (оскільки ця дія є надто
      тривалою). Тому, якщо на диску є дані, їх буде лише приховано і частково перезаписано
      virt-format. Ймовірно, такі дані можна відновити за допомогою інструментів для
      редагування дисків.

      Якщо ви скористаєтеся цим параметром, virt-format перезапише нулями увесь диск, щоб
      попередньо записані дані не можна було відновити.

    -x Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

СТАН ВИХОДУ

    Ця програма повертає 0, якщо роботу виконано успішно, і 1, якщо сталися помилки.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfish(1), virt-filesystems(1), virt-make-fs(1), virt-rescue(1),
    virt-resize(1), http://libguestfs.org/.

АВТОР

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    © Red Hat Inc., 2012

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.