Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-inspector — показ версії операційної системи та інших даних щодо віртуальної машини

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-inspector [--параметри] -d назва_домену

    virt-inspector [--параметри] -a диск.img [-a диск.img ...]

    Застарілий стиль:

    virt-inspector назва_домену

    virt-inspector диск.img [диск.img ...]

ОПИС

    virt-inspector виконує вивчення віртуальної машини або образу диска і намагається
    визначити версію операційної системи та інші дані щодо віртуальної машини.

    Virt-inspector виводить дані XML для обробки у інших програмах.

    У звичайному режимі користуйтеся командою "virt-inspector -d назва_домену", де
    "назва_домену" — назва домену libvirt (див. "virsh list --all").

    Ви також можете запускати virt-inspector безпосередньо для образів дисків з однієї
    віртуальної машини. Для цього слід використовувати команду "virt-inspector -a
    образ.диска". У рідкісних випадках у домені може бути декілька блокових пристроїв. У цьому
    випадку вам слід вказати список із декількох параметрів -a, один за одним. Перший має
    відповідати пристрою /dev/sda гостьової системи, другий — пристрою /dev/sdb гостьової
    системи тощо.

    Ви також можете запускати virt-inspector для дисків для встановлення системи, образів
    компакт-дисків для портативних систем, призначених для завантаження образів флешок USB
    тощо.

    Virt-inspector може одночасно інспектувати і створювати звіт лише для одного домену. Для
    інспектування декількох віртуальних машин вам доведеться запускати virt-inspector декілька
    разів (наприклад, із циклу for скрипту оболонки).

    Оскільки virt-inspector потрібен безпосередній доступ до образів гостьової системи,
    програма, зазвичай, не працюватиме, якщо використовується віддалене з'єднання із libvirt.

    Усі дані, які доступні за допомогою virt-inspector, також доступні і з основного
    програмного інтерфейсу інспектування libguestfs (див. "ІНСПЕКТУВАННЯ" in guestfs(3)). Ті
    самі дані можна також отримати за допомогою guestfish або прив'язок до libguestfs багатьма
    мовами програмування (див. "ОТРИМАННЯ ДАНИХ ІНСПЕКТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО
    ІНТЕРФЕЙСУ LIBGUESTFS").

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    -a файл
    --add файл
      Додати файл, який має бути образом диска з віртуальної машини. Якщо у віртуальній
      машині декілька блокових пристроїв, вам слід вказати їх усі за допомогою окремих
      записів параметра -a.

      Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово
      використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

    -a адреса
    --add адреса
      Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).

    -c адреса
    --connect адреса
      Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено,
      з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

      Libvirt використовуватиметься, лише якщо ви вкажете "назву домену" у рядку команди.
      Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде
      використовуватися взагалі.

    -d гість
    --domain гість
      Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна
      використовувати замість назв.

    --echo-keys
      Типово, якщо virt-inspector попросить вас ввести ключ або пароль, програма не
      відтворюватиме введені символи на екрані. Якщо ви не боїтеся TEMPEST-нападів, або у
      вашій кімнаті нікого, окрім вас, немає, ви можете скористатися цим прапорцем, щоб
      бачити, які саме символи ви вводите.

    --format=raw|qcow2|..
    --format
      Визначає формат образу диска, назву якого вказано у рядку команди. Якщо формат не
      вказано, його буде визначено автоматично на основі вмісту образу диска.

      Якщо вказаний диск походить з libvirt, ця програма надішле запит щодо даних до
      libvirt. У цьому випадку вказане значення параметра формату буде проігноровано.

      Якщо ви працюєте із образами дисків гостьових систем у форматі raw із ненадійних
      джерел, вам слід завжди вказувати назву формату.

    --key SELECTOR
      Specify a key for LUKS, to automatically open a LUKS device when using the inspection.
      "SELECTOR" can be in one of the following formats:

      --key "DEVICE":key:KEY_STRING
        Use the specified "KEY_STRING" as passphrase.

      --key "DEVICE":file:FILENAME
        Read the passphrase from FILENAME.

    --keys-from-stdin
      Прочитати параметри ключа або пароля із джерела стандартного введення. Типово програма
      намагається читати паролі від користувача відкриттям /dev/tty.

    --no-applications
      Типово, виведені virt-inspector дані містять список програм, які встановлено у
      гостьовій системі, якщо такий список доступний.

      Вкажіть цей параметр, щоб вимкнути частину XML результату.

    --no-icon
      Типово, виведені virt-inspector дані містять список програм, які встановлено у
      гостьовій системі, якщо такий список доступний (див. "icon").

      Вкажіть цей параметр, щоб вимкнути частину XML результату.

    -v
    --verbose
      Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    -x Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

    --xpath запит
      Виконати запит XPath до XML у stdin і вивести результат до stdout. У цьому режимі
      virt-inspector просто виконує запит XPath; усі інші функції інспектування буде
      вимкнено. Приклади запитів наведено у розділі "ЗАПИТИ XPATH" нижче.

ПАРАМЕТРИ КОМАНДНОГО РЯДКА У ФОРМАТІ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ

    У попередніх версіях virt-inspector можна було використовувати або

    virt-inspector диск.img [диск.img ...]

    або

    virt-inspector назва_гостьової_системи

    тоді як у цій версії вам слід скористатися -a або -d, відповідно, щоб уникнути помилок у
    випадках, коли назва образу диска може збігатися із назвою гостьової системи.

    З міркувань зворотної сумісності передбачено підтримку запису параметрів у застарілому
    форматі.

ФОРМАТ XML

    Точний опис XML virt-inspector наведено у файлі схеми RELAX NG virt-inspector.rng, який
    постачається разом із libguestfs. Цей розділ містить лише поверхневий огляд.

    Елементом верхнього рівня є <operatingsystems>. Він містить один або декілька елементів
    <operatingsystem>. Елементів <operatingsystem> буде декілька, лише якщо у віртуальній
    машині передбачено декілька варіантів завантаження. Такі випадки є дуже рідкісними у світі
    віртуальних машин.

  <operatingsystem>
    Всередині теґу <operatingsystem> містяться різноманітні необов'язкові поля, які описують
    операційну систему, її архітектуру, містять описовий рядок «назва продукту», тип
    операційної системи тощо. Ось приклад:

    <operatingsystems>
     <operatingsystem>
      <root>/dev/sda2</root>
      <name>windows</name>
      <arch>i386</arch>
      <distro>windows</distro>
      <product_name>Windows 7 Enterprise</product_name>
      <product_variant>Client</product_variant>
      <major_version>6</major_version>
      <minor_version>1</minor_version>
      <windows_systemroot>/Windows</windows_systemroot>

    Якщо коротко, <name> — клас операційної системи (щось подібне до "linux" або "windows"),
    <distro> — дистрибутив (наприклад, "fedora", але передбачено розпізнавання багатьох інших
    дистрибутивів), а <arch> — архітектура гостьової системи. Інші поля мають доволі зрозуміле
    призначення, але оскільки ці поля взято безпосередньо з програмного інтерфейсу
    інспектування libguestfs, їхній повний опис можна знайти у розділі "ІНСПЕКТУВАННЯ" in
    guestfs(3).

    Елемент <root> є пристроєм кореневої файлової системи, але з точки зору libguestfs
    (блокові пристрої можуть мати зовсім інші назви у самій віртуальній машині).

  <mountpoints>
    У Un*x-подібних гостьових системах типово міститься декілька файлових систем, які
    монтуються як різні точки монтування. Ці файлові системи описано у елементі <mountpoints>,
    який виглядає ось так:

    <operatingsystems>
     <operatingsystem>
      ...
      <mountpoints>
       <mountpoint dev="/dev/vg_f13x64/lv_root">/</mountpoint>
       <mountpoint dev="/dev/sda1">/boot</mountpoint>
      </mountpoints>

    Як і з <root>, пристрої подано з точки зору libguestfs, отже вони можуть мати зовсім інші
    назви у гостьовій системі. У списку буде наведено лише монтовані файлові системи, а не
    щось подібне до пристроїв резервної пам'яті на диску.

  <filesystems>
    Елемент <filesystems> подібний до <mountpoints>, але стосується файлових усіх файлових
    систем, що належать гостьовій операційній системі, зокрема розділів резервної пам'яті на
    диску та порожніх розділів. (У рідкісних випадках гостьової системи із варіантами
    завантаження, цей елемент стосується файлових систем, що належать цій операційній системі
    або є спільними для цієї операційної системи та інших операційних систем.)

    Ви побачите щось таке:

    <operatingsystems>
     <operatingsystem>
      ...
      <filesystems>
       <filesystem dev="/dev/vg_f13x64/lv_root">
        <type>ext4</type>
        <label>Fedora-13-x86_64</label>
        <uuid>e6a4db1e-15c2-477b-ac2a-699181c396aa</uuid>
       </filesystem>

    Необов'язкові елементи у <filesystem> стосуються типу, мітки та UUID файлової системи.

  <applications>
    Пов'язані елементи <package_format>, <package_management> та <applications> описують
    програми, які встановлено у віртуальній машині.

    Елемент <package_format>, якщо він є, описує використану систему пакунків. Типовими
    значеннями цього елемента є "rpm" та "deb".

    Елемент <package_management>, якщо такий є, описує засіб для керування пакунками. Серед
    типових значень елемента є "yum", "up2date" та "apt".

    <applications> містить список пакунків або встановлених програм.

    <operatingsystems>
     <operatingsystem>
      ...
      <applications>
       <application>
        <name>coreutils</name>
        <version>8.5</version>
        <release>1</release>
       </application>

    Для деяких типів гостьових системи дані полів версії і випуску можуть бути недоступними.
    Можлива поява інших полів, див. "guestfs_inspect_list_applications" in guestfs(3).

  <drive_mappings>
    Для операційних систем, подібних до Windows, де для позначення дисків використовуються
    літери, virt-inspector може визначати прив'язки літер дисків до файлових систем.

    <operatingsystems>
     <operatingsystem>
      ...
      <drive_mappings>
       <drive_mapping name="C">/dev/sda2</drive_mapping>
       <drive_mapping name="E">/dev/sdb1</drive_mapping>
      </drive_mappings>

    У наведеному вище прикладі диск C пов'язано із файловою системою на другому розділі
    першого диска, диск E — із файловою системою на першому розділі другого диска.

    Зауважте, що це стосується лише постійних прив'язок дисків, а не прив'язок, які подібні до
    прив'язок до спільних ресурсів у мережі. Крім того, до цього списку може бути не включено
    точки монтування томів NTFS.

  <icon>
    Іноді virt-inspector може видобути піктограму або логотип гостьової системи. Піктограму
    буде повернуто у форматі даних PNG у кодуванні base64. Зауважте, що піктограма може бути
    доволі великою і дуже якісною.

    <operatingsystems>
     <operatingsystem>
      ...
      <icon>
       iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGAAAABg[.......]
       [... багато рядків даних base64 ...]
      </icon>

    Для показу піктограми вам слід видобути ї і перетворити дані у кодуванні base64 знову у
    двійковий файл. Скористайтеся запитом XPath або простим редактором для видобування даних,
    а потім програмою base64(1) з coreutils для перетворення цих даних на файл PNG:

    base64 -i -d < дані.піктограми > icon.png

ЗАПИТИ XPATH

    У virt-inspector передбачено вбудовану підтримку виконання запитів XPath. Причиною
    включення підтримкиXPath безпосередньо до virt-inspector є те, що не існує добрих і
    широкодоступних засобів командного рядка, які можуть виконувати запити XPath. Єдиним
    добрим засобом є xmlstarlet(1), але ця програма недоступна у Red Hat Enterprise Linux.

    Для виконання запиту XPath скористайтеся параметром --xpath. Зауважте, що у цьому режимі
    virt-inspector просто читає XML зі stdin і виводить результат запиту до stdout. Усі інші
    можливості інспектування у цьому режимі вимкнено.

    Приклад:

    $ virt-inspector -d Guest | virt-inspector --xpath '//filesystems'
    <filesystems>
       <filesystem dev="/dev/vg_f13x64/lv_root">
        <type>ext4</type>
    [...]

    $ virt-inspector -d Guest | \
      virt-inspector --xpath "string(//filesystem[@dev='/dev/sda1']/type)"
    ext4

    $ virt-inspector -d Guest | \
      virt-inspector --xpath 'string(//icon)' | base64 -i -d | display -
    [показує піктограму гостьової системи, якщо така існує]

ОТРИМАННЯ ДАНИХ ІНСПЕКТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ІНТЕРФЕЙСУ LIBGUESTFS

    У ранніх версіях libguestfs virt-inspector був великим скриптом Perl, до якого було
    включено багато евристики для інспектування гостьових систем. Цей підхід мав декілька
    проблем: для виконання інспектування з інших інструментів (зокрема guestfish) нам
    доводилося викликати цей скрипт Perl; він ставив у пріоритетне становище Perl над іншими
    мовами програмування, підтримку яких передбачено у libguestfs.

    До libguestfs 1.8 ми переписали код Perl на C і включили його до програмного інтерфейсу
    основи libguestfs (guestfs(3)). Тепер virt-inspector є простим тонким прошарком C над
    основним програмним інтерфейсом мовою C. Усі дані інспектування доступні з усіх мов
    програмування, підтримку яких передбачено у libguestfs, і з guestfish.

    Опис програмного інтерфейсу інспектування мовою C наведено у розділі "ІНСПЕКТУВАННЯ" in
    guestfs(3).

    Приклад коду, де використовується програмний інтерфейс інспектування мовою C, наведено у
    файлі inspect-vm.c, який постачається разом із libguestfs.

    Крім того, inspect-vm.c трансльовано іншими мовами програмування. Наприклад, inspect_vm.pl
    є трансляцією на Perl. Також передбачено інші трансляції на OCaml, Python тощо. Див.
    "ВИКОРИСТАННЯ LIBGUESTFS ЗА ДОПОМОГОЮ ІНШИХ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ" in guestfs(3), де наведено
    список сторінок підручника, де містяться приклади коду.

  ОТРИМАННЯ ДАНИХ ІНСПЕКТУВАННЯ ВІД GUESTFISH
    Якщо ви використовуєте параметр guestfish -i, викликається основний програмний інтерфейс
    інспектування "guestfs_inspect_os" in guestfs(3) мовою C. Це еквівалент команди guestfish
    "inspect-os". Ви також можете викликати цю команду guestfish вручну.

    "inspect-os" виконує інспектування поточного образу диска, повертаючи список знайдених
    операційних систем. Кожну операційну систему представлено її пристроєм кореневої файлової
    системи. У більшості випадків ця команда не виводить ніяких даних (не знайдено жодної
    операційної системи) або виводить єдиний кореневий пристрій, але ви маєте зважати на те,
    що ця команда може вивести декілька рядків, якщо у образі декілька операційних систем або
    із гостьовою системою з'єднано компакт-диск для встановлення.

    $ guestfish --ro -a F15x32.img
    ><fs> run
    ><fs> inspect-os
    /dev/vg_f15x32/lv_root

    За допомогою кореневого пристрою ви можете отримати подальшу інформацію щодо гостьової
    системи:

    ><fs> inspect-get-type /dev/vg_f15x32/lv_root
    linux
    ><fs> inspect-get-distro /dev/vg_f15x32/lv_root
    fedora
    ><fs> inspect-get-major-version /dev/vg_f15x32/lv_root
    15
    ><fs> inspect-get-product-name /dev/vg_f15x32/lv_root
    Fedora release 15 (Lovelock)

    Обмеження guestfish ускладнюють прив'язку кореневого пристрою до змінної (оскільки у
    guestfish немає змінних), отже, якщо вам потрібно робити це декілька разів, варто написати
    скрипт якоюсь іншою мовою програмування, підтримку якої передбачено програмним інтерфейсом
    libguestfs.

    Для отримання списку програм вам спочатку слід змонтувати диски:

    ><fs> inspect-get-mountpoints /dev/vg_f15x32/lv_root
    /: /dev/vg_f15x32/lv_root
    /boot: /dev/vda1
    ><fs> mount-ro /dev/vg_f15x32/lv_root /
    ><fs> mount-ro /dev/vda1 /boot

    а далі викличте програмний інтерфейс inspect-list-applications:

    ><fs> inspect-list-applications /dev/vg_f15x32/lv_root | head -28
    [0] = {
     app_name: ConsoleKit
     app_display_name:
     app_epoch: 0
     app_version: 0.4.5
     app_release: 1.fc15
     app_install_path:
     app_trans_path:
     app_publisher:
     app_url:
     app_source_package:
     app_summary:
     app_description:
    }
    [1] = {
     app_name: ConsoleKit-libs
     app_display_name:
     app_epoch: 0
     app_version: 0.4.5
     app_release: 1.fc15
     app_install_path:
     app_trans_path:
     app_publisher:
     app_url:
     app_source_package:
     app_summary:
     app_description:
    }

    Зауважте, що для показу піктограми гостьової системи файлові системи має бути змонтовано у
    означений вище спосіб. Далі, ви можете зробити так:

    ><fs> inspect-get-icon /dev/vg_f15x32/lv_root | display -

ПОПЕРЕДНІ ВЕРСІЇ VIRT-INSPECTOR

    Як ми вже вказували вище, ранні версії libguestfs постачалися із іншою програмою virt-
    inspector, написаною на Perl (поточну версію написано на C). Виведені дані XML virt-
    inspector на Perl були іншими, програма також могла виводити дані у інших форматах,
    зокрема текстовому.

    Підтримку застарілої версії virt-inspector припинено, вона більше не постачається з
    libguestfs.

    Крім того, до непорозумінь може призвести і те, що разом із Red Hat Enterprise Linux 6 ми
    постачаємо дві версії virt-inspector із різними назвами:

    virt-inspector   Стара версія на Perl.
    virt-inspector2  Нова версія на C.

СТАН ВИХОДУ

    Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо
    сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfish(1), http://www.w3.org/TR/xpath/, base64(1), xmlstarlet(1),
    http://libguestfs.org/.

АВТОРИ

    ·  Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

    ·  Matthew Booth mbooth@redhat.com

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    © Red Hat Inc., 2010–2012

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.