Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-p2v-make-disk — збирання диска virt-p2v за допомогою virt-builder

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-p2v-make-disk -o /dev/sdX [версія ОС]

ОПИС

    virt-p2v(1) перетворює фізичну машину для запуску віртуалізованою у KVM, під керуванням
    libvirt, OpenStack, oVirt, Red Hat Enterprise Virtualisation (RHEV) або одним із інших
    призначень, підтримку яких передбачено у virt-v2v(1).

    virt-p2v-make-disk — скрипт, який створює придатний до завантаження образ диска або флешки
    USB, на якому міститься virt-p2v. Для виконання завдань програма використовує
    virt-builder(1). Сама ж програма є невеличким скриптом командної оболонки, призначеним для
    керування virt-builder.

    За допомогою обов'язкового параметра -o визначається місце, куди слід записати виведені
    дані, наприклад флешка USB (приклад: "-o /dev/sdX") або файл. Якщо вами буде передано
    назву пристрою, наявні на пристрої дані буде витерто.

  Параметр "os-version"
    Необов'язковий параметр "os-version" визначає базовий дистрибутив Linux, який буде
    використано для створення операційної системи на образі ISO. Якщо ви не вкажете цей
    параметр, скрипт намагатиметься вибрати відповідне типове значення для вашої системи. У
    більшості користувачів не має виникати потреби у використанні параметра "os-version".

    Базова операційна система, яку вибрано для virt-p2v, ніяким чином не пов'язана із
    операційною системою фізичної машини, яку ви хочете перетворити.

    Щоб побачити список можливих комбінацій "os-version", віддайте таку команду:

    virt-builder -l

ПРИКЛАДИ

    Записати придатну до завантаження флешку USB з virt-p2v на /dev/sdX (усі наявні на
    /dev/sdX дані буде витерто):

    virt-p2v-make-disk -o /dev/sdX

    Записати придатний до завантаження образ віртуального диска virt-p2v і завантажити його
    під qemu:

    virt-p2v-make-disk -o /var/tmp/p2v.img fedora-
    qemu-kvm -m 1024 -boot c \
     -drive file=/var/tmp/p2v.img,if=virtio,index=0 \
     -drive file=/var/tmp/guest.img,if=virtio,index=1

    де /var/tmp/guest.img — образ диска якоїсь гостьової системи, яку ви хочете перетворити
    (лише для тестування).

ДОДАВАННЯ ДОДАТКОВИХ ПАКУНКІВ

    Встановити нові пакунки можна за допомогою параметра --install. Встановлення нових
    пакунків може бути корисним для створення повнофункціонального диска virt-p2v із
    додатковими інструментами для діагностики та усування вад. Як аргумент параметра слід
    вказати список пакунків, відокремлених комами. Приклад:

    virt-p2v-make-disk -o /var/tmp/p2v.img --install tcpdump,traceroute

ДОДАВАННЯ ПРОФІЛЮ SSH

    Ви можете вставити файл профілю SSH (закритий ключ) до образу за допомогою параметра
    --inject-ssh-identity.

    Спочатку створіть пару ключів. Пароль до пари ключів має бути порожнім:

    ssh-keygen -t rsa -N '' -f id_rsa

    Ця команда створить закритий ключ ("id_rsa") і відкритий ключ ("id_rsa.pub"). Відкритий
    ключ слід дописати до файла "authorized_keys" на сервері перетворення virt-v2v (зазвичай,
    до файла "/root/.ssh/authorized_keys").

    Закритий ключ має бути вписано на образ диска, а потім витерто:

    virt-p2v-make-disk [...] --inject-ssh-identity id_rsa
    rm id_rsa

    При завантаженні virt-p2v вкажіть адресу вставленого файла ось так:

    │     Користувач: [root____________________________] │
    │                            │
    │     Пароль: [   <не заповнюйте>         ] │
    │                            │
    │ Адреса профілю SSH: [file:///var/tmp/id_rsa_______] │

    або, якщо використовується командний рядок ядра, додайте:

    p2v.identity=file:///var/tmp/id_rsa

    Докладніший опис наведено у розділі "ПРОФІЛІ SSH" in virt-p2v(1).

32-БІТОВА VIRT-P2V

    Для поліпшення сумісності із застарілим обладнанням у virt-p2v-make-disk передбачено
    параметр --arch. Найкориснішим параметром (на основних системах архітектури x86-64) є
    параметр --arch i686, який надає змогу зібрати 32-бітове середовище virt-p2v, яке
    працюватиме на застарілому обладнанні. 32-бітова версія virt-p2v може перетворювати
    64-бітові фізичні машини і може працювати із 64-бітовим virt-v2v та 64-бітовими
    гіпервізорами.

    Щоб скористатися цим параметром вам слід зібрати у якийсь спосіб virt-p2v.$arch (зазвичай,
    virt-p2v.i686) і встановити його поряд із звичайним виконуваним файлом virt-p2v
    (наприклад, до $libdir/virt-p2v/ або $VIRT_V2V_DATA_DIR). Опис процедури не є предметом
    цієї сторінки підручника, втім, ви можете знайти настанови у розділі "ЗБИРАННЯ VIRT-P2V
    ДЛЯ 32-БІТОВОЇ АРХІТЕКТУРИ i686" in guestfs-building(1).

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати довідкове повідомлення.

    --arch АРХІТЕКТУРА
      Встановити архітектуру образу ISO із virt-p2v. Див. "32-БІТОВА VIRT-P2V" вище.

      Якщо цей параметр не вказано, типово буде використано ту саму архітектуру, що і
      архітектура основної системи, у якій запущено virt-p2v-make-disk.

    --inject-ssh-identity id_rsa
      Додати файл профілю SSH (закритий ключ) до образу. Див. "ДОДАВАННЯ ПРОФІЛЮ SSH" вище.

    --install пакунок,пакунок,...
      Додати до образу додаткові пакунки. Див. "ДОДАВАННЯ ДОДАТКОВИХ ПАКУНКІВ" вище.

    --no-warn-if-partition
      Зазвичай, вам не слід записувати дані на розділ диска USB (тобто не слід користуватися
      "-o /dev/sdX1", користуйтеся "-o /dev/sdX" для створення придатного до завантаження
      диска USB). Якщо ви спробуєте створити придатний до запису диск, virt-builder виведе
      попередження. За допомогою цього параметра можна придушити попередження.

    -o ВИВЕДЕННЯ
    --output ВИВЕДЕННЯ
      Записати виведені дані до "ВИВЕДЕННЯ", яким може бути локальний файл або блоковий
      пристрій. Наявний вміст пристрою буде витерто.

    -v
    --verbose
      Увімкнути режим докладних повідомлень. Скористайтеся цим параметром, якщо вам потрібно
      діагностувати джерело проблеми зі скриптом або створити докладний звіт щодо вади у
      бібліотеці.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

ФАЙЛИ

    $libdir/virt-p2v/virt-p2v.xz
      Виконуваний файл virt-p2v(1), який буде скопійовано на придатний до завантаження образ
      диска.

      Розташування виконуваного файла можна змінити за допомогою встановлення відповідного
      значення змінної середовища "VIRT_P2V_DATA_DIR".

    $datadir/virt-p2v/issue
    $datadir/virt-p2v/launch-virt-p2v.in
    $datadir/virt-p2v/p2v.service
      Різноманітні файли даних, які копіюються на образ диска, придатного до завантаження.

      Розташування цих файлів можна змінити за допомогою встановлення відповідного значення
      змінної середовища "VIRT_P2V_DATA_DIR".

ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА

    "VIRT_P2V_DATA_DIR"
      Каталог, у якому virt-p2v-make-disk шукатиме файли даних (див. "ФАЙЛИ" вище). Якщо
      значення не встановлено, буде використано вказане під час компіляції місце.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    virt-p2v(1), virt-p2v-make-kickstart(1), virt-p2v-make-kiwi(1), virt-v2v(1),
    http://libguestfs.org/.

АВТОРИ

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    Copyright (C) 2009-2019 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.