Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-p2v-make-kickstart — програма для збирання kickstart virt-p2v

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-p2v-make-kickstart [-o p2v.ks] [--proxy=http://...] сховище [сховище...]

ОПИС

    virt-p2v(1) перетворює фізичну машину для запуску віртуалізованою у KVM, під керуванням
    libvirt, OpenStack, oVirt, Red Hat Enterprise Virtualisation (RHEV) або одним із інших
    призначень, підтримку яких передбачено у virt-v2v(1).

    Kickstart — формат, який використовується у похідних від Red Hat дистрибутивах (зокрема
    Fedora, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Scientific Linux тощо) для опису процесу
    створення компакт-дисків із портативною системою, встановлення дистрибутива, створення
    «варіантів» тощо. Дані у цьому форматі зберігаються у файлі kickstart.

    virt-p2v-make-kickstart збирає файл kickstart, яким можна скористатися для збирання
    придатного до завантаження ISO P2V, образу портативної системи для компакт-диска, флешки
    USB або образу PXE. Ця програма лише створює файл kickstart, але на цій сторінці
    підручника описано деякі зі способів використання файла kickstart.

ЗБИРАННЯ ФАЙЛА KICKSTART

    Користуватися virt-p2v-make-kickstart дуже просто:

    virt-p2v-make-kickstart fedora

    збере файл kickstart для Fedora. Файл kickstart називатиметься p2v.ks і зберігатиметься у
    поточному каталозі.

    Параметрі є списком з одного або декількох сховищ. Деякі із наявних вбудованих сховищ:
    "fedora", "rawhide", "koji" або "rhel-ВЕРСІЯ" (наприклад "rhel-7.1"). Ви також можете
    змінити адресу як параметр для вказування на сховище. Приклад:

    virt-p2v-make-kickstart https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/21/Everything/x86_64/os/

    Для керування назвою файла-результату скористайтеся параметром -o. Щоб наказати kickstart
    скористатися проксі-сервером або вебкешем для отримання файлів, скористайтеся параметром
    --proxy.

ЗБИРАННЯ ISO АБО ОБРАЗУ ДИСКА ІЗ ПОРТАТИВНОЮ СИСТЕМОЮ

    Щойно у вас буде файл kickstart, ви можете скористатися livecd-creator(8) для створення
    образу компакт-диска із портативною системою:

    sudo livecd-creator p2v.ks

    Перш ніж віддавати команду, зауважте, що вам слід, ймовірно, запустити "livecd-creator" в
    одноразовій віртуальній машині з таких причин:

    ·  На час роботи із програмою вам слід вимкнути SELinux.

    ·  Цю програму слід запускати від імені користувача root. Також її виконання іноді
      супроводжується помилками із доволі прикрими наслідками.

    ·  Ви можете створювати образи компакт-дисків портативної системи лише з тим самим
      дистрибутивом, що і в основній системі. Крос-компіляція завершуватиметься дивними
      повідомленнями про помилки (див., наприклад, RHBZ#1092327).

ЗБИРАННЯ ВАРІАНТА FEDORA ЗА ДОПОМОГОЮ KOJI

    Це потребує прав доступу "spin-livecd" для Koji, які зазвичай не надаються, навіть для
    пакувальників Fedora. Втім, припускаючи, що у вас є відповідні права доступу (або,
    наприклад, ваш власний екземпляр Koji), ви можете зробити так:

    koji spin-livecd [--scratch] virt-p2v 1.XX.YY rawhide x86_64 p2v.ks

    ·  Додайте параметр "--scratch" для створення тестової збірки (рекомендовано для
      тестування).

    ·  "1.XX.YY" має збігатися із версією libguestfs

    ·  Замість "rawhide" ви можете скористатися будь-якою іншою ціллю Koji.

ЗБИРАННЯ ПРИДАТНОГО ДО ЗАВАНТАЖЕННЯ НОСІЯ USB

    Скористайтеся програмою livecd-iso-to-disk(8) для перетворення створеного за наведеним
    вище рецептом образу ISO на запис на носії USB:

    sudo livecd-iso-to-disk livecd-p2v.iso /dev/sdX

ЗБИРАННЯ ОБРАЗУ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ PXE

    Скористайтеся програмою "livecd-iso-to-pxeboot" для перетворення створеного вище образу
    ISO у образ для завантаження PXE.

    sudo livecd-iso-to-pxeboot livecd-p2v.iso

    Ця команда створює підкаталог "tftpboot" у поточному каталозі, який міститиме файли,
    потрібні, щоб PXE завантажила virt-p2v:

    $ ls -1R tftpboot/
    tftpboot/:
    initrd0.img
    pxelinux.0
    pxelinux.cfg/
    vmlinuz0

    tftpboot/pxelinux.cfg:
    default

32- ЧИ 64-БІТОВА VIRT-P2V?

    Virt-p2v може перетворювати будь-які 32- або 64-бітові гостьові системи, незалежно від
    того, чи є сама virt-p2v зібраною як 32- або 64-бітовою програмою. Єдиним обмеженням є те,
    що 64-бітову версію virt-p2v не може бути запущено на 32-бітовому обладнанні.

    Застаріла версія virt-p2v 0.9 завжди збиралася як 32-бітовий (i686) образ ISO. Це
    означало, що компакт-диск із такою системою могло бути завантажено на будь-якому 32- або
    64-бітовому обладнанні архітектури i686 або x86-64, і вона могла перетворювати будь-які
    гостьові системи. Застарілий образ ISO virt-p2v, що постачався Red Hat, було засновано на
    Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.

    Оскільки у RHEL 7 було припинено підтримку 32-бітових машин, поточну версію virt-p2v на
    RHEL може бути зібрано лише у 64-бітовій версії. Цю систему не може бути запущено на
    застарілому обладнанні 32-бітової архітектури.

    Образи ISO virt-p2v для Fedora типово збираються для 32-бітової архітектури, отже, подібно
    до застарілої версії на основі RHEL 6, virt-p2v 0.9, їх можна завантажувати на будь-якому
    обладнанні.

ТЕСТУВАННЯ VIRT-P2V ЗА ДОПОМОГОЮ QEMU

  ТЕСТУВАННЯ ISO P2V ЗА ДОПОМОГОЮ QEMU
    Ви можете скористатися qemu для тестового завантаження образу ISO P2V:

    qemu-kvm -m 1024 -hda /tmp/guest.img -cdrom /tmp/livecd-p2v.iso -boot d

    Зауважте, що "-hda" є (віртуальною) системою, яку ви хочете перетворити (з тестовою
    метою). Нею може бути гостьова система будь-якого типу, підтримуваного у virt-v2v(1),
    зокрема Windows або Red Hat Enterprise Linux.

  ТЕСТУВАННЯ ПІДТРИМКИ PXE ЗА ДОПОМОГОЮ QEMU
    ·  Розпакуйте каталог tftpboot до /tmp (щоб її було показано як /tmp/tftpboot).

    ·  Скопіюйте pxelinux.0 і ldlinux.c32 з syslinux (зазвичай з /usr/share/syslinux) до
      /tmp/tftpboot.

    ·  Скоригувати рядок "APPEND" у /tmp/tftpboot/pxelinux.cfg/default, якщо потрібно. Див.
      "НАЛАШТУВАННЯ КОМАНДНОГО РЯДКА ЯДРА" in virt-p2v(1).

    ·  Запустіть qemu ось так, щоб програма працювала як сервер TFTP і BOOTP, емулюючи
      завантаження з мережі:

      qemu-kvm \
        -m 4096 -hda /tmp/guest.img \
        -boot n \
        -netdev user,id=unet,tftp=/tmp/tftpboot,bootfile=/pxelinux.0 \
        -device virtio-net-pci,netdev=unet \
        -serial stdio

      Зауважте, що це потребує значно більше пам'яті, оскільки образ PXE завантажується до
      пам'яті. Крім того, через те, що сервер TFTP qemu є дуже повільним, а образ PXE
      virt-p2v є дуже великим, образ може, як здається» «зависати» після запуску pxelinux.

ДОДАВАННЯ ДОДАТКОВИХ ПАКУНКІВ

    Встановити нові пакунки можна за допомогою параметра --install. Встановлення нових
    пакунків може бути корисним для створення повнофункціонального диска virt-p2v із
    додатковими інструментами для діагностики та усування вад. Як аргумент параметра слід
    вказати список пакунків, відокремлених комами. Приклад:

    virt-p2v-make-kickstart [...] --install tcpdump,traceroute

ДОДАВАННЯ ПРОФІЛЮ SSH

    Ви можете вставити файл профілю SSH (закритий ключ) до kickstart, а отже до ISO, за
    допомогою параметр --inject-ssh-identity. Зауважте, що ви не можете вставити ключ після
    збирання образу ISO.

    Спочатку створіть пару ключів. Пароль до пари ключів має бути порожнім:

    ssh-keygen -t rsa -N '' -f id_rsa

    Ця команда створить закритий ключ ("id_rsa") і відкритий ключ ("id_rsa.pub"). Відкритий
    ключ слід дописати до файла "authorized_keys" на сервері перетворення virt-v2v (зазвичай,
    до файла "/root/.ssh/authorized_keys").

    Закритий ключ має бути додано до файла kickstart, а потім відкинуто:

    virt-p2v-make-kickstart [...] --inject-ssh-identity id_rsa
    rm id_rsa

    Образ ISO далі може бути зібрано на основі kickstart у звичний спосіб (див. вище), і він
    міститиме вбудований профіль SSH (/var/tmp/id_rsa).

    При завантаженні virt-p2v вкажіть адресу вставленого файла ось так:

    │     Користувач: [root____________________________] │
    │                            │
    │     Пароль: [   <не заповнюйте>         ] │
    │                            │
    │ Адреса профілю SSH: [file:///var/tmp/id_rsa_______] │

    або, якщо використовується командний рядок ядра, додайте:

    p2v.identity=file:///var/tmp/id_rsa

    Докладніший опис наведено у розділі "ПРОФІЛІ SSH" in virt-p2v(1).

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати довідкове повідомлення.

    --inject-ssh-identity id_rsa
      Додати файл профілю SSH (закритий ключ) до kickstart. Див. "ДОДАВАННЯ ПРОФІЛЮ SSH"
      вище.

    --install пакунок,пакунок,...
      Додати додаткові пакунки до розділу %packages kickstart. Див. "ДОДАВАННЯ ДОДАТКОВИХ
      ПАКУНКІВ" вище.

    -o ВИВЕДЕННЯ
    --output ВИВЕДЕННЯ
      Записати kickstart до "ВИВЕДЕННЯ". Якщо не вказано, буде типово використано p2v.ks у
      поточному каталозі.

    --proxy АДРЕСА
      Наказати kickstart використати для отримання даних проксі-сервер або вебкеш.

    -v
    --verbose
      Увімкнути режим докладних повідомлень. Скористайтеся цим параметром, якщо вам потрібно
      діагностувати джерело проблеми зі скриптом або створити докладний звіт щодо вади у
      бібліотеці.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

ФАЙЛИ

    $libdir/virt-p2v/virt-p2v.xz
      Виконуваний файл virt-p2v(1), який копіюється до файла kickstart.

      Розташування виконуваного файла можна змінити за допомогою встановлення відповідного
      значення змінної середовища "VIRT_P2V_DATA_DIR".

    $datadir/virt-p2v/issue
    $datadir/virt-p2v/launch-virt-p2v.in
    $datadir/virt-p2v/p2v.ks.in
    $datadir/virt-p2v/p2v.service
      Різноманітні файли даних, які використовуються для створення kickstart.

      Розташування цих файлів можна змінити за допомогою встановлення відповідного значення
      змінної середовища "VIRT_P2V_DATA_DIR".

ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА

    "VIRT_P2V_DATA_DIR"
      Каталог, де virt-p2v-make-kickstart шукатиме файли даних і виконуваний файл virt-p2v
      (див. "ФАЙЛИ" вище). Якщо не встановлено, буде використано вказане під час компіляції
      місце.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    virt-p2v(1), virt-p2v-make-disk(1), virt-v2v(1), livecd-creator(8), livecd-iso-to-disk(8),
    http://libguestfs.org/.

АВТОРИ

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    Copyright (C) 2009-2019 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.