Provided by: libguestfs-tools_1.40.2-2ubuntu6_amd64 bug

НАЗВА

    virt-tar — видобування або вивантаження файлів до віртуальної машини

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-tar [--параметри] -x назва_домену каталог архів_tar

    virt-tar [--параметри] -u назва_домену архів_tar каталог

    virt-tar [--параметри] диск.img [диск.img ...] -x каталог архів_tar

    virt-tar [--параметри] диск.img [диск.img ...] -u архів_tar каталог

ЗАСТАРІЛЕ

    Ця програма вважається застарілою. Замість неї слід використовувати virt-copy-in(1),
    virt-copy-out(1), virt-tar-in(1), virt-tar-out(1).

ПРИКЛАДИ

    Отримати "/home" з віртуальної машини до локального архіву tar:

    virt-tar -x domname /home home.tar

    virt-tar -zx domname /home home.tar.gz

    Вивантажити локальний архів tar і розпакувати його до "/tmp" у віртуальній машині:

    virt-tar -u domname uploadstuff.tar /tmp

    virt-tar -zu domname uploadstuff.tar.gz /tmp

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

    Не використовуйте "virt-tar" з параметром -u (вивантаження) для активних віртуальних
    машин. Якщо ви зробите це, ви ризикуєте пошкодити диск у віртуальній машині. "virt-tar"
    намагатиметься запобігти подібним діям, але програма не завжди може визначити усі можливі
    випадки.

    Ви можете користуватися параметром -x (видобути) для активних віртуальних машин, але
    результатом можуть бути некоректні дані або помилки, якщо під час видобування у файловій
    системі віртуальної машини відбуваються якісь дії. Якщо активна віртуальна машина є
    синхронізованою і перебуває у стані спокою, зазвичай, "virt-tar" працюватиме, але єдиним
    способом гарантування коректних результатів є вимикання віртуальної машини.

ОПИС

    "virt-tar" — інструмент архівування загального призначення, завданням якого є отримання і
    вивантаження частин файлової системи гостьової операційної системи. У нього багато
    можливих застосувань: створення резервних копій, вивантаження файлів із даними, стеження
    за діями у гостьовій системі, виправлення та налаштовування гостьових систем тощо.

    Якщо вам потрібен один файл, скористайтеся virt-cat(1). Якщо ви хочете внести зміни до
    одного файла, скористайтеся virt-edit(1). Для виконання складніших дій можна скористатися
    програмою guestfish(1).

    Передбачено два режими роботи: -x (eXtract) отримує дані каталогу і його вміст
    (рекурсивно) з віртуальної машини до локального архіву tar. -u вивантажує дані з
    локального архіву tar, розпаковуючи їх до каталогу у віртуальній машині. Параметри, які
    визначають ці два режими роботи, не можна використовувати разом у одній команді.

    Крім того, ймовірно, вам знадобиться параметр -z (gZip), який вмикає стискання даних. Під
    час вивантаження даних вам слід вказати параметр -z, якщо вивантажуваний файл стиснуто,
    оскільки сама virt-tar не намагатиметься це визначити.

    "virt-tar" може працювати лише з форматом архівів tar (з можливістю стискання gzip).
    Наприклад, програма не може працювати із файлами PKZip або архівами, які стиснуто bzip2.
    Якщо вам доводиться працювати з іншими форматами даних, вам доведеться перезібрати архіви
    власноруч. (Це обмеження є обмеженням програмного інтерфейсу libguestfs(3)).

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    -c адреса
    --connect адреса
      Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено,
      з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

      Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо, libvirt не буде
      використовуватися взагалі.

    --format raw
      Визначає формат образу диска, назву якого вказано у рядку команди. Якщо формат не
      вказано, його буде визначено автоматично на основі вмісту образу диска.

      Якщо вказаний диск походить з libvirt, ця програма надішле запит щодо даних до
      libvirt. У цьому випадку вказане значення параметра формату буде проігноровано.

      Якщо ви працюєте із образами дисків гостьових систем у форматі raw із ненадійних
      джерел, вам слід завжди вказувати назву формату.

    -x
    --extract
    --download
    -u
    --upload
      Скористайтеся параметром -x для видобування (отримання) каталогу з віртуальної машини
      до локального архіву tar.

      Скористайтеся параметром -u для вивантаження і розпаковування локального архіву tar до
      віртуальної машини. Будь ласка, ознайомтеся із наведеним вище розділом "ПОПЕРЕДЖЕННЯ",
      перш ніж користуватися цим параметром.

      Слід вказувати лише один із цих параметрів.

    -z
    --gzip
      Надає змогу вказати, що вхідний або вихідний архів tar стиснуто за допомогою gzip.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfish(1), virt-cat(1), virt-edit(1), virt-copy-in(1), virt-copy-out(1),
    virt-tar-in(1), virt-tar-out(1), Sys::Guestfs(3), Sys::Virt(3), http://libguestfs.org/.

АВТОР

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    © Red Hat Inc., 2009

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    ·  The version of libguestfs.

    ·  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    ·  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    ·  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.