Provided by: po4a_0.55-1_all bug

НАЗВА

    Locale::Po4a::Common — спільні частини скриптів та інструментів po4a

ОПИС

    Locale::Po4a::Common містить спільні частини скриптів та інструментів po4a та деякі
    корисні функції, які використовуються також і в інших модулях.

    При використанні Locale::Po4a у програмі може виникнути потреба у вимиканні використання
    Text::WrapI18N. Зробити це можна так:

      use Locale::Po4a::Common qw(nowrapi18n);
      use Locale::Po4a::Text;

    замість:

      use Locale::Po4a::Text;

    Тут важливий порядок інструкцій: більшість модулів Locale::Po4a самі завантажують
    Locale::Po4a::Common, отже місце першого завантаження модуля визначає, чи буде використано
    Text::WrapI18N.

ФУНКЦІЇ

  Виведення повідомлень
    ·  show_version($)

      Виводить поточну версію скрипту та коротке повідомлення щодо авторських прав. Приймає
      як аргумент назву скрипту.

    ·  wrap_msg($@)

      Ця функція виводить повідомлення у той самий спосіб, у який це робить sprintf(), але
      розбиває результат на рядки, щоб він краще виглядав у терміналі.

    ·  wrap_mod($$@)

      Ця функція працює так само, як wrap_msg(), але отримує як перший аргумент назву модуля
      і лишає місце ліворуч від повідомлення.

    ·  wrap_ref_mod($$$@)

      Ця функція працює так само, як wrap_msg(), але отримує як перший аргумент позицію
      файл:рядок, назву модуля як другий аргумент і лишає місце ліворуч від повідомлення.

  Обгортки для інших модулів
    ·  Locale::Gettext

      Якщо не вдається завантажити модуль Locale::Gettext, цей модуль надає фіктивну
      (порожню) реалізацію зазначених нижче функцій. Повідомлення po4a при цьому перекладено
      не буде, але програма зможе працювати.

      Якщо немає доступу до Locale::gettext, ця обгортка викликає setlocale(LC_MESSAGES,
      ""), щоб функції, які її викликають, також не залежали від модуля POSIX.

      ·  bindtextdomain($$)

      ·  textdomain($)

      ·  gettext($)

      ·  dgettext($$)

АВТОРИ

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

    © SPI, Inc., 2005.

    Ця програма є вільним програмним забезпеченням; ви можете поширювати її і/або вносити до
    неї зміни за умов дотримання GPL (див. файл COPYING).