Provided by: kdoctools5_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

НАЗВА

    qt5options - Загальні параметри командного рядка для всіх програм, заснованих на наборі
    інструментів Qt

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

    програма Qt [-style= стиль / -style стиль]
          [-stylesheet= таблиця стилів / -stylesheet таблиця стилів] [-widgetcount]
          [-reverse] [-qmljsdebugger= порт] [-platform назва_платформи[:параметри]]
          [-platformpluginpath шлях] [-platformtheme тема_платформи] [-plugin додаток]
          [-qwindowgeometry геометричні параметри] [-qwindowicon піктограма]
          [-qwindowtitle заголовок] [-reverse] [-session сеанс]
          [-display назва_вузла:номер_екрана] [-geometry геометричні параметри]
          [-dialogs= [xp|none]] [-fontengine= freetype] [-h, --help та -? у Windows]
          [-v --version]

ПАРАМЕТРИ

    Для всіх програм на Qt(TM) можна застосовувати такі параметри:

    -style= стиль / -style стиль
      Встановити стиль графічного інтерфейсу програми. Можливі значення залежать від
      налаштувань системи. Якщо Qt зібрано із додатковими стилями або має додаткові стилі як
      додатки, доступ до них можна буде отримати за допомогою параметра командного рядка
      -style.

    -stylesheet= таблиця стилів / -stylesheet таблиця стилів
      Встановити таблицю стилів програми. Значенням має бути шлях до файла, що містить
      таблицю стилів.

    -widgetcount
      Вивести діагностичне повідомлення наприкінці. Повідомлення міститиме дані щодо
      кількості віджетів, які не знищено, та максимальної кількості віджетів, які працювали
      одночасно.

    -reverse
      Встановити напрям компонування вікна програми у значення Qt::RightToLeft. Цей параметр
      призначено для полегшення діагностування проблем. Ним не варто користуватися для
      остаточного робочого варіанта програми. Типове значення автоматично визначається на
      основі даних щодо локалі користувача (див. також QLocale::textDirection()).

    -qmljsdebugger= порт
      Задіяти засіб діагностики QML/JS на вказаному порті. Значення слід вказувати у форматі
      port:1234[,block], де значення «block» є необов’язковим. Воно наказує програмі чекати,
      доки засіб діагностики із нею не з’єднається.

    -platform назва_платформи[:параметри]
      Вказати додаток Qt Platform Abstraction (QPA).

    -platformpluginpath шлях
      Вказати шлях до додатків програмної платформи.

    -platformtheme тема_платформи
      Вказати тему для програмної платформи.

    -plugin додаток
      Вказати додаткові додатки для завантаження. Можна вказати декілька таких аргументів.

    -qwindowgeometry геометричні параметри
      Вказати геометричні параметри головного вікна за допомогою синтаксису X11. Приклад:
      -qwindowgeometry 100x100+50+50

    -qwindowicon піктограма
      Встановити типову піктограму вікна.

    -qwindowtitle заголовок
      Встановити заголовок для першого вікна.

    -session сеанс
      Відновити стан програми з попереднього сеансу.

    -display назва_вузла:номер_екрана
      Перемкнути дисплей у X11. Перевизначає змінну середовища DISPLAY.

    -geometry геометричні параметри
      Вказати геометричні параметри вікна для головного вікна у X11. Приклад: -geometry
      100x100+50+50.

    -dialogs= [xp|none]
      Доступний лише для -platform windows. Якщо вказано «xp», використовувати діалогові
      вікна у стилі XP. «none» вимикає такі налаштовування.

    -fontengine= freetype
      Використовувати рушій обробки шрифтів FreeType.

    -h, --help і -? у Windows
      Вивести список усіх параметрів та опис програми.

    -v --version
      Вивести рядок версії програми.

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

    kf5options(7)

АВТОРИ

    Автором першої версії сторінки довідника є Lauri Watts <lauri@kde.org>

    Оновлено до Frameworks 5 Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>

    Інформацію для цієї сторінки man запозичено з документації до QApplication[1],
    документації QGuiApplication[2] та документації з QCommandLineParser[3].

АВТОРИ

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Автор.

    Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>
      Автор.

ПРИМІТКИ

    1. документації до QApplication
      https://doc.qt.io/qt-5/qapplication.html#QApplication

    2. документації QGuiApplication
      https://doc.qt.io/qt-5/qguiapplication.html#QGuiApplication

    3. документації з QCommandLineParser
      https://doc.qt.io/qt-5/qcommandlineparser.html