Provided by: calibre_4.99.4+dfsg+really4.12.0-1_all bug

NAME

    fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

     fetch-ebook-metadata [papildiespējas]

    Iegūt grāmatu metadatus no tiešsaistes avotiem. Jums jānorāda vismaz viens nosaukums,
    autors vai ISBN.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus fetch-ebook-metadata, kam  ir  atstarpes,
    pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

[OPCIJAS]

    --allowed-plugin, -p
       Norādiet izmantojamā metadatu lejupielādes spraudņa nosaukumu. Pēc noklusējuma tiks
       izmantoti visi metadatu spraudņi. Vairākiem spraudņiem var norādīt vairākas reizes.
       Visi spraudņu nosaukumi: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open
       Library, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

    --authors, -a
       Grāmatu autors(i)

    --cover, -c
       Norādiet datnes nosaukumu. Vāks, ja tāds ir pieejams, tiks saglabāts tajā. Bez šīs
       papildiespējas vāks netiks lejupielādēts.

    --help, -h
       parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

    --identifier, -I
       Identifiers such as ASIN/goodreads id etc. Can be specified multiple times for
       multiple identifiers. For example: --identifier asin:B0082BAJA0

    --isbn, -i
       Grāmatas ISBN

    --opf, -o
       Izvadīt metadatus OPF formātā, nevis cilvēkam lasāmā tekstā.

    --timeout, -d
       Noilgums sekundēs. Noklusējums ir 30

    --title, -t
       Grāmatas nosaukums

    --verbose, -v
       Izvadīt žurnālu uz konsoles (stderr)

    --version
       parādīt programmas versijas numuru un iziet

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal