Provided by: calibre_4.99.4+dfsg+really4.12.0-1_all bug

NAME

    web2disk - web2disk

     web2disk URL

    Kur URL ir, piemēram https://google.com

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus web2disk, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

[OPCIJAS]

    --base-dir, -d
       Pamatmape URL saglabāšanai. Noklusētā ir .

    --delay
       Minimālais laiks starp secīgām lejupielādēm. Noklusētais ir 0 s

    --dont-download-stylesheets
       Izlaist CSS stilu lejupielādi.

    --encoding
       Lejupielādējamo vietņu rakstzīmju kodējums. Noklusētais ir  mēģināt  noteikt
       automātiski.

    --filter-regexp
       Jebkura saite, kas atbilst šai regulārajai izteiksmei, tiks ignorēta. Šo iespēja
       var norādīt vairākas reizes, un šajā gadījumā tik ilgi, kamēr kāds regexp atbilst
       saitei, tad tas tiks ignorēts. Pēc noklusējuma neviena saite netiek ignorēta. Ja
       abi filter regexp un match regexp ir norādīta, tad filter regexp tiek piemērots
       pirmais.

    --help, -h
       parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

    --match-regexp
       Tiks ievērotas tikai saites, kas atbilst šai regulārajai izteiksmei. Šo opciju var
       norādīt vairākas reizes, tādā gadījumā, ja saite atbilst kādam regexp, kas tai
       sekos. Pēc noklusējuma visas saites tiek ievērotas.

    --max-files, -n
       Maksimālais lejupielādējamo datņu skaits. Tas attiecas tikai uz datnēm no <a href>
       birkām. Noklusētais ir 9223372036854775807

    --max-recursions, -r
       Maksimālais saišu rekursivitātes dziļums (cik dziļi sekot saitēm). Noklusētais ir 1

    --timeout, -t
       Noildze sekundēs servera atbildes gaidīšanai. Noklusētā: 10.0 s

    --verbose
       Parādīt detalizētu izejas informāciju. Noderīga atkļūdošanai

    --version
       parādīt programmas versijas numuru un iziet

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal