Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ac - wypisuje statystyki odnośnie czasu połączenia użytkowników

SKŁADNIA

    ac   [ -d | --daily-totals ] [ -y | --print-year ]
       [ -p | --individual-totals ] [ ludzie ]
       [ -f | --file nazwa-pliku ] [ -a | --all-days ]
       [ --complain ] [ --reboots ] [ --supplants ]
       [ --timewarps ] [ --compatibility ]
       [ --tw-leniency liczba ] [ --tw-suspicious liczba ]
       [ -z | --print-zeros ] [ --debug ]
       [ -V | --version ] [ -h | --help ]

OPIS

    ac wypisuje czas połączenia (w godzinach) na podstawie zalogowań i wylogowań zapisanych w
    bieżącym pliku wtmp. Całość połączeń jest także wypisywana.

    Plik wtmp jest nadzorowany przez init(8) i login(1). Ani ac ani login nie tworzą wtmp.
    Jeśli plik nie istnieje, dane nie są gromadzone. Aby zacząć prowadzić statystyki, proszę
    utworzyć pusty plik.

    UWAGA: Plik wtmp może szybko stać się bardzo duży. Użytkownik może skracać go co jakiś
    czas.

    GNU ac pracuje podobnie do u*x ac, czasem jest trochę sprytniejsze w pewnych zadaniach.
    Można spodziewać się różnic w wyniku działania GNU ac i ac na innych systemach. Proszę
    użyć polecenia info accounting, aby dowiedzieć się więcej.

OPCJE

    -d, --daily-totals
       Wypisuje całość połączeń dla każdego dnia, a nie całość dla całego pliku. Wynik
       działania wygląda tak:
           Jul 3 total   1.17
           Jul 4 total   2.10
           Jul 5 total   8.23
           Jul 6 total   2.10
           Jul 7 total   0.30
    -p, --individual-totals
       Wypisuje czas połączeń dla każdego użytkownika, w przeciwieństwie do zwykłej
       zsumowanej wartości. Wygląda to tak:
           bob    8.06
           goff   0.60
           maley   7.37
           root   0.12
           total  16.15
    ludzie Wypisuje sumę czasu połączeń wszystkich użytkowników zawartych w ludzie. Ludzie to
       lista użytkowników oddzielonych spacjami. Maski są niedozwolone.
    -f, --file nazwa-pliku
       Czyta z pliku nazwa-pliku zamiast z systemowego wtmp
    --complain
       Kiedy plik wtmp znajduje błąd (błąd związany z czasem, brakujący rekord, lub coś
       innego), wypisuje odpowiedni błąd.
    --reboots
       Rekordy zamknięcia systemu nie są zapisywane w czasie zamykania systemu, lecz gdy
       system ponownie startuje; dlatego, jest niemożliwe aby znać dokładny  czas
       zamknięcia  systemu. Użytkownicy mogli zostać zalogowani do systemu podczas
       zamknięcia systemu; wiele programów ac automatycznie liczy czas pomiędzy rekordem
       zalogowania a zamknięcia systemu dla każdego użytkownika (nawet gdy nie powinny, na
       przykład gdy system jest wyłączony przez dłuższy czas). Aby wziąć ten czas pod
       uwagę, proszę włączyć tę flagę. *W celu zachowania kompatybilności z oryginalną
       wersją ac, proszę włączyć tę flagę.*
    --supplants
       Czasami rekord wylogowania nie jest zapisywany dla danego terminala, dlatego czas
       ostatniego połączenia dla danego użytkownika nie może być obliczony. Aby wziąć pod
       uwagę ten czas od zalogowania danego użytkownika do następnego zalogowania na
       terminal (chociaż możliwe, że niewłaściwy) proszę włączyć tę flagę. *W celu
       zachowania kompatybilności z oryginalną wersją ac, proszę włączyć tę flagę.*
    --timewarps
       Czasami wpisy w pliku wtmp będą nagle przeskakiwały w tył, bez wpisu o zmianie
       zegara systemowego.  Jeśli coś takiego wystąpi, niemożliwe jest przewidzenie jak
       długo użytkownik był zalogowany. Aby wziąć pod uwagę czas pomiędzy zalogowaniem
       użytkownika, a błędem czasowym proszę włączyć tę flagę. *W celu zachowania
       kompatybilności z oryginalną wersją ac, proszę włączyć tę flagę.*
    --compatibility
       To jest skrót dla wpisywania trzech powyższych opcji.
    -a, --all-days
       Jeśli wypisywane są dzienne statystyki, zamiast pomijać upływające dni, w których
       nie było zalogowań, wypisywane są również rekordy dla każdego dnia. Bez tej flagi,
       czas, który upłynął podczas tych upływających dni, jest wypisywany pod następnym
       dniem, w którym nie było zalogowań.
    --tw-leniency liczba
       Ustawia tolerancję błędu czasowego na liczbę sekund. Rekordy w pliku wtmp mogą być
       lekko nie poukładane (często ma to miejsce, gdy dwa zalogowania występują w jednej
       sekundzie - drugie zalogowanie jest wpisywane pierwsze). Standardowo, wartość ta
       jest ustawiana na 60. Jeśli program napotka na problemy, czas nie jest dodawany dla
       użytkowników, chyba że użyta jest flaga --timewarps.
    --tw-suspicious liczba
       Ustawia podejrzenie błędu czasowego na liczbę sekund. Jeśli dwa rekordy w pliku
       wtmp są oddalone od siebie dalej niż podana liczba sekund, występuje problem z
       plikiem wtmp (lub komputer nie był włączany od roku). Jeśli program napotka na ten
       problem, czas nie jest dodawany dla użytkowników, chyba że użyta jest flaga
       --timewarps.
    -y, --print-year
       Wypisuje rok podczas wyświetlania daty.
    -z, --print-zeros
       Jeśli całość dla dowolnej kategorii jest równa zero, jest wypisywana. Standardowo
       pomija się wypisywanie.
    --debug
       Wypisuje wewnętrzne informacje w sposób szczegółowy.
    -V, --version
       Wypisuje numer wersji ac na standardowe wyjście i wychodzi.
    -h, --help
       Wypisuje sposób użycia ac na standardowe wyjście i wychodzi.

PLIKI

    wtmp
       Systemowy plik z zapisanymi rekordami zalogowań. Proszę przejść do wtmp(5), aby
       uzyskać więcej informacji.

AUTOR

    Narzędzia statystyczne GNU zostały napisane przez Noela Cragga <noel@gnu.ai.mit.edu>.
    Strona podręcznika systemowego dostosowana ze strony texinfo o statystykach napisanej
    przez Susan Kleinmann <sgk@sgk.tiac.net>.

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), wtmp(5), init(8), sa(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Bartek Głośnicki
    (PTM) <bartek@miramex.com.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne z wersją  6.5.5
    oryginału.

                     16 sierpnia 2010                  AC(1)