Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    alien - konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny

SKŁADNIA

    alien [--to-deb] [--to-rpm] [--to-tgz] [--to-slp] [opcje] plik [...]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    alien jest programem konwetrującym pomiędzy różnymi formatami plików pakietów: rpm Red
    Hata, deb Debiana, slp Stampede, tgz Slackware'a oraz pkg Solarisa. Aby móc używać
    pakietu z innej dystrybucji Linuksa niż zainstalowana w systemie, można użyć programu
    alien do skonwertowania tegoż pakietu do preferowanego formatu i zainstalowania go. Także
    obsługuje pakiety LSB.

OSTRZEŻENIE

    Mimo wysokiego numeru wersji, alien wciąż jest (i najprawdopodobniej zawsze będzie)
    programem raczej eksperymentalnym. Chociaż jest rozwijany od wielu lat, to wciąż zawiera
    wiele błędów i ograniczeń.

    aliena nie powinno się używać do zastąpienia ważnych pakietów systemowych, takich jak
    init, libc czy innych, które są niezbędne do poprawnego działania systemu. Większość tych
    pakietów jest w różnych dystrybucjach inaczej skonfigurowana, pakiety różnych dystrybucji
    nie mogą być stosowane wymiennie. Ogólnie, nie można usunąć takiego pakietu bez zepsucia
    systemu, tak więc prosimy nie próbować zastępować go obcą wersją.

UWAGI DO POSZCZEGÓLNYCH FORMATÓW PAKIETÓW

    rpm Do konwersji z formatu rpm i na format rpm musi być zainstalowany Red Hat Package
      Manager.

    lsb W przeciwieństwie do pozostałych formatów pakietów alien potrafi obsłużyć zależności
      pakietów lsb, jeżeli tylko format pakietu wynikowego obsługuje zależności. Proszę
      zauważyć, że oznacza to, iż pakiet utworzony z pakietu lsb będzie zależał od pakietu
      nazwanego "lsb" -- Twoja dystrybucja powinna dostarczyć pakietu o tej nazwie, jeżeli
      jest zgodna ze standardem lsb. Domyślnie zostaną skonwertowane również skrypty w
      pakiecie lsb.

      Do utworzenia pakietów lsb, musi być zainstalowany Red Hat Package Manager, a alien w
      pierwszej kolejności użyje programu lsb-rpm, jeżeli takowy istnieje. Nie ma żadnych
      gwarancji, że wygenerowany pakiet lsb będzie w 100% zgodny ze standardem LSB, co
      więcej jest to raczej niemożliwe, chyba że zostanie on zbudowany w środowisku lsbdev.

    deb Do konwersji na format .deb (ale nie z tego formatu) muszą być zainstalowane pakiety
      gcc, make, debmake, dpkg-dev i dpkg.

    tgz Zauważ, że dla formatu tgz alien po prostu utworzy pakiet wynikowy z tymi samymi
      plikami we wnętrzu, które są w pliku tgz. Działa to dobrze tylko wtedy, jeśli plik tgz
      zawiera w sobie prekompilowane binaria w standardowym linuksowym drzewie katalogów.
      NIE uruchamiaj aliena na plikach tar zawierających kod źródłowy, chyba że chcesz, by
      kod ten podczas instalacji pakietu został zainstalowany w katalogu głównym (root)!

    pkg Aby działać na pakietach w formacie pkg Solarisa (który tak naprawdę jest formatem
      pakietów SV), muszą być zainstalowane solarisowe narzędzia pkginfo i pkgtrans.

OPCJE

    alien skonwertuje wszystkie podane pliki na wszystkie podane typy pakietów wynikowych.
    Jeżeli nie podano żadnego typu, to domyślnie pakiet zostanie skonwertowany do formatu deb.

    plik [ ... ]
      Lista plików do konwersji.

    -d, --to-deb
      Pakiet wynikowy będzie pakietem Debiana. Domyślne.

    -r, --to-rpm
      Pakiet wynikowy będzie pakietem rpm.

    -t, --to-tgz
      Pakiet wynikowy będzie pakietem tgz.

    --to-slp
      Pakiet wynikowy będzie pakietem slp.

    -p, --to-pkg
      Pakiet wynikowy będzie pakietem pkg Solarisa.

    -i, --install
      Automatycznie instaluje pakiet wynikowy i usuwa plik pakietu po jego zainstalowaniu.

    -g, --generate
      Tworzy katalog tymczasowy, odpowiedni do zbudowania z niego pakietu, ale samego
      pakietu faktycznie nie tworzy. Przydatne, jeśli chcesz przesunąć pliki w pakiecie
      przed jego skonstruowaniem. Pakiet może być zbudowany z tego katalogu tymczasowego
      przez uruchomienie "debian/rules binary", jeśli tworzony jest pakiet Debiana, lub "rpm
      -bb <nazwapakietu>.spec", jeżeli jest tworzony pakiet Red Hata.

    -s, --single
      Jak -g, ale nie tworzy katalogu nazwapakietu.orig. Przydatne tylko jeśli jest bardzo
      mało miejsca na dysku i tworzysz pakiet Debiana.

    --patch=łata
      Określa łatę, jaka ma być użyta, zamiast automatycznego wyszukiwania jej w
      /var/lib/alien/. Ta opcja ma znaczenie tylko gdy budowany jest pakiet Debiana.

    --anypatch
      Jest mniej wymagający w stosunku do tego, która łata zostanie użyta, próbując użyć
      pliku z łatą dla starszej wersji pakietu. Nie ma gwarancji, że to będzie zawsze
      działać; starsze łaty niekoniecznie muszą działać z nowszymi pakietami.

    --nopatch
      Nie używa żadnych plików z łatami.

    --description=opis
      Określa opis pakietu. Może być używane tylko przy konwersji z pakietów tgz Slackware,
      które nie mają opisów.

    --version=wersja
      Określa wersję pakietu. Opcja ta ma zastosowanie przy konwersji z pakietów w formacie
      tgz, które mogą nie mieć informacji o wersji.

      Uwaga, użyta bez argumentu, wyświetla wersję aliena.

    -c, --scripts
      Próbuje konwertować skrypty, który powinny być uruchamiane przy instalacji lub
      usuwaniu pakietu. Używaj rozważnie, gdyż skrypty te mogą być zaprojektowane do pracy
      na systemach niepodobnych do twojego i mogą powodować kłopoty. Przed zastosowaniem
      tej opcji zaleca się zbadanie skryptów ręcznie i zobaczenie, co robią.

      Opcja jest domyślnie włączona dla konwertowania z pakietów formatu lsb.

    -T, --test
      Testuje wygenerowane pakiety. Obecnie jest to możliwe tylko dla pakietów Debiana,
      które będą testowane programem lintian, jeżeli jest on zainstalowany, i zostanie
      wyświetlone wyjście programu lintian.

    -k, --keep-version
      Domyślnie alien dodaje jeden do pobocznego (minor) numeru wersji. Jeżeli podano tę
      opcję, alien nie będzie tego robił.

    --fixperms
      Poprawia właścicieli i prawa dostępu podczas budowania pakietu deb. Może być to
      użyteczne, kiedy w oryginalnym pakiecie panuje bałagan. Z drugiej strony, może to
      zepsuć pewnie rzeczy związane z prawami dostępu i właścicielami, dlatego domyślnie ta
      opcja jest wyłączona. Może być użyte tylko podczas konwertowania do pakietów Debiana.

    -v, --verbose
      Tryb głośny: Wyświetla każde polecenie wykonywane przez aliena podczas konwertowania
      pakietu.

    --veryverbose
      Tryb głośny, podobnie jak w wypadku opcji --verbose, z tą różnicą, że wyświetla
      wyjście każdego polecenia. Niektóre polecanie mogą generować duże wyjście.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie podsumowanie użytkowania.

    -V, --version
      Wyświetla wersję aliena.

PRZYKŁADY

    Oto kilka przykładów użycia programu alien:

    alien --to-deb pakiet.rpm
      Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb

    alien --to-rpm pakiet.deb
      Konwertuje pakiet.deb na pakiet.rpm

    alien -i pakiet.rpm
      Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb (konwersja na pakiet .deb jest domyślna, więc nie
      musisz podawać --to-deb) i instaluje wygenerowany pakiet.

    alien --to-deb --to-rpm --to-tgz --to-slp foo.deb bar.rpm baz.tgz
      Tworzy 9 nowych pakietów. Po zakończeniu foo, bar i baz będą dostępne we wszystkich 4
      formatach pakietów.

ŚRODOWISKO

    alien rozpoznaje następujące zmienne środowiska:

    RPMBUILDOPT
      Opcje do przekazania do rpm, gdy buduje pakiet.

    RPMINSTALLOPT
      Opcje do przekazania do rpm, gdy instaluje pakiet.

    EMAIL
      Jeżeli ustawiona, to alien przyjmuje, że zawiera Twój adres e-mail. Adresy e-mail są
      dołączane do wygenerowanych pakietów Debiana.

UWAGI

    Podczas uruchamiania programu alien na pliku tar wszystkie pliki w /etc są uważane za
    pliki konfiguracyjne.

    Jeżeli alien nie jest uruchamiany przez użytkownika root, pliki w utworzonym pakiecie będą
    miały nieprawidłowych właścicieli i prawa dostępu.

AUTOR

    alien został napisany przez Christopha Lametera <clameter@debian.org>.

    Kod konwersji deb na rpm został wzięty z programu martian Randolpha Chunga
    <tausq@debian.org>.

    Alien został w dużym stopniu napisany ponownie (3 razy) i obecnie jego opiekunem jest Joey
    Hess <joeyh@debian.org>.

LICENCJA

    Alien może być kopiowany i rozprowadzany na warunkach Ogólnej Licencji Publicznej GNU.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1p alien

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.