Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    base64 - koduje/dekoduje dane i wyświetla je na standardowe wyjście

SKŁADNIA

    base64 [OPCJE]... [PLIK]

OPIS

    Base64 koduje lub dekoduje PLIK lub standardowe wejście na standardowe wyjście.

    Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -d, --decode
       dekoduje dane

    -i, --ignore-garbage
       podczas dekodowania ignoruje znaki spoza alfabetu

    -w, --wrap=KOLUMNY
       zawija zakodowane wiersze po KOLUMNACH znaków (domyślnie 76). Proszę użyć 0, aby
       wyłączyć zawijanie wierszy

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Kodowane dane są opisane w alfabecie base64 w dokumencie RFC 4648. Podczas dekodowania
    wejście może zawierać oprócz bajtów formalnego alfabetu base64 także znaki nowego wiersza.
    Proszę użyć --ignore-garbage, aby spróbować odzyskać zakodowany strumień zawierający inne
    bajty spoza alfabetu.

AUTOR

    Napisane przez Simona Josefssona.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   base64  proszę  wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/base64>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) base64 invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.