Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików

SKŁADNIA

    basename NAZWA [PRZYROSTEK]
    basename OPCJA... NAZWA...

OPIS

    Wyświetla NAZWĘ, usuwając wiodące nazwy katalogów, pozostawiając w ten sposób nazwę pliku
    bez ścieżki. Jeśli podano PRZYROSTEK, jest on także usuwany.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -a, --multiple
       obsługuje wiele argumentów traktując każdy jako NAZWĘ

    -s, --suffix=PRZYROSTEK
       usuwa początkowy PRZYROSTEK; implikuje -a

    -z, --zero
       kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

    basename /usr/bin/sort
       -> "sort"

    basename include/stdio.h .h
       -> "stdio"

    basename -s .h include/stdio.h
       -> "stdio"

    basename -a any/str1 any/str2
       -> "str1" po którym występuje "str2"

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu  basename  proszę  wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    dirname(1), readlink(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/basename>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) basename invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.