Provided by: calibre_4.99.4+dfsg+really4.12.0-1_all bug

NAME

    calibre-customize - calibre-customize

     calibre-customize options

    Dostosuj calibre poprzez załadowanie zewnętrznych wtyczek.

    Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the
    arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

    --add-plugin, -a
       Dodaj wtyczkę, podając ścieżkę do pliku, który ją zawiera.

    --build-plugin, -b
       Dla twórców wtyczek: ścieżka do katalogu, gdzie jest tworzona wtyczka. To polecenie
       spowoduje automatyczne spakowanie wtyczki i uaktualnienie calibre.

    --customize-plugin
       Dostosuj wtyczkę. Wprowadź nazwę wtyczki i polecenie dostosowujące oddzielając je
       przecinkiem.

    --disable-plugin
       Wyłącz wtyczkę

    --enable-plugin
       Włącz wtyczkę

    --help, -h
       Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

    --list-plugins, -l
       Wyświetl wszystkie zainstalowane wtyczki

    --remove-plugin, -r
       Usuń własną wtyczkę - wg nazwy. Nie ma wpływu na wbudowane wtyczki

    --version
       Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal