Provided by: calibre_4.99.4+dfsg+really4.12.0-1build1_all bug

NAME

    calibre - calibre

     calibre [options] [path_to_ebook]

    Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at
    path_to_ebook to the database.

    Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in
    quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

    --detach
       Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

    --help, -h
       Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

    --ignore-plugins
       Pomiń niestandardowe wtyczki - przydatne, gdy zainstalujesz wtyczkę, która blokuje
       uruchomienie calibre

    --no-update-check
       Nie sprawdzaj czy uaktualnienie jest dostępne

    --shutdown-running-calibre, -s
       Powoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych instancji calibre. Należy pamiętać, że
       wszystkie  niezakończone  zadania zostaną przerwane więc należy używać tego
       przełącznika ostrożnie.

    --start-in-tray
       Uruchom zminimalizowany w zasobniku systemowym.

    --verbose, -v
       Pominięto, nie używać. Istnieje tylko dla wstecznej zgodności

    --version
       Wyświetla wersję programu i kończy działanie

    --with-library
       Użyj biblioteki w podanej lokalizacji.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal