Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    cancel - wysyła żądania anulowania do usługi druku LPRng

SKŁADNIA

    cancel [-P printer] [-D debug-options]
      [job-ID...]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Gdy należący do LPRng klient lprm zostanie wywołany pod nazwą cancel, to obsługuje
    interfejs cancel. Jest to podobne do zachowania programów ex(1) i vi(1).  Obsługiwana
    postać polecenia cancel organizuje usuwanie wskazanych zadań z podanych kolejek druku.
    Czynność ta jest identyczna z wykonywaną przez lprm(1). Identyczne są też opcje, różnią
    się tylko tym, że dla cancel ostatni argument wiersza poleceń może być opcjonalną nazwą
    drukarki. Jeżeli ta nazwa nie pojawia się w bazie printcap LPRng, to przyjmuje się, że
    jest ona identyfikatorem zadania.

    Format job-ID powinien być albo wartością pola identyfikatora albo numerem zadania
    zgłaszanym przez LPQ.

OPCJE

    -Pprinter
       Nazwa drukarki. Alternatywna metoda określania drukarki. Nadal sprawdzany jest
       ostatni argument wiersza poleceń, by stwierdzić, czy jest on wpisem printcap.

    -Ddebug-options
       Opcje debuggowania programu.

ARGUMENTY

    cancel obsługuje następujące argumenty:

    ID   identyfikator zadania, zwracany przez lp. Podanie ID zadania anuluje to zadanie,
        nawet jeśli jest ono aktualnie drukowane.

    printer Nazwa drukarki (pełne zestawienie nazw drukarek można uzyskać dzięki lpq).
        Podanie drukarki anuluje zadanie aktualnie na niej drukowane.

ŚRODOWISKO

    W podręczniku environ(5) znajdziesz opis poniższych zmiennych środowiska, wpływających na
    działanie cancel:

    LPDEST Określa kolejkę druku. Jeżeli zmienna LPDEST nie jest ustawiona, to zastosowana
        zostanie zmienna PRINTER. Opcja -P dest ma pierwszeństwo nad LPDEST. Jeżeli nie
        podano -P a LPDEST zawiera wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub nazwą
        określającą miejsce przeznaczenia, to wyniki będą niezdefiniowane.

    PRINTER Określa urządzenie wyjściowe lub miejsce przeznaczenia. Jeżeli nie ustawiono
        LPDEST ani PRINTER, to stosowane jest nieokreślone urządzenie wyjściowe.  Opcja
        -P dest i zmienna środowiska LPDEST mają pierwszeństwo nad PRINTER. Jeżeli nie
        podano -P, LPDEST nie jest ustawione, zaś PRINTER zawiera wartość nie będącą
        poprawnym urządzeniem lub nazwą określającą miejsce przeznaczenia, to wyniki będą
        niezdefiniowane.

KOD ZAKOŃCZENIA

    cancel zwraca poniższe kody zakończenia:

    0   Wykonanie pomyślne.

    >0   Wystąpił błąd.

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5), lpd.conf(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny powód niepowodzenia
    pozostaje niejasny, należy włączyć poziom debugowania (-D5) i uruchomić ponownie.
    Informacja diagnostyczna pomoże uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do
    oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest lprng@lprng.com; subskrypcja
    przez wysłanie listu do lprng-request@lprng.com ze słowem `subscribe`  w  treści.
    Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 cancel

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.