Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    chgrp - zmienia grupę właścicieli plików

SKŁADNIA

    chgrp [OPCJA]... GRUPA PLIK...
    chgrp [OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC PLIK...

OPIS

    Zmienia grupę każdego PLIKU na GRUPĘ. Z opcją --reference, zmienia grupę każdego PLIKU na
    grupę PLIKU-WZORC.

    -c, --changes
       podobnie jak opcja --verbose, ale informuje tylko o dokonanych zmianach

    -f, --silent, --quiet
       wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach

    -v, --verbose
       wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku

    --dereference
       działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie),
       zamiast na samych dowiązaniach

    -h, --no-dereference
       działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, na które one wskazują
       (użyteczne tylko w systemach, które potrafią zmienić właściciela dowiązania
       symbolicznego)

    --no-preserve-root
       nie traktuje "/" w sposób specjalny (domyślnie)

    --preserve-root
       odmawia działania rekurencyjnego na "/"

    --reference=PLIK-WZORC
       używa grupy PLIK-WZORC, zamiast wprost podanej GRUPY

    -R, --recursive
       działa rekurencyjnie na plikach i katalogach

    Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii
    katalogów, jeśli podano także opcję -R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z
    podanych.

    -H   jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za
       nim

    -L   podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu

    -P   nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

    chgrp staff /u
       Zmienia grupę /u na "staff".

    chgrp -hR staff /u
       Zmienia grupę /u i wszystkich plików w tym katalogu na "staff".

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu   chgrp   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    chown(1), chown(2)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>
    lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) chgrp invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.