Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

   colcrt — filtruje wyjście nroff do przeglądania na CRT

SKŁADNIA

   colcrt [-] [-2] [file ...]

OPIS

   Narzędzie użytkowe colcrt zapewnia wirtualne sekwencje wysuwu o pół wiersza i wysuwu o
   wiersz wstecz na terminalach bez takiej możliwości, a na których nadpisywanie znaków
   (overstriking) jest niszczące. Znaki połowy wiersza i podkreślenie (zmieniane na myślniki
   "-") umieszczane są w nowych wierszach pomiędzy normalnymi wierszami wyjścia.

   Dostępne są następujące opcje:

   -    Zaniecha wszelkiego podkreślania. Przydatne zwłaszcza do przeglądania allboxed
       (obramowanych z każdej strony) tabel z tbl(1).

   -2   Powoduje drukowanie wszystkich półwierszy, skutkując podwojeniem odstępów
       międzywierszowych wyjścia. Normalnie, stosowany jest format minimalnego odstępu, co
       zapobiega pustym wierszom. Program jednak nigdy nie usuwa dwu kolejnych pustych
       wierszy. Opcja -2 przydaje się do wysyłania wyjścia na drukarkę wierszową, gdy
       wyjście zawiera indeksy górne i dolne, które w przeciwnym wypadku byłyby
       niewidoczne.

ŚRODOWISKO

   Zmienne środowiskowe LANG, LC_ALL oraz LC_CTYPE wpływają na działanie colcrt, tak jak to
   opisano w environ(7).

KOD ZAKOŃCZENIA

   colcrt kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie
   wystąpienia błędu.

PRZYKŁADY

   Typowym zastosowaniem colcrt jest:

   tbl exum2.n | nroff -ms | colcrt - | more

ZOBACZ TAKŻE

   col(1), more(1), nroff(1), troff(1), ul(1)

HISTORIA

   Polecenie colcrt pojawiło się w 3.0BSD.

BŁĘDY

   Powinno nakładać znaki podkreślenia na odstępy, nawet z opcją ‘-’, tak by był widoczny
   prawdziwy znak podkreślenia.

   Nie potrafi tworzyć kopii (back up) więcej niż 102 wierszy.

   Ogólnie nadpisywanie jest tracone; w przypadku specjalnym ‘|’ nadpisane z ‘-’ lub
   podkreśleniem staje się ‘+’.

   Wiersze przycinane są do 132 znaków.

   Powinno być zrobione jakieś zabezpieczenie w przetwarzaniu indeksów górnych i dolnych w
   dokumentach, które już mają podwójne odstępy międzywierszowe.

   Znaki, które zabierają więcej niż jedną pozycję kolumny mogą nie być poprawnie podkreślane.

TŁUMACZENIE

   Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
   <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
   Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
   stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 9.0.5 oryginału.