Provided by: deborphan_1.7.32_amd64 bug

NAZWA

    deborphan - wyszukiwanie pakietów osieroconych

SKŁADNIA

    deborphan [OPTION] ... [PACKAGE] ...

OPIS

    deborphan finds packages that have no packages depending on them. The default operation is
    to search within the libs, oldlibs and introspection sections to hunt down unused
    libraries.

    Jeżeli podano opcjonalną listę pakietów, to sprawdzone będą zależności tylko w tych
    pakietach. Wyniki są wypisywane na standardowym wyjściu (stdout), tak jakby podano opcję
    --show-deps. Wyszukiwanie określonych pakietów, pokaże te pakiety niezależnie od ich
    priorytetu. Można podać -, aby lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia.

OPCJE

    -f, --status-file=PLIK
       Używa podanego PLIKU jako pliku stanu.

    -h, --help
       Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie.

    -v, --version
       Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

  MODYFIKATORY WYJŚCIA
    -d, --show-deps
       Wyświetla listę zainstalowanych pakietów  oraz nazwy pakietów, które od nich
       zależą.

    -P, --show-priority
       Wyświetla priorytety znalezionych pakietów.

    -s, --show-section
       Pokazuje nazwy sekcji znalezionych pakietów.

    --no-show-section
       Wyłącza pokazywanie nazw sekcji, kiedy wartością domyślną jest ich pokazywanie
       (patrz --all-packages).

    -z, --show-size
       Wyświetla rozmiar wyszukanych pakietów.

  MODYFIKATORY WYSZUKIWANIA
    -a, --all-packages
       Check all the packages, instead of only those in the libs section. Best used (if
       at all used) in combination with --priority. This option implies --show-section.

    -e, --exclude=LISTA
       Podczas wyszukiwania pomija pakiety występujące na (rozdzielonej przecinkami)
       liście LISTA, tak jakby nie były wymienione w pliku stanu pakietów.

    -H, --force-hold
       Ignore "hold" dpkg-flags on packages and thus display these packages. Without this
       option packages with the "hold" flag set will not be displayed. Please refer to
       dpkg(1) for more information about package flags. Due a bug in aptitude (Debian
       bug #137771) hold flags created by aptitude are ignored by deborphan.

    --ignore-suggests
    --ignore-recommends
       Nie sprawdza, czy jest pakiet "sugerujący" (--ignore-suggests) lub "polecający"
       (--ignore-recommends) dany pakiet. Jeśli obie opcje zostaną użyte razem, to
       deborphan zachowa się tak, jakby opisany niżej tryb "miły" został wyłączony.

    -n, --nice-mode
       Wyłącza tryb "miły". W trybie tym sprawdzane jest, czy są zainstalowany pakiety
       "sugerujące" lub "polecające" wyszukany pakiet. Jeżeli tak, to pakiet zostanie
       zaznaczony jako używany, a jeżeli użyto opcji --show-deps, to pakiety sugerujące
       dany pakiet zostaną wypisane tak, jakby od niego zależały.

    -p, --priority=PRIORYTET
       Show only those packages with a priority equal to, or greater than PRIORITY.
       PRIORITY may be in the range of 1–5, or one of required, important, standard,
       optional, extra. Default value for PRIORITY is 2 (important).

    --find-config
       This option searches for uninstalled packages which still have configuration files
       on the system. It implies the -a option.

    --libdevel
       Also search in section "libdevel".

  ZARZĄDZANIE PLIKIEM ZATRZYMAŃ
    -A, --add-keep PKG1 ... PKGn
       Dodaje  pakiety  do listy pakietów zatrzymanych (tj. nigdy niepokazywanych,
       niezależnie od ich stanu). Można podać "-", aby lista pakietów była odczytana ze
       standardowego wejścia. Uwaga: wielkość liter w nazwach pakietów jest istotna.

    -k, --keep-file=PLIK
       Używa podanego PLIKU do przetrzymywania listy zatrzymanych pakietów.

    -L, --list-keep
       Wyświetla listę zatrzymanych pakietów.

    -R, --del-keep PKG1 ... PKGn
       Remove packages from the list of packages which are never to be reported. You may
       specify '-' to use standard input. If there are no dependencies for this package
       next time deborphan is invoked, it will be reported again.

    -Z, --zero-keep
       Usuwa całą listę zatrzymanych pakietów. Ta opcja działa tylko w połączeniu z opcją
       -A.

  ZGADYWANIE
    --guess-*
    --no-guess-*
       deborphan can try to guess what packages may not be of much use to you by examining
       the package's name and/or description.  It will pretend the package is in the
       main/libs section, and report it as if it were a library. This method is in no way
       perfect or even reliable, so beware when using this! It is also possible to tell
       deborphan  e.g.,  to  guess  all  interpreters  but  not  Perl  by  using
       --guess-interpreters --no-guess-perl or to guess all but not Mono by using
       --guess-all --no-guess-mono. Please note that the --no-guess- option must occur
       after the --guess- option it modifies, this makes it possible to declare more
       complex things like to guess all, except interpreters but additionally try to guess
       perl.

    Następujące opcje można poprzedzić przez --guess lub (z wyjątkiem only) przez --no-guess-:

    common This option tries to find common packages, i.e. packages with names ending in
       -common.

    data  This option tries to find data packages, i.e. packages with names ending in -data.

    debug This option tries to find debugging libraries, i.e. packages with names ending in
       -dbg or -dbgsym.

    dev  This option tries to find development packages, i.e. packages with names ending in
       -dev. Also see option --libdevel.

    doc  This option tries to find documentation packages, i.e. packages with names ending
       in -doc.

    dummy This option tries to find dummy packages, i.e. packages with dummy or transitional
       in their short description.

    kernel This  option  tries  to  find  kernel-modules.  It  tries  to  match
       (-modules|^nvidia-kernel)-.*[0–9]+\.[0–9]+\.[0–9]+.

    interpreters
       Try to find all interpreter modules (i.e. imply ruby, pike, python, perl and mono).

    mono  Ta opcja próbuje znaleźć biblioteki Mono. Próbuje dopasować ^libmono.

    perl  Ta opcja próbuje znaleźć moduły Perla. Próbuje dopasować ^lib.*-perl$.

    pike  Ta opcja próbuje znaleźć moduły Pike'a. Próbuje dopasować ^pike[[:digit:]]*-.

    python Ta opcja próbuje znaleźć moduły Pythona. Próbuje dopasować ^python[[:digit:]]*-.

    ruby  Ta   opcja   próbuje   znaleźć  moduły  Ruby'ego.  Próbuje  dopasować
       ^lib.*-ruby[[:digit:].]*$.

    section
       This option tries to find libraries that were accidentally placed in the wrong
       section. It tries to match ^lib, but not if it ends in one of: -dbg, -dbgsym, -doc,
       -perl, or -dev.

    all  Próbuje wszystkiego z powyższych.

    only  Całkowicie ignoruje sekcje pakietów i wyszukuje po nazwie lub opisie pakietów.
       Opcja musi być używana w połączeniu z jedną lub większą liczbą powyższych opcji
       --guess. W przeciwnym razie deborphan nic nie wypisze.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/status
       Stany dostępnych pakietów. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji INFORMACJE O
       PAKIETACH strony podręcznika dpkg.

    /var/lib/deborphan/keep
       Rozdzielona znakami nowej linii lista pakietów, które należy zachować. Nazwy
       pakietów nie są wymienione w żadnym konkretnym porządku.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(8), dselect(8), orphaner(8), editkeep(8), cruft(8), xargs(1)

BŁĘDY

    Jeżeli zgłaszasz błąd, prosimy o dołączenie Twojego pliku /var/lib/dpkg/status. Pomoże nam
    to w powtórzeniu błędu.

AUTORZY

    deborphan napisał Cris van Pelt <"Cris van Pelt"@tribe.eu.org>, potem opiekował się nim
    Peter Palfrader <weasel@debian.org>, a obecnie zajmuje się nim Carsten Hey <c.hey@web.de>.