Provided by: calibre_4.99.4+dfsg+really4.12.0-1_all bug

NAME

    ebook-edit - ebook-edit

     ebook-edit [opcje] [ścieżka_do_książki] [nazwa_pliku_wewnątrz_książki ...]

    Edytor książek calibre. Opcjonalnie można podać nazwy plików, które zostaną automatycznie
    otwarte do edycji.

    Whenever you pass arguments to ebook-edit that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

    --detach
       Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

    --help, -h
       Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

    --version
       Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal