Provided by: calibre_4.99.4+dfsg+really4.11.2-1build1_all bug

NAME

    ebook-meta - ebook-meta

     ebook-meta ebook_file [options]

    Czytanie/zapis metadanych plików książki

    Obsługiwane formaty odczytu metadanych: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub,
    fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz,
    pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

    Obsługiwane formaty zapisu metadanych: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz,
    lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

    Różne typy plików obsługują różne  typy  metadanych.  Jeśli  zostaną  wprowadzone
    nieobsługiwane dane, zostaną one pominięte.

    Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

    --author-sort
       Ciąg znaków używany podczas sortowania według autora. Jeśli nie zostanie określony,
       a autor(rzy) nie będą wskazani, zostanie automatycznie wygenerowany od autora(ów).

    --authors, -a
       Wpisz autorów. Jeśli występuje kilku autorów oddzielaj ich za pomocą znaku "&".
       Dane autorów powinny być podane w kolejności: Imię Nazwisko.

    --book-producer, -k
       Podaj producenta książki (w Polsce nie praktykowane).

    --category
       Wpisz kategorię książki.

    --comments, -c
       Ustaw opis dla e-booka.

    --cover
       Ustaw podany plik jako okładkę.

    --date, -d
       Podaj datę publikacji.

    --from-opf
       Odczytaj metadane z określonego pliku OPF i użyj go do ustawienia metadanych w
       e-booku. Metadane określone w wierszu polecenia zastąpią metadane odczytane z pliku
       OPF

    --get-cover
       Pobierz okładkę z książki i zapisz ją do określonego pliku.

    --help, -h
       Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

    --identifier
       Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example:
       --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier,
       specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked
       as the package identifier cannot be removed.

    --index, -i
       Podaj numer książki w cyklu.

    --isbn Wpisz numer ISBN książki.

    --language, -l
       Podaj język.

    --lrf-bookid
       Ustaw identyfikator książki w plikach LFR

    --publisher, -p
       Ustaw wydawcę e-booka.

    --rating, -r
       Wpisz ocenę. Musi to być cyfra pomiędzy 1 a 5.

    --series, -s
       Wybierz serie, do których należy ta książka.

    --tags Wpisz etykiety dla książki. Kolejne etykiety oddzielaj przecinkami.

    --title, -t
       Wpisz tytuł.

    --title-sort
       Forma tytułu używana przy sortowaniu. Jeśli nie jest określona, a tytuł jest
       podany, zostanie ona automatycznie wygenerowana z tytułu.

    --to-opf
       Określ nazwę dla pliku OPF. Metadane zostaną zapisane w tym pliku.

    --version
       Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal