Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    expand - konwertuje znaki tabulacji na spacje

SKŁADNIA

    expand [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Konwertuje znaki tabulacji w każdym PLIKU na spacje, wyświetlając wynik na standardowe
    wyjście.

    Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -i, --initial
       nie zamienia znaków tabulacji po znakach innych niż odstęp

    -t, --tabs=LICZBA
       używa znaków tabulacji co LICZBĘ znaków, zamiast domyślnych 8.

    -t, --tabs=LISTA
       używa podanej wprost listy pozycji tabulatorów (oddzielonych przecinkami)

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu  expand   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    unexpand(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/expand>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) expand invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.