Provided by: konwert_1.8-13build1_amd64 bug

NAZWA

    filterm - filtrowanie wejścia lub wyjścia terminala

UŻYCIE

    filterm WEJŚCIE WYJŚCIE [KOMENDA [ARGUMENTY]]

OPIS

    Wykonuje podaną KOMENDĘ (domyślnie - szela), filtrując wejście lub wyjście terminala.

    Program może pomóc np. gdy nasz terminal nie potrafi wyświetlać znaków spoza ASCII albo
    wprowadzać ich z klawiatury. Również ułatwia pisanie różnych filtrów terminala.

    WEJŚCIE i WYJŚCIE są nazwami filtrów konwerta - są przekazywane konwertowi(1) jako
    pierwszy argument.  filterm - WYJŚCIE filtruje tylko wyjście, a filterm WEJŚCIE - tylko
    wejście.

    Komenda - uruchamia szela jako login-szela.

    W odróżnieniu od konwert WEJŚCIE | KOMENDA | konwert WYJŚCIE komenda jest wykonywana na
    pseudo-terminalu, więc pełnoekranowe programy działają poprawnie.

    Filtry muszą wysyłać znaki jak tylko otrzymają wszystko co trzeba na wejściu, bez
    buforowania. Skrypty trs'a(1) się nadają, ale skrypty sed'a(1), awk'a(1) albo tr'a(1) -
    nie. W C można używać read(), getchar(), fread() i write(), a putchar() i fwrite() tylko
    razem z fflush(stdout). W C++: cin.get(), cout.put() i cout <<. W perlu: sysread, getc,
    read i syswrite, a print tylko z $| = 1.

    Filtr wejściowy będzie miał ustawioną zmienną środowiskową FILTERM=in, a wyjściowy -
    FILTERM=out. W ten sposób niektóre filtry mogą trochę zmienić zachowanie, kiedy służą
    filtermowi.

  OPCJE
    --help  wyświetla opis i wychodzi

    --version wyświetla informację o wersji i wychodzi

FILTRY DLA FILTERMA

    Zobacz konwert(1).  Dodatnowo następujące filtry konwerta są zaprojektowane tylko dla
    filterma:

    tyldy (wejście)
       polskie ~a~c~e~l~n~o~s~x~z

    lewyap (wejście)
       polskie `a`c`e`l`n`o`s`x`z

    boldpl (wyjście)
       ASCII z polskimi literami wyróżnionymi przez rozjaśnienie.

    pinectrlchars (wyjście)
       Zamienia znaki 128..159 wyświetlane przez Pine (albo inny program) jako ^Ŕ..^ß z
       powrotem na prawdziwe 128..159.

    512bold (wyjście)
       Zmienia mapowanie kolorów w trybie 512-znakowym, który ogranicza liczbę kolorów do
       ośmiu. Paleta jest dynamicznie zmieniana i zawiera osiem ostatnio używanych
       kolorów. Kiedy więcej kolorów jest użytych równocześnie, niektóre z nich są
       wyświetlone niepoprawnie.

    512bold1 (wyjście)
       Zmienia mapowanie kolorów w trybie 512-znakowym. Zamiast ignorowania rozjaśnienia,
       dostępne są następujące kolory: czarny, czerwony, zielony, biały, niebieski, jasna
       magenta, jasny cyjan, jasnoszary; pozostałe są zastępowane przybliżeniami. Daje to
       lepszy efekt, umożliwiając pokazanie rozjaśnienia, kosztem przekłamania barwy
       niektórych kolorów.

    kbdmacros (wejście)
       Makra klawiaturowe. Sekwencję klawiszy można zapamiętać  przez  Esc  Ctrl-A
       ROZWINIĘCIE Esc Ctrl-E SKRÓT Esc Ctrl-E - od tej pory naciśnięcie SKRÓTU wygeneruje
       ROZWINIĘCIE. Później można skasować skrót przez Esc Ctrl-A Esc Ctrl-E SKRÓT Esc
       Ctrl-E.  Często zamiast Esc Ctrl- można nacisnąć Ctrl-Alt-. Definiowane skróty,
       wraz z definiowalnymi powyższymi kombinacjami  klawiszy  służącymi  do  ich
       definiowania, są pamiętane w pliku ~/.kbdmacros. Uwaga: Jeśli przedefiniujesz
       jakąś sekwencję, to wszystkie jej prefiksy nie będą przepuszczane natychmiast,
       tylko poczekają, aż będzie można jednoznacznie stwierdzić, która sekwencja została
       wpisana. Dotyczy to również sekwencji z Esc reprezentujących różne rozszerzone
       klawisze.

ZOBACZ TEŻ

    konwert(1)

BŁĘDY

    Filtr 512bold nie jest doskonały. Niektóre sekwencje eskejpowe mogą nie być poprawnie
    emulowane. Dodatkowo, kolory zmieniane na raty oraz nieużyte niepotrzebnie zajmują cenne
    miejsce ośmiu kolorów.

COPYRIGHT

    Konwert jest pakietem służącym do konwersji między różnymi kodowaniami znaków.

    Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz go rozprowadzać dalej i/lub
    modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację
    Wolnodostępnego Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z
    późniejszych wersji.

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ
    JAKIEJKOLWIEK  GWARANCJI,  nawet  domyślnej  gwarancji  PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo
    PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna
    Licencja Publiczna GNU.

    Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU; jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place,
    Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

AUTOR

    __("<  Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
    \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
     ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
    QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-