Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    fmt - prosty program formatujący tekst

SKŁADNIA

    fmt [-SZEROKOŚĆ] [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Formatuje ponownie każdy z akapitów w podanych PLIKACH, wypisując wynik na standardowe
    wyjście. Opcja -SZEROKOŚĆ jest skróconą formą --width=LICZBA

    Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -c, --crown-margin
       zachowuje wcięcia dwóch pierwszych wierszy akapitu

    -p, --prefix=ŁAŃCUCH
       formatuje jedynie wiersze zaczynające się od ŁAŃCUCHA, dołączając go znów do
       wierszy sformatowanych ponownie.

    -s, --split-only
       dzieli długie wiersze, ale nie wyrównuje

    -t, --tagged-paragraph
       wcięcie pierwszego wiersza jest inne niż drugiego

    -u, --uniform-spacing
       oddziela słowa jedną spacją, a zdania dwoma

    -w, --width=SZEROKOŚĆ
       maksymalna szerokość wiersza (domyślnie 75 kolumn)

    -g, --goal=SZEROKOŚĆ
       szerokość docelowa (domyślnie 93% szerokości maksymalnej)

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Rossa Patersona.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   fmt   proszę   wysyłać   na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/fmt>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) fmt invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.