Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    free - wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w systemie

SKŁADNIA

    free [opcje]

OPIS

    free wyświetla całkowity rozmiar wolnej i wykorzystywanej pamięci fizycznej i pamięci
    wymiany w systemie, oraz informację o buforach używanych przez jądro systemu. Informacje
    są zbierane z pliku /proc/meminfo. Wyświetlane kolumny:

    total Całkowita zainstalowana pamięć (MemTotal i SwapTotal w /proc/meminfo)

    used  Używana pamięć (obliczona jako total - free - buffers - cache)

    free  Nieużywana pamięć (MemFree i SwapFree w /proc/meminfo)

    shared Pamięć używana (w większości) przez tmpfs (Shmem w /proc/meminfo, dostępna od jądra
       2.6.32, jeśli wartość jest niedostępna, wypisywane jest zero)

    buffers
       Pamięć używana przez bufory jądra (Buffers w /proc/meminfo)

    cache Pamięć używana przez bufor podręczny strony oraz płyty (Cached i Slab  w
       /proc/meminfo)

    buff/cache
       Suma buffers i cache

    available
       Przybliżona wartość pamięci dostępnej dla nowo uruchamianych programów, bez pamięci
       wymiany. W przeciwieństwie do danych pokazywanych przez pola cache i free, to pole
       bierze pod uwagę bufor podręczny strony oraz to, że nie wszystkie odzyskiwalne tzw.
       płyty (ang. slabs) pamięci mogą być odzyskane, z powodu elementów które są obecnie
       w użyciu (MemAvailable w /proc/meminfo, dostępne od jądra 3.14, emulowane na
       jądrach 2.6.27+, w innym razie wartość taka jak w free)

OPCJE

    -b, --bytes
       Wyświetla wielkość pamięci w bajtach.

    -k, --kilo
       Wyświetla wielkość pamięci w kilobajtach. Jest to zachowanie domyślne.

    -m, --mega
       Wyświetla wielkość pamięci w megabajtach.

    -g, --giga
       Wyświetla wielkość pamięci w gigabajtach.

    --tera Wyświetla wielkość pamięci w terabajtach.

    -h, --human
       Wyświetla wszystkie pola automatycznie przeskalowane do jednostki, dającej liczbę o
       najkrótszym trzycyfrowym zapisie, wraz z tą jednostką. Użyte mogą być następujące
       jednostki:

        B = bajty
        K = kB
        M = MB
        G = GB
        T = TB

       Jeśli jednostka nie jest wyświetlona, a ma się petabajtowe wielkości pamięci RAM
       lub wymiany, to liczba jest wyrażona w terabajtach i może nie być wyrównana zgodnie
       z nagłówkiem.

    -w, --wide
       Przełącza na tryb szerokoekranowy. Tryb ten tworzy wiersze przekraczające 80
       znaków. Wartości buffers i cache są również pokazywane w dwóch oddzielnych
       kolumnach.

    -c, --count liczba
       Wyświetla wynik liczbę razy. Wymaga opcji -s.

    -l, --lohi
       Wyświetla szczegółowe statystyki pamięci dolnej i górnej.

    -s, --seconds sekundy
       Wyświetla wyniki w sposób ciągły, co daną liczbę sekund. Można podać dowolną liczbę
       zmiennoprzecinkową; do czasów z rozdzielczością mikrosekundową, używana jest
       usleep(3).

    --si  Używa potęg 1000 zamiast 1024.

    -t, --total
       Wyświetla wiersz zawierający podsumowanie informacji o pamięci.

    --help Wyświetla pomoc.

    -V, --version
       Wyświetla informacje o wersji.

PLIKI

    /proc/meminfo
       informacje o pamięci

ZOBACZ TAKŻE

    ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).

AUTORZY

    Napisane przez Briana Edmondsa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres ⟨procps@freelists.org

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Marcin Mazurek (PTM)
    <mazek@capella.ae.poznan.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  3.3.10
    oryginału.