Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

   getopt — analizuj opcje linii komend

SKŁADNIA

   set -- `getopt optstring $*`

OPIS

   Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

   Getopt jest używany do rozbijania opcji w liniach komend dla łatwej analizy przez procedury
   powłokowe i do sprawdzania istnienia opcji legalnych. [Optstring] jest ciągiem
   rozpoznawalnych liter opcyjnych (zobacz getopt(3) ); jeśli po literze następuje dwukropek,
   opcja ma w domyśle argument, który może, lecz nie musi być oddzielony od niej białą spacją.
   Opcja specjalna -- używana jest do wskazania końca opcji. Jeśli symbolu -- nie wstawiono w
   ciąg opcji jawnie, getopt podstawia automatycznie ten znak na samym końcu opcji. Argumenty
   powłokowe ($1 $2 ...) są resetowane tak, że każda opcja jest poprzedzona znakiem - i w swoim
   własnym argumencie powłokowym; każdy argument opcyjny jest także w swoim własnym argumencie
   powłokowym.

PRZYKŁAD

   Następujący fragment kodu pokazuje jak można przetworzyć argumenty komendy, która może
   pobierać opcje [a] i [b], a także opcję [o], która wymaga argumentu.

      set -- `getopt abo: $*`
      if test $? != 0
      then
          echo 'Użycie: ...'
          exit 2
      fi
      for i
      do
          case "$i"
          in
              -a|-b)
                  flag=$i; shift;;
              -o)
                  oarg=$2; shift; shift;;
              --)
                  shift; break;;
          esac
      done

   Kod ten przyjmie dowolne opcje z następujących jako identyczne:

      cmd -aoarg plik plik
      cmd -a -o arg plik plik
      cmd -oarg -a plik plik
      cmd -a -oarg -- plik plik

ZOBACZ TAKŻE

   sh(1), getopt(3)

DIAGNOSTYKA

   Getopt drukuje wiadomość o błędzie, jeśli napotka literę opcyjną niezałączoną w napisie
   [optstring].

HISTORIA

   Napisane przez Henry'ego Spencera, pracującego na podstawie strony man Bell Labs. Zachowanie
   powinno być identyczne jak w wersji Bell.

BŁĘDY

   Takie same jak w getopt(3).

   Argumenty zawierające białe spacje, lub załączone metaznaki powłoki nie przeżyją
   nienaruszone; wygląda to na łatwy do naprawienia błąd, lecz tak nie jest.

   Wiadomość o błędzie dla nieprawidłowej opcji jest wskazywana jako pochodząca z programu
   getopt a nie z procedury powłokowej, zawierającej wywołanie getopt; jest to znowu trudne do
   naprawienia.

   Najlepsza droga, czyli set , do ustawiania argumentów bez rozrywania wartości opcji
   powłokowych zmienia się z jednej wersji powłoki na inną.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie
   być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
   opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
   strony podręcznika za pomocą polecenia:
   man --locale=C 1 getopt

   Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
   http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.