Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    groups - wyświetla grupy, w których jest użytkownik

SKŁADNIA

    groups [OPCJA]... [NAZWA-UŻYTKOWNIKA]...

OPIS

    Wyświetla grupy, do których przynależy każda NAZWA-UŻYTKOWNIKA lub gdy jej nie podano -
    bieżący proces (po zmianach bazy danych grup mogą wystąpić różnice).

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie i Jamesa Youngmana.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu  groups   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    getent(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/groups>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) groups invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.