Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    host - wyszukuje nazwy hostów, używając serwerów domen

SKŁADNIA

    host [-l] [-v] [-w] [-r] [-d] [-t typ_zapytania] [-a] host [ serwer ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Host wyszukuje informacje o hostach w Internecie.  Pobiera te informacje z sieci
    połączonych ze sobą serwerów, które są rozrzucone po całym  kraju.  Standardowo
    przekształca on nazwy hostów w adresy internetowe. Z opcją -t i -a, może być używany do
    otrzymania pełnej informacji o hoście, o którym informację utrzymuje dany serwer domen.

    Argumentami mogą być nazwy hostów jak i ich numery. Program standardowo na początku stara
    się zinterpretować je jako numery hosta. Jeśli to się nie powiedzie, program podany
    argument potraktuje jako nazwę hosta. Numer hosta składa się z liczb oddzielonych kropkami
    np. 128.6.4.194 Nazwa hosta składa się z nazw oddzielonych kropkami np. topaz.rutgers.edu.
    Jeśli nazwa nie kończy się kropką, lokalna domena jest dodawana automatycznie do nazwy.
    Jeśli więc użytkownik wpisze "host topaz", program w rzeczywistości wyszuka informację o
    "topaz.rutgers.edu". Jeśli to się nie uda, wyszukiwana jest informacja o nazwie hosta
    podanego jako argument (w tym wypadku, "topaz"). Ta sama konwencja została utrzymana dla
    programów pocztowych czy innych narzędzi sieciowych. Przyrostek, który ma być dodany na
    koniec nazwy hosta jest otrzymywany w wyniku wykonania funkcji "hostname". Używana jest
    część po pierwszej kropce, włącznie z nią. (Poniżej możesz się dowiedzieć więcej jak
    dostosowywać do własnych potrzeb wyszukiwanie nazw hostów).

    Pierwszym argumentem jest nazwa hosta jaki chcemy sprawdzić. Jeśli jest to numer, zadawane
    jest "odwrotne zapytanie", tj. system domen przeszukuje oddzielne bazy danych używane do
    konwersji numerów na nazwy.

    Drugi argument jest opcjonalny. Pozwala on na podanie konkretnego serwera który będzie
    odpytywany. Jeśli nie podasz tego argumentu, używany jest standardowy serwer (zazwyczaj
    lokalny komputer).

    Jeśli nazwa została podana, możesz zobaczyć na wyjściu różne wyniki. Poniżej zamieszczony
    jest przykład, który pokazuje je wszystkie:
     % host sun4
     sun4.rutgers.edu is a nickname for ATHOS.RUTGERS.EDU
     ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.5.46
     ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.4.4
     ATHOS.RUTGERS.EDU mail is handled by ARAMIS.RUTGERS.EDU
    Użytkownik wpisał  komendę  "host  sun4".  Pierwsza  linia  pokazuje,  że  nazwa
    "sun4.rutgers.edu" jest w rzeczywistości nazwą zastępczą. Oficjalna nazwą tego hosta jest
    "ATHOS.RUTGERS.EDU'. Dwie następne linie pokazują jego adres. Jeśli system ma więcej niż
    jeden interfejs sieciowy, podany zostanie oddzielny adres dla każdego. Ostatnia linia
    wskazuje, że ATHOS.RUTGERS.EDU nie zajmuje się pocztą kierowaną do niego. Tą czynnością
    przejmuje host o nazwie ARAMIS.RUTGERS.EDU. Możliwe jest występowanie więcej niż jednej
    takiej linii, ponieważ niektóre systemy mają więcej niż jeden system który zajmuje się
    jego pocztą. Profesjonalnie rzecz biorąc, każdy system który może otrzymywać pocztę
    powinien podawać linię tego typu. Jeśli system sam zajmuje się swoją pocztą, powinna się
    pokazać linia która podaje ten właśnie system np. "XXX mail is handled by XXX". Chociaż
    jest wiele systemów które zajmują się własną pocztą nie wspominając o tym. Jeśli jednak
    system posiada linię zawierającą tekst "mail is handled by", ale bez adresu, to wskazuje,
    że nie jest on części Internetu, ale systemem któremu w momencie połączenia z siecią
    zostanie poczta przekazana. Systemy Usenet, Bitnet czy wiele innych sieci ma wpisy tego
    typu.

    Przed nazwą hosta może zostać użytych wiele opcji. Większość z nich ma znaczenie jedynie
    dla ludzi utrzymujących bazę danych o domenie.

    Opcja -w powoduje, że host będzie czekał bez końca na odpowiedź. Normalnie czekanie
    zostanie przerwane po około minucie.

    Opcja -v powoduje, że wypisywane są bardziej szczegółowe informacje. Wypisywane są one w
    formacie głównego pliku domeny, którego budowa jest opisana w podręczniku "named". Bez tej
    opcji, informacja wyświetlana w zasadzie pokrywa się z formatem "named", ale poczynione
    zostały pewne starania aby była ona bardzie czytelna dla normalnych użytkowników. Bez
    opcji -v, rekordy "a", "mx", i "cname" są wypisywane jako "has address" (ma adres), "mail
    is handled by" (pocztą zajmuje się), i "is a nickname for"(jest nickname dla), a pola TTL
    i class są nie pokazywane.

    Opcja -r powoduje wyłączenie rekurencyjnego odpytywania. To znaczy, że serwer nazw zwróci
    jedynie te informacje, które on sam posiada we własnej bazie danych. Nie będzie on pytał
    innych serwerów o dalsze informacje.

    Opcja -d włącza debugging. Transakcje sieciowe są pokazywane bardzo szczegółowo.

    Opcja -t pozwala na podanie typu informacji jakiej potrzebujemy. Argumenty są opisane na
    stronie manuala do "named". Aktualnie można użyć typów: a, ns, md, mf, cname, soa, mb,
    mg, mr, null, wks, ptr, hinfo, minfo, mx, uinfo, uid, gid, unspec, oraz znaków
    specjalnych: "any" lub "*". Typy muszą być podane małymi literami. Należy zauważyć, że
    standardowo wyszukiwana jest informacja typu "a", następnie "mx", chyba że włączona jest
    opcja -v, wtedy standardowo podawana jest informacja typu "a".

    Opcja -a ("all") odpowiada opcjom "-v -t any".

    Opcja -l powoduje wypisanie całej domeny. Np.
     host -l rutgers.edu
    poda nam listę wszystkich hostów w domenie rutgers.edu. Opcja -t jest używana do
    filtrowania wyświetlanej informacji. Standardowo jest to informacja o adresie hosta,
    zawierająca także rekordy PTR i NS. Komenda
     host -l -v -t any rutgers.edu
    da nam kompletną informację dla strefy rutgers.edu, w oficjalnym formacie pliku "named".
    (Jakkolwiek rekord SOA jest podany dwa razy, dla tajemniczych powodów) ZAUWAŻ: opcja -l
    działa w ten sposób, że najpierw jest ściągana cała informacja o strefie (zone) i z tego
    jest filtrowana informacja, o którą nam chodziło. Ta komenda powinna być używana tylko w
    koniecznych wypadkach.

DOSTRAJANIE WYSZUKIWANIA NAZW HOSTÓW

    Jeżeli nazwa podana przez użytkownika nie zawiera żadnych kropek w sobie, standardowa
    domena jest dodawana na koniec nazwy. Domena ta może być zdefiniowana w /etc/resolv.conf,
    ale normalnie pobierana jest ona z lokalnej nazwy hosta, a konkretnie części występująca
    po pierwszej kropce. Użytkownik może podać inną standarową domenę używając zmiennej
    środowiskowej LOCALDOMAIN.  Dodatkowo, użytkownik może podać skróty dla nazw hostów.
    Powinny one się znajdować w pliku w którym w każdej linii podajemy skrót, po a odstępie
    pełną nazwę hosta. Położenie i nazwę tego pliku wskazuje zmienna środowiskowa HOSTALIASES.

ZOBACZ TAKŻE

    named(8)

BŁĘDY

    Podając nazwę, która nie jest częścią lokalnej domeny, możemy uzyskać niespodziewane
    efekty. Proszę zwrócić uwagę na to, że lokalna domena jest dodawana do każdej nazwy, która
    nie kończy się kropka. Jeśli mimo wszystko nie zostanie odnaleziona, dopiero wtedy używana
    jest niezmieniona nazwa.

    Opcja -l odpytuje jedynie pierwszy serwer nazw podany dla domeny, którą odpytujemy. Jeśli
    serwer ten nie działa, powinieneś podać nazwę serwera. Np. aby uzyskać informację o
    foo.edu, możesz użyć "host -t ns foo.edu" aby otrzymać listę wszystkich serwerów nazw dla
    for foo.edu, a później spróbować "host -l foo.edu xxx" dla wszystkich xxx w liście
    serwerów nazw, aż znajdziesz jeden działający.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 host

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                                             HOST(1)