Provided by: keditbookmarks_19.12.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAZWA

    kbookmarkmerger - Program służący do łączenia danego zestawu zakładek z listą zakładek
    użytkownika.

STRESZCZENIE

    kbookmarkmerger [opcje Qt...] [opcje KDE...] {katalog}

OPIS

    kbookmarkmerger jest programem do łączenia danych zakładek z zestawem zakładek
    użytkownika. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze utworzonych żadnych zakładek, tworzony
    jest nowy zestaw zakładek i wstawiane są do niego dane zakładki. Podczas wykonywania tych
    czynności program kbookmarkmerger zachowuje informacje na temat zakładek dodanych podczas
    poprzednich scaleń, tak więc żadna zakładka nie zostanie dodana więcej niż jeden raz. W
    przypadku, gdy KDE działa podczas uruchomienia programu kbookmarkmerger, to podsystem
    zakładek KDE zostanie poinformowany o wszystkich zmianach zakładek użytkownika, tak, że
    wszystkie programy uzyskujące dostęp do tych informacji (np. Konqueror) będą miały
    możliwość natychmiastowego wychwycenia zmian.

    Rozwiązaniem, które było wykorzystywane wcześniej, aby uzyskać ten sam efekt, to
    zastosowanie starannie przygotowanego szkieletu katalogów domowych podczas tworzenia
    nowego konta użytkownika, aby dostarczyć mu standardowy zestaw zakładek. Problemem jednak
    było to, że po utworzeniu konta, żadne nowe zakładki nie mogły być dodane.

    Mechanizm ten jest użyteczny dla administratorów systemu, którzy chcą dodać zakładkę
    skierowującą do określonego dokumentu (na przykład ważnej notatki dotyczącej systemu)
    wszystkim użytkownikom. Podobnie jest w przypadku dystrybutorów, na przykład dołączając
    pakiety oprogramowania dostarczają także pliki zakładek, które program kbookmarkmerger
    scala z listą zakładek użytkownika podczas instalacji pakietu. W ten sposób dokumentacja
    dostarczana razem z pakietem oprogramowania jest łatwo dostępna natychmiast po instalacji
    pakietu.

    Jedynym parametrem wymaganym przez program kbookmarkmerger jest nazwa katalogu, który ma
    być przeszukany w poszukiwaniu plików zakładek. Wszystkie pliki w danym katalogu zostaną
    włączone do konfiguracji użytkownika. Pliki, które się tam znajdują powinny być poprawnymi
    plikami XBEL.

ZOBACZ TAKŻE

    Podręcznik Konquerora[1]

PRZYKŁADY

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Scala wszystkie pliki zakładek przechowywane w katalogu /usr/local/extra-bookmarks z listą
    zakładek użytkownika joe.

STANDARDY

      Specyfikacja XBEL[2]

OGRANICZENIA

    Przy określaniu, czy dany plik zakładek został już scalony z zakładkami użytkownika, czy
    nie, program kbookmarkmerger sprawdza nazwę pliku zakładek - zawartość nie jest w żadnym
    stopniu sprawdzana. Oznacza to, że zmiana pliku zakładek, który był już raz scalony z
    zakładkami użytkownika nie spowoduje ponownego jego dodania.

    Pamiętaj także, że w przypadku, gdy użytkownik zmienia zakładkę, która była już scalona z
    jego konfiguracją, to pierwotny plik zakładki nie będzie modyfikowany.

AUTOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>

AUTOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Autor.

PRZYPISY

    1. Podręcznik Konquerora
      help:/konqueror/index.html

    2. Specyfikacja XBEL
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/