Provided by: kfind_19.12.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAZWA

    kfind - narzędzie wyszukiwania plików dla KDE

STRESZCZENIE

    kfind [ścieżka_przeszukiwania] [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    Narzędzie wyszukiwania plików pozwala na wyszukiwanie określonych przez użytkownika plików
    na dysku, lub plików odpowiadających pewnemu wzorcowi. Można na przykład wyszukiwać plików
    określonego typu,plików zawierających pewne litery w nazwie lub fragment tekstu w swojej
    zawartości.

    Program KFind jest narzędziem graficznym, i z reguły nie jest uruchamiany z linii poleceń.

PARAMETRY

    ścieżka_przeszukiwania
      Możliwe jest wprowadzenie kilku ścieżek oddzielonych średnikami. Można to wykorzystać
      do utworzenia na pulpicie lub panelu ikon szybkiego wyszukiwania w różnych
      lokalizacjach.

    Opcje programu jako lista zmiennych

ZOBACZ TAKŻE

    Szczegółowa dokumentacja użytkownika jest dostępna pod adresem help:/kfind (należy go
    wprowadzić jako adres URL w programie Konqueror, lub wykonać polecenie khelpcenter
    help:/kfind).

AUTORZY

    Aktualnie opiekunem programu KFind jest . Lista wszystkich twórców dostępna jest w
    podręczniku dostępnym w programie khelpcenter.

    Niniejsza dokumentacja została przygotowana przez: Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.