Provided by: kmplot_19.12.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAZWA

    kmplot - Program rysujący funkcje matematyczne

STRESZCZENIE

    kmplot [plik] [Standardowe opcje] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    KmPlot jest programem do rysowania funkcji matematycznych dla środowiska KDE Zawiera
    wbudowany parser o dużych możliwościach. Możesz rysować różne funkcje jednocześnie i
    łączyć je by tworzyć nowe.

    KmPlot umożliwia rysowanie funkcji parametrycznych i funkcji o współrzędnych biegunowych.
    Dostępnych jest wiele trybów siatki. Wykresy mogą być drukowane w wysokiej rozdzielczości
    i poprawnej skali.

    Program KmPlot udostępnia także nieco możliwości numerycznych i graficznych, jak np.
    wypełnianie i obliczanie pola powierzchni pomiędzy wykresem i osią x, odnajdywanie
    maksimów i minimów, dynamiczna zmiana parametrów funkcji, rysowanie funkcji pochodnych i
    całek.

    KmPlot stanowi część modułu edukacyjnego środowiska KDE.

PARAMETRY

    plik
      Plik do otwarcia

ZOBACZ TAKŻE

    Bardziej szczegółowa dokumentacja dla użytkownika dostępna jest pod adresem help:/kmplot
    (wpisz ten adres URL w Konquerorem lub uruchom khelpcenter help:/kmplot).

    Więcej informacji na temat programu dostępne jest na stronach środowiska edukacyjnego
    KDE[1]

AUTORZY

    Autorzy KmPlot: Klaus-Dieter Möller <kdmoeller@foni.net>, Matthias Messmer
    <bmlmessmer@web.de> oraz Fredrik Edemar <f_edemar@linux.se>

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

PRZYPISY

    1. środowiska edukacyjnego KDE
      http://edu.kde.org/kmplot/