Provided by: liferea_1.12.7-1build1_amd64 bug

NAME

    Liferea - Czytnik wiadomości RSS/RDF i Atom

SKŁADNIA

    liferea [OPCJE]

OPIS

    Liferea  (Linuksowy Czytnik Wiadomości) to przeglądarka kanałów RSS/RDF oraz Atom
    obsługująca  również kanały CDF, OCS i katalogi OPML.  Z założenia jest  klonem
    Windowsowego czytnika FeedReader. Umożliwia zarządzanie listą subskrypcji, przeglądanie,
    wyszukiwanie w elementach oraz wyświetlanie ich zawartości z wykorzystaniem bibliotek
    GtkHTML lub Mozilli.

OPCJE

    --version
       Wyświetl informację o wersji i wyjdź

    --help Wyświetl podsumowanie opcji i wyjdź

    --mainwindow-state=STAN
       Uruchom główne okno Liferea w jednym ze STANów: shown, iconified, hidden

    --debug-cache
       Wyświetl informacje debugowania obsługi pamięci podręcznej

    --debug-conf
       Wyświetl informacje debugowania obsługi konfiguracji

    --debug-update
       Wyświetl informacje debugowania procesu uaktualniania subskrypcji

    --debug-parsing
       Wyświetl informacje debugowania funkcji przetwarzających

    --debug-gui
       Wyświetl informacje debugowania wszystkich funkcji interfejsu graficznego

    --debug-trace
       Wyświetl informacje debugowania wykonywania funkcji

    --debug-all
       Wyświetl wszelkie możliwe informacje debugowania

    --debug-verbose
       Wyświetl szczegółowe informacje debugowania

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    http_proxy
       Jeśli pośrednik sieciowy (proxy) nie został podany w Preferencjach Liferea
       (pobierany z konfiguracji Gconf), używany będzie serwer podany w  zmiennej
       $http_proxy. Wartość zmiennej $http_proxy powinna zawierać URI żądanego serwera
       proxy, na przykład ‘http://proxy.example.com:3128/’.

PLIKI

    /usr/lib/liferea/
       Wtyczki Liferea

    /usr/share/liferea/css/
       Arkusze stylów używane do modyfikowania wyglądu przeglądarki artykułów

    /usr/share/liferea/opml/
       Przykładowe listy subskrypcji

    ~/.liferea/
       Listy subskrypcji użytkownika oraz pliki pamięci podręcznej

AUTORZY

    Lars Windolf <lars.windolf@gmx.de>
    Nathan J. Conrad <t98502@users.sourceforge.net>

                      Luty 1, 2005                LIFEREA(1)