Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    line - odczytuje jeden wiersz

SKŁADNIA

    line

OPIS

    Program line kopiuje jeden wiersz (do znaku nowego wiersza) ze standardowego wejścia na
    standardowe wyjście. Zawsze wypisuje co najmniej znak nowego wiersza i zwraca kod
    zakończenia równy 1 przy napotkaniu EOF lub przy wystąpieniu błędu odczytu.

ZOBACZ TAKŻE

    read(1)

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie  line  jest  częścią  pakietu  util-linux  i jest dostępne pod adresem
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.