Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    link - wywołuje funkcję link do utworzenia dowiązania do pliku

SKŁADNIA

    link PLIK1 PLIK2
    link OPCJA

OPIS

    Wywołuje funkcję link w celu utworzenia dowiązania o nazwie PLIK2 do istniejącego PLIKU1.

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Michaela Stone'a.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   link   proszę   wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    link(2)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/link>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) link invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.