Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ln - tworzy dowiązania między plikami

SKŁADNIA

    ln [OPCJA]... [-T] CEL NAZWA-DOWIĄZANIA    (format pierwszy)
    ln [OPCJA]... CEL               (format drugi)
    ln [OPCJA]... CEL... KATALOG         (format trzeci)
    ln [OPCJA]... -t KATALOG CEL         (format czwarty)

OPIS

    W pierwszej formie, tworzy dowiązanie do CELU z NAZWĄ-DOWIĄZANIA.
    W drugiej, tworzy dowiązanie do CELU w bieżącym katalogu.
    W trzeciej i czwartej, tworzy dowiązania do każdego CELU w KATALOGU. Domyślnie tworzy
    dowiązania zwykłe (twarde). Dowiązania symboliczne są tworzone z opcją --symbolic.
    Domyślnie, każde z położeń (nazw nowych dowiązań) nie powinno istnieć przy wywołaniu
    polecenia. Podczas tworzenia dowiązań zwykłych, każdy z CELÓW musi istnieć. Dowiązania
    symboliczne mogą zawierać dowolny tekst. Gdy są później rozwijane, dowiązanie ze ścieżką
    względną jest interpretowane w odniesieniu do katalogu w którym się znajdują.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    --backup[=METODA]
       tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego

    -b   jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu

    -d, -F, --directory
       pozwala administratorowi na próbowanie tworzenia dowiązań zwykłych (twardych) do
       katalogów (uwaga: prawdopodobnie się to nie powiedzie z powodów ograniczeń
       systemowych, dotyczących nawet administratora)

    -f, --force
       usuwa istniejące pliki docelowe

    -i, --interactive
       pyta czy usuwać pliki docelowe

    -L, --logical
       rozwiązuje CELE które są dowiązaniami symbolicznymi

    -n, --no-dereference
       traktuje NAZWĘ-DOWIĄZANIA jako zwykły plik jeśli jest ono dowiązaniem symbolicznym
       do katalogu

    -P, --physical
       tworzy dowiązania zwykłe (twarde) bezpośrednio do dowiązań symbolicznych

    -r, --relative
       tworzy dowiązania symboliczne w odniesieniu do położenia dowiązania

    -s, --symbolic
       tworzy dowiązania symboliczne zamiast zwykłych (twardych)

    -S, --suffix=PRZYROSTEK
       używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego

    -t, --target-directory=KATALOG
       określa KATALOG w którym tworzone są dowiązania

    -T, --no-target-directory
       zawsze traktuje NAZWĘ-DOWIĄZANIA jako zwykły plik

    -v, --verbose
       wyświetla nazwę każdego pliku dla którego tworzone są dowiązania

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub
    zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

    none, off
       nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)

    numbered, t
       tworzy kopie numerowane

    existing, nil
       numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste

    simple, never
       zawsze tworzy proste kopie zapasowe

    Użycie opcji -s powoduje ignorowanie opcji -L i -P. W przeciwnym wypadku ostatnia podana
    opcja kontroluje zachowania programu, gdy CEL jest dowiązaniem symbolicznym; domyślną
    opcją jest -P.

AUTOR

    Napisane przez Mike'a Parkera i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   ln   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    link(2), symlink(2)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ln invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Wojtek  Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.